Prawo karne

Reprezentacja w sprawach karnych

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy interesy stron postępowania karnego na każdym jego etapie, poczynając od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe przed sądami I i II instancji, aż po postępowanie kasacyjne i postępowanie wykonawcze.

Pomoc prawna w sprawach karnych adresowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia.

W sprawach karnych kluczowe znaczenie ma czas. Gdy jesteśmy podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa, bądź też stajemy się jego ofiarą, warto jak najszybciej skorzystać z pomocy adwokata karnisty. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, jak również ze względu na znajomość specyfiki postępowania karnego na każdym jego etapie, udzielamy naszym Klientom pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Obszar prawa karnego, prawa karno-skarbowego i prawa karno-gospodarczego

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym, prawie karno-skarbowym oraz prawie karno-gospodarczym. Mamy doświadczenie w sprawach prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi oraz postępowaniami kontrolnymi (m.in. w sprawach w których organy uznały daną sprzedaż czy zakup za tzw. transakcje karuzelowe lub inne oszustwa podatkowe VAT).

Jako Kancelaria zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze (ABW, CBA, CBŚ, Urząd Skarbowy). Przygotowujemy każdą linię obrony indywidualnie, wykorzystując naszą wiedzę i świadczenie pomocy prawnej do konkretnego przypadku. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego – od chwili podjęcia się przez nas sprawy, aż do jej prawomocnego zakończenia.

Zakres pomocy Kancelarii w sprawach karnych

Prawo do obrony jest bezwzględnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Oskarżonemu (podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy adwokata we wszystkich stadiach postępowania.

Jako Kancelaria świadczymy pomoc prawną dla osoby podejrzanej lub oskarżonej w następującym zakresie:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych
 • obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji
 • obrona oskarżonego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku nakazowego)
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Pokrzywdzony (oskarżyciel posiłkowy) jako strona postępowania karnego może aktywnie uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania śledztwie lub dochodzeniu, celem wykrycia i ukarania sprawcy. Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak również sądowego, oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym, które stały się ofiarami przestępstw.

Jako Kancelaria świadczymy pomoc prawną dla osoby pokrzywdzonej (oskarżyciela posiłkowego) w następującym zakresie:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • prywatny akt oskarżenia
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, kasacja)

Pogotowie karne 24h

Nasza Kancelaria zapewnia całodobową pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania (Policja, ABW, CBA, CBŚ) niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

W jaki sposób możesz skontaktować się ze specjalistą z dziedziny prawa karnego?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

kancelaria@pirozek.pl

W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonów:

+48 32 205 50 12

+48 32 205 50 13

Poniżej znajdują się dokładne dane i sylwetki naszych specjalistów:

ADWOKAT DR JAROSŁAW WICHURA

tel.: +48 798 928 678

e-mail: j.wichura@pirozek.pl

ADWOKAT JOANNA WANAT

tel: +48 602 311 427

e-mail: j.wanat@pirozek.pl

ADWOKAT MACIEJ SECHMAN

tel: +48 603 208 422

e-mail: m.sechman@pirozek.pl

ADWOKAT MICHAŁ SAMSONOWSKI

tel: +48 664 177 855

e-mail: m.samsonowski@pirozek.pl