Obsługa prawna firm

Dlaczego warto wybrać stałą obsługę prawną firmy?

Świat biznesu staje się coraz bardziej skomplikowany, a przepisy prawa zmieniają się nieustannie. W takim kontekście obsługa prawna dla przedsiębiorców staje się coraz ważniejsza. W tym artkule przedstawimy kilka głównych powodów dla których warto zdecydować się na stałą współpracę z kancelarią, która zajmie się kwestiami prawnymi w firmie. Lepiej zapobiegać niż leczyć Często ludzie szukają pomocy prawnej dopiero wtedy, gdy problem się pojawi. Stała …

Dlaczego warto wybrać stałą obsługę prawną firmy? Read More »

śmierć pracodawcy

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy?

Śmierć pracodawcy pociąga za sobą wiele różnych skutków prawnych, w niektórych przypadkach wiąże się również z likwidacją miejsca pracy.  Jednym ze sposobów zakończenia relacji pracowniczej między pracodawcą a pracownikiem jest jej wygaśnięcie. Odpowiedź na to kiedy stosunek pracy wygasa i jakie prawa nam wtedy przysługują znajdziemy w Polskim Kodeksie pracy. Śmierć pracodawcy a wygaśnięcie stosunku pracy Art. 63(2) Kodeksu pracy określa konsekwencje dla pracownika w przypadku …

Co z wynagrodzeniem po śmierci pracodawcy? Read More »

10 ważnych kwestii, które należy określić w umowie spółki z o.o.

Prowadzenie własnej firmy to proces pełen skomplikowanych wyzwań. Wszystko zaczyna się od stworzenia solidnych fundamentów, czyli umowy spółki. Umowa ta musi zawierać niezbędne elementy zdefiniowane przez prawo, ale też indywidualne zapisy, które odzwierciedlają specyfikę danej spółki. Oto dziesięć najważniejszych kwestii, które powinny znaleźć się w umowie spółki. Określenie sposobu powoływania zarządu Zwykle zarząd spółki z o.o. jest wybierany przez zgromadzenie wspólników, ale umowa spółki …

10 ważnych kwestii, które należy określić w umowie spółki z o.o. Read More »

Braki w składzie organu – jak poradzić sobie z problemem, zanim powstanie?

Zgodnie z prawem, każda osoba prawna działa przez swoje organy, w sposób przewidziany w ustawie oraz w oparciu o jej statut. Właśnie statut osoby prawnej przewiduje m.in. sposób powoływania na stanowisko członka zarządu, czy rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Jednak możemy sobie wyobrazić sytuację, w której z przyczyn losowych organ traci członka. Warto się zabezpieczyć na taką okoliczność, w odpowiedni sposób formułując statut. Kiedy organ nie może działać? Wyobraźmy sobie spółkę …

Braki w składzie organu – jak poradzić sobie z problemem, zanim powstanie? Read More »

Nowelizacja prawa handlowego – czy przekształcenia i połączenia transgraniczne staną się prostsze?

27 kwietnia 2023 r. trafił do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja k.s.h. stanowi implementację dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2019/2121 z 27 listopada 2019 r. oraz 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r., czyli tzw. pakietu spółek. Projekt ma jeden główny cel: reformę ksh pod kątem transgranicznych przekształceń spółek. Co ewentualne przyjęcie ustawy …

Nowelizacja prawa handlowego – czy przekształcenia i połączenia transgraniczne staną się prostsze? Read More »

10 powodów dla których warto przekształcić JDG w spółkę z o.o.

W wielu przypadkach przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może być bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. W tym artykule prezentujemy 10 powodów dla których warto rozważyć ten krok. Powód 1. : Ograniczenie ryzyka biznesowego Przedsiębiorca prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ponosi odpowiedzialność całym majątkiem. Warto zastanowić się czy ta forma prowadzenia działalności nie jest czasami zbyt ryzykowna. Jedno niepowodzenie może spowodować, że stracimy …

10 powodów dla których warto przekształcić JDG w spółkę z o.o. Read More »

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3.

Istotną i praktyczną, z punktu widzenia zarówno pracodawców (zleceniodawców), jak i pracowników (zleceniobiorców) kwestią, są zmiany w wysokości wynagrodzenia minimalnego w 2023 r. Przyjmuje się, że w Polsce wynagrodzenie minimalne otrzymuje aż 1,5 mln pracowników. Co więcej, wysokość wynagrodzenia minimalnego wpływa na szereg innych należności pracowniczych (i nie tylko) Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników w 2023 r. Kwota ta wzrosnąć ma w przyszłym roku dwuetapowo: Przełoży się to na kwoty netto tj. „na rękę” w granicach – …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 3. Read More »

prawo pracy

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2.

Z początkiem 2023 r. planowane jest wejście w życie istotnych zmian w przepisach prawa pracy. Wynikają one w szczególności, choć nie tylko, z potrzeby implementacji dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa work-life balance) Zmiany dotyczyć mają m.in. kwestii przysługujących pracownikom urlopów. Urlop opiekuńczy Jest to nowa konstrukcja, mająca służyć …

Uwaga – zmiany w prawie pracy w 2023 roku! Część 2. Read More »

PRAWO PRACY

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych!

Zasadniczo, zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo. Niezależnie od tego, przepisy przewidują ostateczny termin na udzielenie urlopu, po upływie którego pracodawcy grożą kary pieniężne. Urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca i do niego należy też inicjatywa w tym zakresie; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie tj. 4 dni w każdym roku kalendarzowym, kiedy …

Ostatnie dni na udzielenie pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych! Read More »

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie?

Działalność konkurencyjna, zwłaszcza w ramach spółek handlowych, stanowi doniosłe zagadnienie w praktyce. Niejednokrotnie bowiem zdarzają się sytuacje, kiedy wspólnik, partner czy członek zarządu – poza prowadzeniem działalności w ramach danej spółki – zamierza podjąć także inną aktywność, niekoniecznie zbieżną z interesami tej spółki, a często nawet jawnie z nimi sprzeczną. Czy takie działanie jest dopuszczalne? Jakie sankcje grożą za naruszenie zakazu konkurencji? Kogo obejmuje zakaz …

Konflikt między wspólnikami: zakaz konkurencji – co grozi za jego naruszenie? Read More »