Podział Majątku i własność

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie? Wszystko co trzeba wiedzieć

Podział majątku wspólnego po rozwodzie to proces skomplikowany i długotrwały. Znajomość prawa jest w tym aspekcie kluczowa, gdyż nieprawidłowe podejście może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Właściwe zrozumienie zasad i przepisów jest niezwykle ważne dla zapewnienia, że obie strony są traktowane sprawiedliwie, a ich interesy nie zostaną naruszone. Rozwód a podział majątku Kiedy dochodzi do rozwodu podział majątku wspólnego jest jednym z najważniejszych aspektów, które pojawiają się w negocjacjach. Bez względu …

Jak przebiega podział majątku po rozwodzie? Wszystko co trzeba wiedzieć Read More »

Podział majątku wspólnego – przed rozwodem i po rozwodzie

Podział majątku wspólnego jest konsekwencją wspólności majątkowej, która powstaje wskutek zawarcia związku małżeńskiego. Sam podział majątku może odbyć się jeszcze w czasie trwania małżeństwa lub po rozwodzie. Sprawy o podział majątku są zazwyczaj trudne i czasochłonne, w tym artykule postaramy się przybliżyć temat podziałów majątku i wyjaśnić wszelkie związane z tym zawiłości. Sposoby podziału majątku wspólnego Sposób podziału majątku wspólnego, zależy w dużej mierze od sytuacji …

Podział majątku wspólnego – przed rozwodem i po rozwodzie Read More »

Pies po rozwodzie – komu sąd przyzna opiekę?

W czasie podziału majątku wspólnego po rozwodzie byli małżonkowie zazwyczaj spierają się o to do kogo ma należeć dom, samochód, wartościowe dzieła sztuki oraz komu z tego tytułu należą się spłaty. Innego rodzaju problem pojawia się kiedy spór dotyczy ukochanego członka rodziny – psa, kota, papugi. Czy pies to rzecz? Na początku musimy ustalić jakiego rodzaju przepisy powinniśmy stosować w sprawach związanych ze zwierzętami. Odpowiedź znajdziemy w Ustawie o ochronie zwierząt. …

Pies po rozwodzie – komu sąd przyzna opiekę? Read More »

rozdzielność majątkowa

Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej?

Podczas zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, może ona być zniesiona przez podpisanie intercyzy czyli umowy o rozdzielności majątkowej. Powstaje pytanie: jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie pomiędzy małżonkami? Rozdzielność majątkowa Rozdzielność majątkowa czyli tzw. intercyza to umowa w formie aktu notarialnego pomiędzy małżonkami dzięki, której ustaje małżeńska wspólność majątkowa, a każde z małżonków dysponuje własnym dobytkiem. W wyjątkowych sytuacjach rozdzielność majątkowa …

Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej? Read More »

wycena nieruchomości przy podziale majątku

Wycena nieruchomości przy podziale majątku

Nieruchomości są zazwyczaj najbardziej wartościowymi składnikami majątku wspólnego. Ich podział jest często trudny lub wręcz niemożliwy, dlatego ich odpowiednia wycena jest kluczowa przy podziale majątku. Jakie nieruchomości podlegają podziałowi majątku po rozwodzie? Podziałowi podlegają wszystkie nieruchomości nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Majątku wspólnego nie stanowią jednak nieruchomości nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowi­znę, chyba, że darczyńca postanowił inaczej. Czy wycena …

Wycena nieruchomości przy podziale majątku Read More »

Rozdzielność majątkowa – na czym polega?

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego mamy do czynienia z powstaniem wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Stan taki możemy przerwać poprzez wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jak to zrobić i w jakich przypadkach jest to wskazane? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule. Rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa Rozdzielność majątkową stosujemy w przypadku kiedy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, która obarczona jest wysokim ryzykiem, zachodzi wtedy obawa egzekucji długów z majątku współmałżonka. W trakcie trwania …

Rozdzielność majątkowa – na czym polega? Read More »

jak podzielić firmę po rozwodzie

Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie?

Wielu osobom wydaje się, że rozwód to moment podczas rozstania małżonków, któremu towarzyszą największe emocje. Niestety, bardzo często prawdziwa walka pomiędzy byłymi małżonkami rozpoczyna się podczas sądowego podziału majątku. Szczególnie trudna sytuacja tworzy się, jeżeli przedmiotem podziału jest majątek firmy. Kiedy firma należy do majątku wspólnego? W pierwszej kolejności należy ustalić czy małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Jeżeli nie została zawarta intercyza to kolejną …

Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie? Read More »

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

W większości przypadków po rozwodzie pozostaje do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. Bardzo często klienci pytają nas o to ile trwa sprawa o podział majątku. Niestety niełatwo jest udzielić odpowiedzi na to pytanie, długość sprawy o podział majątku zależy od bardzo wielu czynników. W tej publikacji postaramy się opisać możliwe rozwiązania i elementy jakie wpływają na długość postępowania. Podział majątku wspólnego u notariusza Podziału majątku wspólnego byli małżonkowie mogą …

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie? Read More »

Rozdzielność majątkowa a rozwód

Rozdzielność majątkowa a rozwód

W większości przypadków z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, a co za tym idzie wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny. Wyjątkiem są jedynie przedmioty należące do tzw. majątku osobistego. Małżonkowie mają jednak możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej – czym jest wspomniana rozdzielność i jakie są jej konsekwencje podczas rozwodu opiszemy w tym artykule.  Wspólność majątkowa  Standardowym ustrojem …

Rozdzielność majątkowa a rozwód Read More »

nierówny podział majątku

Kiedy można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?

 Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego – Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustawodawca w wymienionym wyżej …

Kiedy można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Read More »