Oferta

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie.

Przekroczenie granicy występuje wówczas, gdy fragment wznoszonej budowli znalazł się w granicach geodezyjnych i przestrzennych sąsiedniej nieruchomości. Odpowiednia część budynku lub innego urządzenia może zatem znaleźć się pod powierzchnią gruntu sąsiedniego (jak piwnica), na powierzchni lub nad powierzchnią gruntu sąsiedniego. Ciężar dowodu, że do przekroczenia granicy doszło bez winy umyślnej, spoczywa na osobie, która przy …

Uprawnienia stron w przypadku przekroczenia granic nieruchomości przy budowie. Read More »

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej?

W praktyce  zdarza się, że nieruchomość nie ma zapewnionego dostępu do drogi publicznej  albo ma zapewniony lecz jest on nieodpowiedni. W takim przypadku właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem służebności drogowej (drogi koniecznej). Podstawową przesłanką ustanowienia drogi koniecznej jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej przy czym ustawodawca nie zdefiniował co …

Droga konieczna – czyli co zrobić gdy nasza działka nie ma dostępu do drogi publicznej? Read More »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Może czas przekształcić swój biznes? Polacy słyną z pracowitości i przedsiębiorczości. Od wielu lat udowadniamy to zarówno na krajowym podwórku, jak i podbijając zagraniczne rynki. Wiele przedsięwzięć, które kilka lat temu zaczynały się w przydomowych garażach i piwnicach jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza odniosło sukces i dzisiaj stanowią dumę zawodową swoich twórców. Paradoksalnie sukces, jakim …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Read More »

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp?

Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Stanowią ją zatem wszelkie informacje przekazywane bankowi przy okazji np. założenia oraz prowadzenia przez bank rachunku bankowego danego klienta, udzielenia kredytu/pożyczki, wypłat i wpłat środków pieniężnych, przekazania bankowi przedmiotów …

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp? Read More »

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją, która zawsze wzbudza wiele kontrowersji i często sprzecznych emocji. Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby …

Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Read More »

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne

Jedną z najczęściej występujących szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego są zniszczone i uszkodzone nieruchomości budynkowe, dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również budynków gospodarczych. Warto zdawać sobie jednak sprawę, że negatywna działalność kopalni dotyczy również nieruchomości niezabudowanych, a wiec gruntów rolnych czy leśnych. W dzisiejszym artykule postaram się przybliżyć zagadnienie związane właśnie z uszkodzeniami nieruchomości …

Kopalnia niszczy nie tylko budynki, ale również grunty rolne Read More »

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny.

Pod warunkiem, że przyszli małżonkowie nie zawarli intercyzy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Oznacza to, że  wszelkie dobra materialne  jakie nabędą w czasie trwania małżeństwa stanowią ich własność w częściach równych. Małżonkowie zawierają także wspólnie zobowiązania np. kredyt hipoteczny. Wobec tego na majątek wspólny małżonków składają się nie tylko aktywa tj. …

Podział majątku po rozwodzie a kredyt hipoteczny. Read More »

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej

Spółka jawna powinna rozliczyć się z występującym wspólnikiem poprzez wypłacenie mu w pieniądzu przypadającego na niego udziału kapitałowego, zgodnie z przyjętym udziałem wspólnika w zyskach i stratach spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza wypowiedzenie umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony przez jednego ze wspólników. W tym celu, wspólnik powinien złożyć na ręce pozostałych wspólników lub …

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej Read More »

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki?

Policja dokonuje zatrzymania osoby w momencie, gdy istnieją przesłanki, że może być ona przestępcą. Celem takiego działania Policji jest nie tylko postawienie kogoś przed sądem, ale także uniemożliwienie ucieczki lub zatarcia śladów. Osoba zatrzymana przez Policję musi zostać poinformowana o przyczynach i podstawach jej zatrzymania. Jakie masz prawa i obowiązki jako osoba zatrzymana? Środek przymusu …

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki? Read More »

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego złożył propozycję bankom w sprawie polubownego rozwiązywania sporów dotyczących kredytów frankowych. W najnowszych publikacjach branży finansowej możemy przeczytać o powołanych zespołach, których zadaniem jest stworzenie optymalnych zasad zawarcia ugody. Publicznie dostępne analizy specjalistów z zakresu bankowości przewidują różne modele rozstrzygania sporów istniejących między bankami a konsumentami. Najczęściej prognozuje się przedstawienie ugody …

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem? Read More »