Prawo bankowe

dziedziczenie środków na koncie bankowym

Co dzieje się z rachunkiem bankowym po śmierci? – garść istotnych informacji.

Zgodnie z prawem bankowym umowa prowadzenia rachunku bankowego ulega rozwiązaniu z dniem, w którym nastąpił zgon jego posiadacza. Przepis ten odnajdzie swoje zastosowanie do wszystkich rachunków bankowych, niezależnie od ich rodzaju, prowadzonych na rzecz osób fizycznych.  Od przedstawionej zasady istnieją jednak  wyjątki. Po pierwsze, do rozwiązania umowy rachunku bankowego nie dojdzie w przypadku, kiedy rachunek ten był prowadzony w związku z działalnością gospodarczą jego posiadacza. W razie śmierci przedsiębiorcy bank …

Co dzieje się z rachunkiem bankowym po śmierci? – garść istotnych informacji. Read More »

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych polskich po uprzednim przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej XYZ Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godz. 14:50.” Jest to tak zwana klauzula abuzywna lub też inaczej niedozwolone postanowienie umowne. Zgodnie z definicją kodeksową (art. 3851 Kodeksu …

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych Read More »

Niech gwiazdka z nieba nie przysłoni szans na lepszy rok. Sporne kwestie sporów frankowiczów.

W dzisiejszym artykule poruszymy dwie materie: przedawnienie roszczeń frankowiczów (przedawnienie roszczeń z kredytu frankowego) oraz wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Na popularnych serwisach społecznościowych wyczytać możemy, że na dzień dzisiejszy wątpliwym wydaje się być wyłącznie sposób rozliczenia stron z tytułu nieważnej umowy kredytowej (kredyt indeksowany, kredyt denominowany, kredyt walutowy). Nie jesteśmy do końca pewni tej koncepcji, ponieważ o ile prawdą jest że najważniejsze zagadnienia zostały rozpoznane i wyjaśnione przez Sąd Najwyższy …

Niech gwiazdka z nieba nie przysłoni szans na lepszy rok. Sporne kwestie sporów frankowiczów. Read More »

Wypłata kosztów pogrzebu z rachunku bankowego zmarłego

W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu możemy zwrócić się do banku, w którym zmarły posiadał rachunek bankowy o zwrot kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Warunki są dwa: na rachunku muszą być środki, a faktycznie ponieśliśmy koszty i możemy to udowodnić dokumentami. W treści art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo bankowe ustawodawca nałożył na bank obowiązek wypłaty ze środków zgromadzonych na rachunku osoby zmarłej, kwotę …

Wypłata kosztów pogrzebu z rachunku bankowego zmarłego Read More »

Kradzież pieniędzy z konta internetowego. Czy Bank musi zwrócić pieniądze?

Obecnie w związku z rozwojem e-usług i tendencją do przenoszenia coraz większej liczby spraw codziennych do sfery wirtualnej powszechne stało się korzystanie z bankowości elektronicznej. Możliwość dokonywania transakcji bankowychz wykorzystaniem internetu jest niewątpliwie dużym ułatwieniem, jednakże wiąże się z zagrożeniami. Co w przypadku, gdy padniemy ofiarą kradzieży środków z rachunku? Czy bank ma obowiązek zwrócić pieniądze? Bank ma obowiązek chronić nasze pieniądze przechowywane na rachunku Istotą umowy rachunku bankowego, określonej w art. …

Kradzież pieniędzy z konta internetowego. Czy Bank musi zwrócić pieniądze? Read More »

Tytuł przelewu, a jakie to ma znaczenie? Zdziwisz się!

W tytułach przelewów wpisujemy dosłownie wszystko. Fantazja nie ma ograniczeń. Wpisujemy mniej lub bardziej zabawne frazy, automatycznie podpowiadaną fazę „przelew środków”, wymyślone układy znaków nieoznaczające niczego, prawdziwy lub fikcyjny powód przekazania środków. W końcu czy tytuł przelewu ma jakiekolwiek znaczenie? Zacznijmy od początku. Aby wykonać przelew musimy wskazać kwotę i indywidualny numer rachunku bankowego odbiorcy. Jeszcze tylko autoryzacja i przelew zlecony. Może to oznaczać, że wskazanie tytułu …

Tytuł przelewu, a jakie to ma znaczenie? Zdziwisz się! Read More »

Wyrok Sądu Najwyższego z 2.09.2021 r. III CZP 11/21 – albo jego brak.

FARSA. Tak można nazwać przyszłą – niedoszłą uchwałę Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r. Czy aby na pewno zostanie ona kiedykolwiek wydana? Jaki los spotka frankowiczów? Sądy w całej Polsce masowo zawieszają sprawy dotyczące kredytów indeksowanychi denominowanych kursem waluty obcej. Słowo waluty obcej nie jest tutaj przypadkowe, bowiem praktyka kancelarii wskazuje, że ok. 95% sporów dotyczy kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF a pozostałe …

Wyrok Sądu Najwyższego z 2.09.2021 r. III CZP 11/21 – albo jego brak. Read More »

przelew bankowy

Błędny przelew – jak odzyskać błędnie przelane pieniądze?

Wykonując przelew internetowy każdemu może przytrafić się pomyłka. Najczęstszymi błędami przy transakcjach dokonywanych za pomocą bankowości internetowej jest podanie błędnych danych odbiorcy (danych personalnych, nazwy firmy, adresu), błędnej kwoty przelewu czy też nieprawidłowego numeru rachunku odbiorcy.  Warto pamiętać, iż systemy bankowe weryfikują jedynie poprawność numeru rachunku, nie jest natomiast sprawdzane to czy numer ten zgadza się z pozostałymi danymi odbiorcy – imieniem …

Błędny przelew – jak odzyskać błędnie przelane pieniądze? Read More »

Prawo bankowe: Dyspozycja na wypadek śmierci.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ma na celu zagwarantowanie wypłaty określonej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego klienta banku, w razie jego śmierci. Środki tego mogą przykładowo posłużyć zabezpieczeniu możliwości realizacji bieżących wydatków rodziny zmarłego w okresie bezpośrednio po jego zgonie. Częstym motywem złożenia takiej dyspozycji jest chęć zapewnienia odpowiedniej kwoty na organizację pogrzebu przez posiadacza rachunku. Właściciel rachunku ustala wcześniej kto będzie beneficjentem i na jego …

Prawo bankowe: Dyspozycja na wypadek śmierci. Read More »

Prawo bankowe: Stwierdzenie nieważności „kredytu frankowego”- skutki.

W ostatnim czasie coraz częściej polskie sądy stwierdzają, że tzw. „umowy kredytów frankowych” są nieważne. Jeżeli spłacasz „kredyt frankowy” i zastanawiasz się nad pozwaniem banku o ustalenie nieważności tego kredytu, warto zapoznać się z faktycznymi skutkami ustalenia przez sąd takiej nieważności. Na skutek ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty franka szwajcarskiego, czyli tzw. „kredytu frankowego”, umowa taka jest traktowana jako nigdy niezawarta, czy też …

Prawo bankowe: Stwierdzenie nieważności „kredytu frankowego”- skutki. Read More »