Polecane publikacje

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych polskich po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej XYZ Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godz. 14:50.” Jest to tak zwana klauzula abuzywna lub też inaczej niedozwolone postanowienie umowne. Zgodnie z definicją kodeksową (art. 3851 Kodeksu …

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych Read More »

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie?

To była sobota. Zapowiadał się piękny i słoneczny dzień. Pan Mirosław udał się autobusem do pobliskiego supermarketu, ponieważ musiał zrobić podstawowe zakupy spożywcze. Od rana odczuwalnie pobolewała go prawa noga. Wychodząc już ze sklepu, dojrzał przed jego wejściem, niepilnowany nowiusieńki rower elektryczny. Nie zastanawiając się przed dłuższą chwilę, działając pod wpływem impulsu i nasilającego się bólu w nodze, wskoczył na cudzy rower i odjechał na nim do domu. Wieczorem rozmyślając nad swoim …

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie? Read More »

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp?

Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Stanowią ją zatem wszelkie informacje przekazywane bankowi przy okazji np. założenia oraz prowadzenia przez bank rachunku bankowego danego klienta, udzielenia kredytu/pożyczki, wypłat i wpłat środków pieniężnych, przekazania bankowi przedmiotów i papierów wartościowych do przechowania, korzystania z bankowych skrytek sejfowych itp. Nie chodzi przy tym jedynie …

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp? Read More »

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją, która zawsze wzbudza wiele kontrowersji i często sprzecznych emocji. Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się przecież zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby …

Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Read More »

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne

Jedną z najczęściej występujących szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego są zniszczone i uszkodzone nieruchomości budynkowe, dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również budynków gospodarczych. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że negatywna działalność kopalni dotyczy również nieruchomości niezabudowanych, a wiec gruntów rolnych czy leśnych. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć zagadnienie związane właśnie z uszkodzeniami nieruchomości rolnych. Podstawa prawna Przypomnijmy, że podstawowym aktem prawnym wskazującym na zasady …

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne Read More »

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny.

Pod warunkiem, że przyszli małżonkowie nie zawarli intercyzy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że  wszelkie dobra materialne  jakie nabędą w czasie trwania małżeństwa stanowią ich własność w częściach równych. Małżonkowie zawierają także wspólnie zobowiązania np. kredyt hipoteczny. Wobec tego na majątek wspólny małżonków składają się nie tylko aktywa tj. dobra materialne ale także pasywa tj. pożyczki, kredyty w tym kredyt hipoteczny oraz inne zobowiązania. …

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Read More »

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej

Spółka jawna powinna rozliczyć się z występującym wspólnikiem poprzez wypłacenie mu w pieniądzu przypadającego na niego udziału kapitałowego, zgodnie z przyjętym udziałem wspólnika w zyskach i stratach spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza wypowiedzenie umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony przez jednego ze wspólników. W tym celu, wspólnik powinien złożyć na ręce pozostałych wspólników lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki oświadczenie w formie pisemnej o wypowiedzeniu umowy spółki. Dla skuteczności …

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej Read More »

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego złożył propozycję bankom w sprawie polubownego rozwiązywania sporów dotyczących kredytów frankowych. W najnowszych publikacjach branży finansowej możemy przeczytać o powołanych zespołach, których zadaniem jest stworzenie optymalnych zasad zawarcia ugody. Publicznie dostępne analizy specjalistów z zakresu bankowości przewidują różne modele rozstrzygania sporów istniejących między bankami a konsumentami. Najczęściej prognozuje się przedstawienie ugody opartej na zmniejszeniu kwoty zobowiązania następującej poprzez …

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem? Read More »

Szkody górnicze: Różne rodzaje szkód w nieruchomości a dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze.

Pani Jadwiga wraz ze swoim małżonkiem wybudowała w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku budynek mieszkalny. Dom jednorodzinny został wykonany w oparciuo ówczesny projekt budowalny. Jednakże z czasem okazało się, że ujawniła się potrzeba dobudowania niedużego pomieszczenia gospodarczego, które miało przylegać bezpośrednio do budynku. Wówczas nikt z domowników nie zastanawiał się czy koniecznie jest uzyskiwanie jakichkolwiek zgód urzędowych czy dodatkowych projektów na dobudowanie tego niewielkiego, pełniącego przecież dodatkową funkcję, …

Szkody górnicze: Różne rodzaje szkód w nieruchomości a dochodzenie odszkodowania za szkody górnicze. Read More »

Haker zaciągnął na mnie kredyt – czyli jak się bronić przed oszustwem. Cz. 1

Pandemia koronawirusa i zamknięcie części gospodarki niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu popularności zakupów internetowych i przeprowadzanie różnego rodzaju transakcji za pomocą bankowości internetowej. Niestety popularność e-handlu wykorzystują również hakerzy wymyślając i stosując co raz to bardziej zaawansowane metody oszustw. Aktualnie pod pojęciem nieautoryzowanych transakcji mieści się nie tylko kradzież środków pieniężnych z naszego konta bankowego, ale również zaciągniecie przez hakera kredytów w naszym imieniu. Co zatem zrobić jeśli haker zaciągnął …

Haker zaciągnął na mnie kredyt – czyli jak się bronić przed oszustwem. Cz. 1 Read More »