Prawo bankowe

Prawo bankowe: Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – garść istotnych informacji.

Co dzieje się z rachunkiem bankowym po śmierci? Zgodnie z prawem bankowym umowa prowadzenia rachunku bankowego ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Przepis ten odnajdzie swoje zastosowanie do wszystkich rachunków bankowych, niezależnie od ich rodzaju, prowadzonych na rzecz osób fizycznych.  Od przedstawionej zasady istnieją jednak  wyjątki. Po pierwsze, do rozwiązania umowy …

Prawo bankowe: Dziedziczenie środków zgromadzonych na rachunku bankowym – garść istotnych informacji. Read More »

Wyrok Sądu Najwyższego z 2.09.2021 r. III CZP 11/21 – albo jego brak.

FARSA. Tak można nazwać przyszłą – niedoszłą uchwałę Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r. Czy aby na pewno zostanie ona kiedykolwiek wydana? Jaki los spotka frankowiczów? Sądy w całej Polsce masowo zawieszają sprawy dotyczące kredytów indeksowanychi denominowanych kursem waluty obcej. Słowo waluty obcej nie jest tutaj przypadkowe, bowiem praktyka kancelarii wskazuje, że ok. 95% …

Wyrok Sądu Najwyższego z 2.09.2021 r. III CZP 11/21 – albo jego brak. Read More »

przelew bankowy

Błędny przelew – jak odzyskać błędnie przelane pieniądze?

Wykonując przelew internetowy każdemu może przytrafić się pomyłka. Najczęstszymi błędami przy transakcjach dokonywanych za pomocą bankowości internetowej jest podanie błędnych danych odbiorcy (danych personalnych, nazwy firmy, adresu), błędnej kwoty przelewu czy też nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy.  Warto pamiętać, iż systemy bankowe weryfikują jedynie poprawność numeru rachunku, nie jest natomiast sprawdzane to czy numer ten zgadza …

Błędny przelew – jak odzyskać błędnie przelane pieniądze? Read More »

Prawo bankowe: Dyspozycja na wypadek śmierci.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ma na celu zagwarantowanie wypłaty określonej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego klienta banku, w razie jego śmierci. Środki tego mogą przykładowo posłużyć zabezpieczeniu możliwości realizacji bieżących wydatków rodziny zmarłego w okresie bezpośrednio po jego zgonie. Częstym motywem złożenia takiej dyspozycji jest chęć zapewnienia odpowiedniej kwoty na organizację pogrzebu przez posiadacza …

Prawo bankowe: Dyspozycja na wypadek śmierci. Read More »

Prawo bankowe: Stwierdzenie nieważności „kredytu frankowego”- skutki.

W ostatnim czasie coraz częściej polskie sądy stwierdzają, że tzw. „umowy kredytów frankowych” są nieważne. Jeżeli spłacasz „kredyt frankowy” i zastanawiasz się nad pozwaniem banku o ustalenie nieważności tego kredytu, warto zapoznać sięz faktycznymi skutkami ustalenia przez sąd takiej nieważności. Na skutek ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty franka szwajcarskiego, czyli tzw. …

Prawo bankowe: Stwierdzenie nieważności „kredytu frankowego”- skutki. Read More »

Zablokowano rachunek! Bank lub prokurator na tropie przestępstwa.

Może się wydawać, że jeśli nie masz zadłużenia, a Twoje sumienie jest czyste (nikt nie ma nawet cienia możliwości podejrzewać, że popełniłaś/eś przestępstwo), to ten artykuł Cię nie dotyczy. Właśnie dlatego, że tylko tak Ci się wydaje – przeczytaj do końca. Praktyka podpowiada, że część czytelników może być w błędzie, choć nikomu tego nie życzę. …

Zablokowano rachunek! Bank lub prokurator na tropie przestępstwa. Read More »

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp?

Tajemnicą bankową objęte są wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Stanowią ją zatem wszelkie informacje przekazywane bankowi przy okazji np. założenia oraz prowadzenia przez bank rachunku bankowego danego klienta, udzielenia kredytu/pożyczki, wypłat i wpłat środków pieniężnych, przekazania bankowi przedmiotów …

Tajemnica bankowa – czym jest i kto ma lub może mieć do niej dostęp? Read More »

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem?

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego złożył propozycję bankom w sprawie polubownego rozwiązywania sporów dotyczących kredytów frankowych. W najnowszych publikacjach branży finansowej możemy przeczytać o powołanych zespołach, których zadaniem jest stworzenie optymalnych zasad zawarcia ugody. Publicznie dostępne analizy specjalistów z zakresu bankowości przewidują różne modele rozstrzygania sporów istniejących między bankami a konsumentami. Najczęściej prognozuje się przedstawienie ugody …

Kredyt frankowy – czy warto zawrzeć ugodę z bankiem? Read More »

Haker zaciągnął na mnie kredyt – czyli jak się bronić przed oszustwem. Cz. 1

Pandemia koronawirusa i zamknięcie części gospodarki niewątpliwie przyczyniły się do wzrostu popularności zakupów internetowych i przeprowadzanie różnego rodzaju transakcji za pomocą bankowości internetowej. Niestety popularność e-handlu wykorzystują również hakerzy wymyślając i stosując co raz to bardziej zaawansowane metody oszustw. Aktualnie pod pojęciem nieautoryzowanych transakcji mieści się nie tylko kradzież środków pieniężnych z naszego konta bankowego, …

Haker zaciągnął na mnie kredyt – czyli jak się bronić przed oszustwem. Cz. 1 Read More »

Koszty prowadzenia sprawy frankowej – czy to się opłaca? Co dalej po prawomocnym wyroku frankowym?

Poszukiwanie odpowiedzi na rzeczywiście istotne problemy współczesnego społeczeństwa często prowadzą nas w meandry Internetu, w których nie do końca potrafimy się odnaleźć. W Warszawie planowane jest utworzenie specwydziału do rozpoznawania sporów frankowiczów.O podobne wydziały w całej Polsce walczą przedstawiciele adwokatów i radców prawnych. Nie zmienia to faktu, że napływ spraw jest bardzo duży co powoduje, …

Koszty prowadzenia sprawy frankowej – czy to się opłaca? Co dalej po prawomocnym wyroku frankowym? Read More »