Adwokat Katowice - Prawo Karne

KANCELARIA ADWOKACKA PIROŻEK & PIROŻEK

Pogotowie karne: +48 730 556 100

Specjaliści z zakresu prawa karnego

Reprezentacja w sprawach karnych

Kancelaria adwokacka świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy interesy stron postępowania karnego na każdym jego etapie, poczynając od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe przed sądami I i II instancji, aż po postępowanie kasacyjne i postępowanie wykonawcze. Pomoc prawna w sprawach karnych adresowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Nasza Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa, jak i wykroczenia. W sprawach karnych kluczowe znaczenie ma czas. Gdy jesteśmy podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa, bądź też stajemy się jego ofiarą, warto jak najszybciej skorzystać z pomocy adwokata karnisty. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie, jak również ze względu na znajomość specyfiki postępowania karnego na każdym jego etapie, udzielamy naszym Klientom pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Obszar prawa karnego, prawa karno-skarbowego i prawa karno-gospodarczego

W naszej kancelarii adwokackiej specjalizujemy się w prawie karnym, prawie karno-skarbowym oraz prawie karno-gospodarczym. Mamy doświadczenie w sprawach prowadzonych w związku z postępowaniami podatkowymi oraz postępowaniami kontrolnymi (m.in. w sprawach w których organy uznały daną sprzedaż czy zakup za tzw. transakcje karuzelowe lub inne oszustwa podatkowe VAT). Jako Kancelaria zapewniamy skuteczną pomoc już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję i inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze (ABW, CBA, CBŚ, Urząd Skarbowy). Przygotowujemy każdą linię obrony indywidualnie, wykorzystując naszą wiedzę i świadczenie pomocy prawnej do konkretnego przypadku. Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego – od chwili podjęcia się przez nas sprawy, aż do jej prawomocnego zakończenia.
 

Zakres pomocy Kancelarii w sprawach karnych

Prawo do obrony jest bezwzględnym prawem każdej osoby podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym. Oskarżonemu (podejrzanemu) przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy adwokata we wszystkich stadiach postępowania.

Jako Kancelaria świadczymy pomoc prawną dla osoby podejrzanej lub oskarżonej w następującym zakresie:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych
 • obrona osoby zatrzymanej i tymczasowo aresztowanej
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji
 • obrona oskarżonego w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku nakazowego)
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. 

Pokrzywdzony (oskarżyciel posiłkowy) jako strona postępowania karnego może aktywnie uczestniczyć w prowadzonym przez organy ścigania śledztwie lub dochodzeniu, celem wykrycia i ukarania sprawcy. Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak również sądowego, oferujemy pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym, które stały się ofiarami przestępstw.

Jako Kancelaria świadczymy pomoc prawną dla osoby pokrzywdzonej (oskarżyciela posiłkowego) w następującym zakresie:

 • udzielanie indywidualnych porad prawnych
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 • reprezentacja pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym
 • subsydiarny akt oskarżenia
 • prywatny akt oskarżenia
 • sporządzanie środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, kasacja)

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności. 

Artykuły na temat prawa karnego: