Spadek

Małoletni mieszkający za granicą też może odrzucić spadek w Polsce.

Małoletni także może zostać spadkobiercą. Najczęściej zdarza się to wówczas, gdy jego rodzić spadek taki odrzuca, gdyż długi spadkowe przekraczają korzyści płynące ze spadku. W takim przypadku rodzić chciałby, aby również małoletni nie dziedziczył spadku. Zgodnie z przepisem art. 101 § 3 k.r.o. rodzić nie może, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd. Orzecznictwo jednoznacznie przesądza, iż odrzucenie, w imieniu małoletniego spadku, jest czynnością przekraczającą …

Małoletni mieszkający za granicą też może odrzucić spadek w Polsce. Read More »

Czy spadek w Polsce można przyjąć będąc zagranicą?

Pani Katarzyna wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Żyje i pracuje tam od lat. Cała rodzina Pani Katarzyny mieszka w Polsce. Po śmierci rodziców Pani Katarzyny jej rodzeństwo chciało uporządkować sprawy spadkowe i stwierdzić nabycie spadku po rodzicach. Jednak w trudnej sytuacji pandemicznej Pani Katarzyna nie mogła przyjechać do Polski, aby stawić się u notariusza bądź w Sądzie. Stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej osobie może nastąpić albo po przeprowadzeniu postępowania sądowego, albo przed notariuszem, …

Czy spadek w Polsce można przyjąć będąc zagranicą? Read More »

Minęło już sporo czasu od śmierci…
Czy z roszczeniem o zachowek trzeba się spieszyć?

Spadek po zmarłym z reguły trafia do jego najbliższej rodziny. W testamencie można jednak wskazać, że spadkobiercą będzie ktoś inny (np. pominąć kogoś, wskazać osobę spoza rodziny) czy też zmienić przypadający udział (zmniejszyć lub zwiększyć przypadającą spadkobiercy część). Najbliższa rodzina, ta która dziedziczyłaby zgodnie z ustawą, ma wtedy prawo do tzw. zachowku. Zachowek jest instytucją, która zawsze budzi spore wątpliwości. Uprawnionymi do zachowku są dzieci, wnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby …

Minęło już sporo czasu od śmierci…
Czy z roszczeniem o zachowek trzeba się spieszyć?
Read More »

spadek

ZAPIS TESTAMENTOWY A DZIEDZICZENIE

Pani Krystyna sporządziła własnoręczny testament, w którym swoim spadkobiercą ustanowiła córkę, zapisując jednocześnie, że jeżeli sprzeda odziedziczone mieszkanie to córka ma zapewnić bratu inne mieszkania. Po jej śmierci dzieci wystąpiły do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Po przeprowadzonej rozprawie Sąd wydał postanowienie, iż jedynym spadkobiercą po Pani Krystynie jest jej córka. Po sprawie Sądowej syn Pani Krystyny wystąpił do siostry z żądaniem, aby ta kupiła mu nowe mieszkanie, bo nie chce już …

ZAPIS TESTAMENTOWY A DZIEDZICZENIE Read More »

„Ile wynosi ten zachowek?”, „A czy mogę chcieć konkretnej rzeczy?” Zachowek – jak to działa

Spadek po zmarłym z reguły trafia do jego najbliższej rodziny. W testamencie można jednak wskazać, że spadkobiercą będzie ktoś inny (np. pominąć kogoś, wskazać osobę spoza rodziny) czy też zmienić przypadający udział (zmniejszyć lub zwiększyć przypadającą spadkobiercy część). Najbliższa rodzina, ta która dziedziczyłaby zgodnie z ustawą, ma wtedy prawo do tzw. zachowku. Zachowek jest instytucją, która zawsze budzi spore wątpliwości. Komu przysługuje zachowek? Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani …

„Ile wynosi ten zachowek?”, „A czy mogę chcieć konkretnej rzeczy?” Zachowek – jak to działa Read More »

wydziedziczenie

Wydziedziczone dziecko – a co z zachowkiem dla wnuka?

Pani Maria z Panem Eugeniuszem przechodząc na emeryturę podjęli decyzję o uporządkowaniu również ich spraw spadkowych. Po długich rozmowach podjęli trudną decyzję, że oboje wydziedziczą ich córkę Jadwigę. Jadwiga od 20 lat nie utrzymuje kontaktu z rodzicami, nie wspiera ich w chorobach i trudnościach. Pani Maria i Pan Eugeniusz nie mają również kontaktu z wnukiem Janem, którego od rodziny separuje Jadwiga. W sporządzonych testamentach do spadku każdy nich powołał drugie dziecko – syna …

Wydziedziczone dziecko – a co z zachowkiem dla wnuka? Read More »

Zapłata zachowku to niesprawiedliwość!”, czyli czy sąd może nie zasądzić zachowku.

Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się przecież zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby (celowo lub zupełnie przez przypadek). Wiele osób dowiaduje się jednak czym …

Zapłata zachowku to niesprawiedliwość!”, czyli czy sąd może nie zasądzić zachowku. Read More »

Czy można wydziedziczyć teścia lub teściową?
Wydziedziczenie – jak to działa

Spadek po zmarłym z reguły trafia do jego najbliższej rodziny. W testamencie można jednak wskazać, że spadkobiercą będzie ktoś inny (np. pominąć kogoś, wskazać osobę spoza rodziny) czy też zmienić przypadający udział (zmniejszyć lub zwiększyć przypadającą spadkobiercy część). Najbliższa rodzina, ta która dziedziczyłaby zgodnie z ustawą, ma wtedy prawo do tzw. zachowku. Nie zawsze jednak z punktu widzenia spadkodawcy pozostawienie prawa do zachowku jest korzystne czy pożądane. Spadkodawca może wówczas wydziedziczyć …

Czy można wydziedziczyć teścia lub teściową?
Wydziedziczenie – jak to działa
Read More »

Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne? O dziedziczeniu gospodarstwa rolnego słów kilka

Pytanie w  tytule wpisu zawsze pada w trakcie postępowania spadkowego i czasem budzi ogromne zdziwienie, dlaczego ma to tak wielkie znaczenie. Dziedziczenie po zmarłym rolniku, przede wszystkim gospodarstw rolnych to często skomplikowana kwestia. Zgodnie z zasadą, że do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, od 14.02.2001 r., można mówić o istnieniu dwóch odrębnych schematów dziedziczenia spadków, w których skład wchodzi gospodarstwo rolne. Do dziedziczenia spadków otwartych od 14.02.2001 r. należy …

Czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne? O dziedziczeniu gospodarstwa rolnego słów kilka Read More »

Kiedy nie można dziedziczyć? O niegodności dziedziczenia słów kilka.

Prawo spadkowe jest jedną z tych gałęzi prawa, gdzie istotną rolą odgrywają więzi uczuciowe łączące potencjalnych spadkobierców ze spadkodawcą oraz tzw. czynnik moralno-etyczny. Aby nie dopuścić do dziedziczenia osób dopuszczających się  moralnie czy etycznie nagannych czynów, w kodeksie cywilnym uregulowano instytucję niegodności dziedziczenia. Kodeks cywilny zawiera przesłanki, na podstawie których można uznać spadkobiercę za niegodnego dziedziczenia, co powoduje wyłączenie go od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Jest …

Kiedy nie można dziedziczyć? O niegodności dziedziczenia słów kilka. Read More »