We Are Professionals

Nasza oferta

Prawo bankowe

 

Szkody górnicze

 

Nieruchomości i prawo budowlane

 

Postępowania administracyjne

 

Oddłużanie

 

Umowy

 

Postępowania sądowe

 

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i zrozumiałe dla klientów czynniki wpływające na wysokość zaciąganego zobowiązania (np. kredytu frankowego) są podstawą określania Banków jako instytucji zaufania publicznego. Ale czy na pewno tak jest? Jak orzecznictwo i...

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu jedną z najczęściej spotykanych klauzul abuzywnych w umowach z bankami dotyczącymi tak zwanych kredytów frankowych. Jej brzmienie może być zbliżone do następującego: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych...

Nieautoryzowane transakcje, czyli pieniądze znikające z konta bez naszej wiedzy

Bankowość elektroniczna, jako forma usług zapewniająca dostęp do konta za pomocą bankomatu, terminalu płatniczego czy komputera jest nieodłącznym elementem korzystania z usług bankowych w obecnych czasach. Znakomita większość klientów banków zgodzi...

Prawo bankowe

 

Szkody górnicze

 

Nieruchomości i prawo budowlane

 

Postępowania administracyjne

 

Oddłużanie

 

Prawo autorskie

 

Postępowania sądowe

 

Ochrona danych osobowych

 

Umowy

 

Nasz Zespół

Najnowsze artykuły

Prawo Bankowe

Zmiana oprocentowania – nieważność umowy kredytu?

Precyzyjne, jednoznaczne i...

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach frankowych

Poniżej przedstawiamy Państwu...

Nieautoryzowane transakcje, czyli pieniądze znikające z konta bez naszej wiedzy

Bankowość elektroniczna, jako...

BLOG

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

  Jeżeli dłużnik uważa, że nałożona na niego kara umowna w związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania jest zbyt wysoka, może domagać się zmniejszenia tej kary. Możliwość taką daje przepis art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego zawierający instytucję...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do...

PROCEDURA SĄDOWA – o czym jeszcze warto pamiętać

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich opłat sądowych. Chodzi tu zarówno o koszt wniesienia...

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz zasady...

BLOG

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY ZAPŁACIĆ NIŻSZĄ KARĘ UMOWNĄ?

  Jeżeli dłużnik uważa, że nałożona na niego kara umowna w związku z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania jest zbyt wysoka, może domagać się zmniejszenia tej kary. Możliwość taką daje przepis art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego zawierający instytucję...

czytaj dalej
JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

JAK PRAWIDŁOWO ZASTRZEC KARĘ UMOWNĄ?

Kara umowa jest jednym z najczęściej stosowanych w praktyce obrotu gospodarczego zastrzeżeń umownych. Instytucja kary ma przede wszystkim na celu zabezpieczyć terminowość oraz prawidłowość wykonania zobowiązania. Konstruując w umowie zapisy kary umownej...

czytaj dalej
DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do istotnych zmian w obiektach...

czytaj dalej

Najnowsze artykuły

Szkody Górnicze

DEFORMACJE NIECIĄGŁE – CO TO TAKIEGO?

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje wiele dolegliwości. Podstawowym zagadnieniem przy określaniu skutków ruchu zakładu górniczego są wszelkiego rodzaju szkody na nieruchomościach. Szkody górnicze bardzo często doprowadzają do...

PROCEDURA SĄDOWA – o czym jeszcze warto pamiętać

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego jest zwolniona z obowiązku ponoszenia wszelkich opłat sądowych. Chodzi tu zarówno o koszt wniesienia...

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Szkody górnicze powodują negatywne konsekwencje, jednak osoba poszkodowana nie pozostaje bez opieki prawnej. Przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze jak i sam kodeks cywilny przewidują sposób naprawienia takich szkód oraz zasady...

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek

Kancelaria Adwokacka Pirożek & Pirożek Katowice

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 65 1020 2313 0000 3802 0547 0002
SWIFT: BPKOPLPW