We Are Professionals

Nasza oferta

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Prawa zwierząt

Nieruchomości

Oddłużanie

Prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Postępowania sądowe

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i...

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych...

Nieautoryzowane transakcje, czyli pieniądze znikające z konta bez naszej wiedzy

Bankowość elektroniczna, jako forma usług zapewniająca dostęp do konta za pomocą bankomatu, terminalu płatniczego czy komputera jest nieodłącznym elementem korzystania z usług bankowych w obecnych czasach. Znakomita większość klientów banków zgodzi...

Prawo bankowe

Szkody górnicze

Nieruchomości i prawo budowlane

Postępowania administracyjne

Oddłużanie

Prawo autorskie

Postępowania sądowe

Ochrona danych osobowych

Umowy

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

BLOG

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z...

SZKODY GÓRNICZE: OD KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W SPRAWACH O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁY SZKÓD GÓRNICZYCH?

Ustalenie terminu od jakiego należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku żądania odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego nierzadko nastręcza problemów interpretacyjnych praktykom prawa, w tym także Sądom. Warto...

SZKODY GÓRNICZE: PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO CZY ZAPŁATA ODSZKODOWANIA? ZDECYDUJ W TRAKCIE PROCESU

Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w...

BLOG

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z dnia 9 czerwca 2011...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

UBEZPIECZYCIEL VS. SZKODY GÓRNICZE

Że „Śląsk na grubie stoi”, wszyscy wiedzą - również firmy ubezpieczeniowe. Cechą charakterystyczną dla przemysłu wydobywczego jest jego znaczna ingerencja w środowisko, niezależnie od metody i głębokości wydobywania surowca. Obowiązująca ustawa z...

SZKODY GÓRNICZE: OD KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ODSETEK ZA OPÓŹNIENIE W SPRAWACH O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA Z TYTUŁY SZKÓD GÓRNICZYCH?

Ustalenie terminu od jakiego należy naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku żądania odszkodowania za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego nierzadko nastręcza problemów interpretacyjnych praktykom prawa, w tym także Sądom. Warto...

SZKODY GÓRNICZE: PRZYWRÓCENIE STANU POPRZEDNIEGO CZY ZAPŁATA ODSZKODOWANIA? ZDECYDUJ W TRAKCIE PROCESU

Stosownie do treści art. 144 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w...

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW