We Are Professionals

We Are Professionals

We Are Professionals

We Are Professionals

We Are Professionals

We Are Professionals

Aktualności

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ?

Kara umowna jest zastrzeżeniem powinności zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Karę umowną nalicza się, gdy dojdzie do ziszczenia się wskazanych w umowie zdarzeń. Powstaje jednak pytanie,...

ZMIANA OPROCENTOWANIA – NIEWAŻNOŚĆ UMOWY KREDYTU?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i praktyka pokazuje,...

Polecane publikacje

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ?

Kara umowna jest zastrzeżeniem powinności zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Karę umowną nalicza się, gdy dojdzie do ziszczenia się wskazanych w umowie zdarzeń. Powstaje jednak pytanie,...

Nasz zespół
Kontakt

Kancelaria Katowice

Pirożek & Pirożek
Kancelaria Adwokacka
al. Wojciecha Korfantego 51
40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13

e-mail: kancelaria@pirozek.pl


Rachunek bankowy PKO BP SA:
65 1020 2313 0000 3802 0547 0002

SWIFT: BPKOPLPW