NIERUCHOMOŚCI

KANCELARIA PIROŻEK & PIROŻEK

KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI

Specjaliści z zakresu nieruchomości

Z perspektywy podmiotu profesjonalnego zajmującego się obrotem nieruchomościami lub planującego zakup gruntu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również z punktu widzenia osoby fizycznej podpisującej umowę deweloperską, kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo prawne inwestycji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku, zarówno przedsiębiorców, deweloperów jak i konsumentów, świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z analizą i oceną ryzyka prawnego związanego z zawieraniem umów dotyczących obrotu nieruchomościami. Nasi prawnicy asystują Klientom od samego początku całego procesu inwestycyjnego.

Mając na względzie konieczność indywidualnego podejścia do problemu przedstawionego przez każdego Klienta, proponujemy Państwu następujące usługi:

1. Przygotowanie raportów Due Diligence dla inwestycji związanych z zakupem nieruchomości, obejmujących szczegółową analizę ich stanu prawnego, możliwości zagospodarowania i przeszkód cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z przeznaczeniem na zakładane cele, a także skutków podatkowych planowanych transakcji. Analiza ta obejmuje badanie kilkudziesięciu wyselekcjonowanych czynników wpływających na opłacalność inwestycji.

2. Wsparcie prawne w toku realizacji inwestycji, tym w szczególności: analizy umów związanych z wdrażaniem procesu inwestycyjnego, negocjacje z kluczowymi kontrahentami, wystąpienia przed organami władzy państwowej i samorządowej.

3. Przygotowanie umów deweloperskich i związanych z procesem budowlanym.

4. Występowanie w imieniu osób fizycznych (konsumentów) w kontaktach z deweloperami, w tym negocjowanie umów deweloperskich przez zakupem mieszkania lub domu na cele mieszkaniowe.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w kontaktach z pomiotami zajmującymi się obrotem nieruchomościami. Szanujemy czas naszych Klientów, dlatego trudne i pilne pytania traktujemy priorytetowo. Dążymy do udzielania praktycznych odpowiedzi, które pozwalają na podjęcie świadomych kroków biznesowych.

Podkreślamy, że dzięki doświadczeniu w realizacji złożonych inwestycji, a także bieżącemu śledzeniu zmian prawa i nowości płynących z orzecznictwa proponujemy naszym Klientom pewne rozwiązania na przyszłość.

Artykuły na temat nieruchomości: