Podział Majątku i własność

wycena nieruchomości przy podziale majątku

Wycena nieruchomości przy podziale majątku

Nieruchomości są zazwyczaj najbardziej wartościowymi składnikami majątku wspólnego. Ich podział jest często trudny lub wręcz niemożliwy, dlatego ich odpowiednia wycena jest kluczowa przy podziale majątku. Jakie nieruchomości podlegają podziałowi majątku po rozwodzie? Podziałowi podlegają wszystkie nieruchomości nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Majątku wspólnego nie stanowią jednak nieruchomości nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowi­znę, chyba, że darczyńca postanowił inaczej. Czy wycena …

Wycena nieruchomości przy podziale majątku Read More »

Rozdzielność majątkowa – na czym polega?

W większości przypadków po zawarciu związku małżeńskiego mamy do czynienia z powstaniem wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami. Stan taki możemy przerwać poprzez wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Jak to zrobić i w jakich przypadkach jest to wskazane? Na to pytanie odpowiemy w tym artykule. Rozdzielność majątkowa po zawarciu małżeństwa Rozdzielność majątkową stosujemy w przypadku kiedy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, która obarczona jest wysokim ryzykiem, zachodzi wtedy obawa egzekucji długów z majątku współmałżonka. W trakcie trwania …

Rozdzielność majątkowa – na czym polega? Read More »

jak podzielić firmę po rozwodzie

Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie?

Wielu osobom wydaje się, że rozwód to moment podczas rozstania małżonków, któremu towarzyszą największe emocje. Niestety, bardzo często prawdziwa walka pomiędzy byłymi małżonkami rozpoczyna się podczas sądowego podziału majątku. Szczególnie trudna sytuacja tworzy się, jeżeli przedmiotem podziału jest majątek firmy. Kiedy firma należy do majątku wspólnego? W pierwszej kolejności należy ustalić czy małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Jeżeli nie została zawarta intercyza to kolejną …

Jak podzielić majątek firmy po rozwodzie? Read More »

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

W większości przypadków po rozwodzie pozostaje do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. Bardzo często klienci pytają nas o to ile trwa sprawa o podział majątku. Niestety niełatwo jest udzielić odpowiedzi na to pytanie, długość sprawy o podział majątku zależy od bardzo wielu czynników. W tej publikacji postaramy się opisać możliwe rozwiązania i elementy jakie wpływają na długość postępowania. Podział majątku wspólnego u notariusza Podziału majątku wspólnego byli małżonkowie mogą …

Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie? Read More »

Rozdzielność majątkowa a rozwód

Rozdzielność majątkowa a rozwód

W większości przypadków z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, a co za tym idzie wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny. Wyjątkiem są jedynie przedmioty należące do tzw. majątku osobistego. Małżonkowie mają jednak możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej – czym jest wspomniana rozdzielność i jakie są jej konsekwencje podczas rozwodu opiszemy w tym artykule.  Wspólność majątkowa  Standardowym ustrojem …

Rozdzielność majątkowa a rozwód Read More »

nierówny podział majątku

Kiedy można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?

 Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego – Małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustawodawca w wymienionym wyżej …

Kiedy można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym? Read More »

rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku

Wiele osób zadaje sobie pytanie czy rozwód z orzeczeniem o winie ma późniejszy wpływ na sprawę o podział majątku.  Czy można uzyskać większą część majątku wykazując winę małżonka? W tym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące tego zagadnienia.  Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku? Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy z orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku będzie przebiegała tak samo. Zgodnie z prawem małżonek z którego winy nastąpił …

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku Read More »

podział majątku

Czy jest szansa na polubowne rozwiązanie w sprawie o podział majątku?

Sprawy finansowe to bardzo często główna oś konfliktu w sprawach związanych z zakończeniem związku małżeńskiego. Najczęściej brak porozumienia między małżonkami w kwestiach finansowych odbija się na wszelkich innych ustaleniach czy sprawach dotyczących ich małoletnich dzieci. Wielokrotnie w trakcie prowadzonych spraw rozwodowych czy rodzinnych już po zakończeniu rozwodu dążymy do ustalenia sedna problemu i konfliktu pomiędzy byłymi małżonkami – i najczęściej okazuje się nim brak rozstrzygnięcia kwestii majątkowych. Należy …

Czy jest szansa na polubowne rozwiązanie w sprawie o podział majątku? Read More »

podział majątku

Jak rozliczyć nakłady przy podziale majątku wspólnego?

Małżonkowie mogą żądać zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na poszczególne składniki majątkowe, a roszczenia te powinny zostać zgłoszone najpóźniej do czasu zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego. Podstawę takiego żądania stanowi art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O jakich roszczeniach musimy pamiętać? Art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: k.r.o.] reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego …

Jak rozliczyć nakłady przy podziale majątku wspólnego? Read More »

podział majątku wspólnego

Jakie są dopuszczalne sposoby podziału majątku wspólnego?

W poprzednim artykule została poruszona tematyka związana z problematyką umownego i sądowego podziału majątku wspólnego małżonków. Przedmiotowy artykuł będzie miał na celu krótkie scharakteryzowanie sposobów, przy pomocy których następuje zniesienie współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze zawarcia stosownej umowy pomiędzy współwłaścicielami, gdy strony dojdą do porozumienia co do faktu zniesienia współwłasności, jak i zastosowanego sposobu wyjścia ze stanu współwłasności. Natomiast w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia – podział …

Jakie są dopuszczalne sposoby podziału majątku wspólnego? Read More »