Spadek

Czym jest zachowek i jak go uniknąć?

Zachowek stanowi pojęcie prawne, pod którym kryje się uprawnienie określonej grupy osób do żądania zapłaty wartości odpowiedniego udziału spadkowego, który przypadałby im przy dziedziczeniu ustawowym. Zgodnie z art. 991 § 1 KC zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy …

Czym jest zachowek i jak go uniknąć? Read More »

Jak przekazać firmę dziecku?

Pan Karol przed kilkoma laty zaprowadził córkę po raz pierwszy do biura swojego przedsiębiorstwa. Zaciekawiona, dopytywała go o wszystkie szczegóły. Mijały lata, a córka pana Karola zdobywała wiedzę, know-how i doświadczenie, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo taty, jak nim zarządzać. W końcu nadchodzi ten dzień. Pan Karol stwierdza: pora przekazać rodzinny biznes córce. Zbycie firmy, czy przedsiębiorstwa? Na gruncie prawa cywilnego firma to nie przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników …

Jak przekazać firmę dziecku? Read More »

Czy można odziedziczyć firmę?

Pan Karol prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Ma własny samochód, biuroz wyposażeniem, klientów i firmę, logo, stronę internetową. Niestety, pewnego dnia umiera. Czy syn pana Karola może odziedziczyć jednoosobową działalność gospodarczą ze wszystkimi składnikami? Zarząd sukcesyjny. W tej sytuacji warto rozpatrzyć, co pan Karol mógł zrobić jeszcze za życia. Zgodnie z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw, pan Karol mógł powołać …

Czy można odziedziczyć firmę? Read More »

Nieruchomość w spadku – a co z podatkiem?

Boisz się, że będziesz płacić spory podatek od nieruchomości, która stanowiła część spadku? O zwolnieniu podatkowym mówi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, ale bywa nieco mylący. Przy spełnieniu kilku warunków przysługuje ci zwolnienie z podatku. Ale warto wiedzieć, kiedy. Zwolnienie z podatku jest osiągalne. Przede wszystkim, wymogiem jest przynależność do najbliższego kręgu spadkodawcy, a grupa zwolniona od podatku obejmuje: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę, …

Nieruchomość w spadku – a co z podatkiem? Read More »

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza, znana jako JDG, jest najpopularniejszą formą prowadzenia działalności od wielu lat. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii z 1 stycznia 2022 roku w CEIDG zarejestrowanych było 2,58 miliona firm. Powody, dla których osoby decydują się na samozatrudnienie, są różne – od chęci posiadania większej elastyczności czasu pracy i niezależności od pracodawcy, aż po korzyści podatkowe i mniejsze koszty rozpoczęcia działalności w porównaniu z prowadzeniem działalności w formie spółki. …

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej Read More »

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE

Od wielu lat w polskim systemie emerytalnym funkcjonuje tzw. II filar, czyli system, w którym pracownicy dobrowolnie przekazują część swojego wynagrodzenia na indywidualne konto emerytalne w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Wiele osób zastanawia się, co stanie się z zgromadzonymi tam środkami w przypadku śmierci właściciela konta. Czy te pieniądze przepadną, czy też podlegają dziedziczeniu? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta: zgromadzone w OFE środki podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach, …

Dziedziczenie środków zgromadzonych w OFE Read More »

Dział spadku – jak podzielić majątek spadkowy?

Dział spadku jest jednym z etapów spadkobrania, który polega na podziale masy spadkowej pomiędzy spadkobierców. Co więcej, to właśnie na tym etapie dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej. W zależności od sytuacji, dział spadku może zostać dokonany w drodze umowy między wszystkimi spadkobiercami lub w toku postępowania sądowego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Przedmiotem działu spadku są wyłącznie aktywa spadkowe, co oznacza, że podziałowi nie podlegają długi należące do spadku. Na uwagę …

Dział spadku – jak podzielić majątek spadkowy? Read More »

Jak podważyć testament?

Testament to dokument, który ma na celu uregulowanie spraw majątkowych po śmierci osoby, która go sporządziła. Jednakże w pewnych okolicznościach, osoby zainteresowane wynikiem sprawy mogą podważyć testament. W tym artykule opiszemy, jakie są przyczyny podważania testamentu i jakie kroki należy podjąć, aby  podważyć testament. Poniżej przedstawiamy jedynie niektóre z takich przyczyn. Należy również pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a wyroki zapadają po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności danej sprawy. Przyczyny podważania …

Jak podważyć testament? Read More »

rozdzielność majątkowa

Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej?

Podczas zawarcia związku małżeńskiego z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa, może ona być zniesiona przez podpisanie intercyzy czyli umowy o rozdzielności majątkowej. Powstaje pytanie: jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie pomiędzy małżonkami? Rozdzielność majątkowa Rozdzielność majątkowa czyli tzw. intercyza to umowa w formie aktu notarialnego pomiędzy małżonkami dzięki, której ustaje małżeńska wspólność majątkowa, a każde z małżonków dysponuje własnym dobytkiem. W wyjątkowych sytuacjach rozdzielność majątkowa …

Kto dziedziczy w przypadku rozdzielności majątkowej? Read More »

Małoletni mieszkający za granicą też może odrzucić spadek w Polsce.

Małoletni także może zostać spadkobiercą. Najczęściej zdarza się to wówczas, gdy jego rodzić spadek taki odrzuca, gdyż długi spadkowe przekraczają korzyści płynące ze spadku. W takim przypadku rodzić chciałby, aby również małoletni nie dziedziczył spadku. Zgodnie z przepisem art. 101 § 3 k.r.o. rodzić nie może, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, dokonać czynności przekraczającej zwykły zarząd. Orzecznictwo jednoznacznie przesądza, iż odrzucenie, w imieniu małoletniego spadku, jest czynnością przekraczającą …

Małoletni mieszkający za granicą też może odrzucić spadek w Polsce. Read More »