PRAWO SPADKOWE, DZIEDZICZENIE

DZIEDZICZENIE - SPRAWY SPADKOWE - TESTAMENT - ZACHOWEK

ŚMIERĆ JAKO ZDARZENIE NIEUCHRONNE CZEKA KAŻDEGO Z NAS. WARTO JEDNAK SIĘ ZASTANOWIĆ, CO PO NIEJ STANIE SIĘ Z NASZYM ZGROMADZONYM ZA ŻYCIA MAJĄTKIEM.

Specjaliści z zakresu dziedziczenia

Śmierć jako zdarzenie nieuchronne czeka każdego z nas. Warto jednak się zastanowić, co po niej stanie się z naszym zgromadzonym za życia z wielkim trudem i wysiłkiem majątkiem. Praktyka Kancelarii wskazuje, iż wielu Klientów nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, iż po śmierci bliskiej osoby wskazane (a w praktyce po prostu konieczne) staje się uregulowanie po niej spraw spadkowych, w skrajnych przypadkach nawet od kilku pokoleń nie były przeprowadzane postępowania spadkowe, a zgodnie ze starym powiedzeniem, „im dalej w las, tym więcej drzew”, co we wskazanej sytuacji przełoży się na złożoność postępowania.

Co więcej sprawy spadkowe, zwłaszcza gdy w skład pozostawionego spadku wchodzi znaczny majątek, wielokrotnie budzą wiele emocji i mogą stać przyczyną sporu w rodzinie – spadek często nie oznacza jedynie samych korzyści (np. dziedziczenie długów).

Ponadto często zdarza się, iż osoba nam bliska, po której powinniśmy dziedziczyć, pozostawiła po sobie długi spadkowe, które ktoś kiedyś będzie musiał spłacić. Kroki prawne podjęte w odpowiednim momencie mogą pozwolić na uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkowe, a przynajmniej w znacznym stopniu ją ograniczyć i zminimalizować.

Często bowiem Klienci zwracają się do Kancelarii z pytaniem: czy rodzeństwo dziedziczy długi? Niestety, jeżeli w porę nie podejmiemy odpowiednich starań, taka sytuacja rzeczywiście może mieć miejscem, a tym samym zasadne jest, aby jak najwcześniej zainteresować się tym, jak nie odziedziczyć długów, albowiem nie zawsze może liczyć na to, iż na nastąpi ewentualne przedawnienie danego roszczenia

Wśród Klientów można zaobserwować tendencję do przyjmowania, iż odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia to pojęcia tożsame, przy czym w rzeczywistości istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, a jeżeli określony krąg osób odrzuci spadek przed sądem lub notariuszem, może okazać się, iż możemy dziedziczyć po osobie, której nigdy nawet nie poznaliśmy.

Jeżeli sami odrzucimy spadek, to spadek „przechodzi” wtedy na nasze dzieci. Rzecz jasna żaden rodzic nie chciałby, aby jego dzieci zostały obarczone długami, dlatego zajdzie wtedy potrzeba., aby w imieniu naszego małoletniego dziecka odrzucić spadek obarczony długami – a do tego konieczna jest już zgoda sądu rodzinnego, przed którym należy wykazać, iż odrzucenie spadku będzie najlepszym wyborem dla małoletniego.

Problemy tego można uniknąć korzystając przy zaistnieniu określonych okoliczności z instytucji określanej jako zrzeczenie się dziedziczenia. Jak widać dziedziczenie nie jest prostą tematyką, zwłaszcza gdy spadek to w większości długi.

Zachowek (a nie jak to się często spotyka – zachówek) , zapis windykacyjny, testament holograficzny, zapis zwykły, wykonawca testamentu – pojęcia te mogą wydawać się nieznane i skomplikowane, ale skuteczne i świadome zastosowanie instytucji prawnych, które się za nimi kryją, może znacząco wpłynąć na to, co stanie się z naszym majątkiem po śmierci, a tym samym nasza wola zostanie w sposób możliwie najpełniejszy zrealizowana.

Po otwarciu testamentu okazało się, iż dotknęło Cię ze strony spadkodawcy wydziedziczenie, zastanawiasz się jak podważyć wydziedziczenie?

A może spadkodawca w ogóle pominął Cię w testamencie?

Również w takiej sytuacji możemy doradzić, jakie kroki można podjąć, aby do wydziedziczenia nie doszło. A może to Ty chciałbyś sporządzić testament i powziąłeś wątpliwości, czy można sporządzić testament na część majątku? Warto mieć również na uwadze, iż dokonane przez nas za życia rozporządzenia majątkiem w formie m.in. darowizny również mogą mieć wpływ na sytuację spadkową po naszej śmierci, w szczególności na roszczenie osób uprawnionych do zachowku.

Często jeden błąd przy sporządzaniu testamentu może sprawić, iż realizacja naszej ostatniej woli może być znacznie utrudniona, a w skrajnych przypadkach często w ogóle niemożliwa. Dla przykładu testament sporządzony na , a następnie wydrukowany i potem podpisany przez spadkodawcę jest nieważny.

Warto wspomnieć, iż na skutek prac legislacyjnych została uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo wyczekiwany akt prawny usprawni dziedziczenie przedsiębiorstwa w sytuacji, w której spadkodawca jako osoba fizyczna wykonywał jednoosobową działalność gospodarczą. Dotychczas bowiem z chwilą jego śmierci wygasał m.in. numer NIP i REGON, pojawiał się problem z korzystaniem z rachunków bankowych zmarłego przedsiębiorcy, co do zasady wygasały koncesje i decyzje.

Skuteczne skorzystanie z narzędzi wprowadzonych przez wyżej wymienioną ustawę umożliwi płynne przejście prowadzonej działalności na spadkobierców zmarłego, a jeżeli nie będą oni zainteresowani jej kontynuacją, to płynne jej wygaszenie.

Nie należy zapominać, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w innych formach (np. spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna), również istnieje możliwość zadecydowania, w jaki sposób odbędzie się dziedziczenie i jaki krąg osób obejmie.

Dobrą podstawą do takich działań jest sporządzenie zawczasu odpowiedniego planu sukcesyjnego, a tym samym wprowadzenie odpowiedniego zapisu w umowie spółki.

Często bowiem wspólnicy spółki nie zdają sobie nawet sprawy z tego, iż takie zagadnienia można w pewnym zakresie regulować w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a należy mieć na uwadze, iż w szczególności w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością może wchodzić w grę znaczący majątek.

Zakres świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego to w szczególności:
– postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (postępowanie spadkowe)
– postępowania w sprawie o dział spadku (podział spadku)
– powództwa o zachowek
– porady prawne w zakresie prawa spadkowego
– ochrona przed dziedziczeniem długów spadkowych
– sporządzanie planów sukcesyjnych dla przedsiębiorców
– pomoc w ustanawianiu zarządców sukcesyjnych (zarządca sukcesyjny)

Podejmiemy wszelkie starania, aby pomóc Państwu w nawet najbardziej skomplikowanych i wymagających sprawach spadkowych.

Artykuły na temat dziedziczenia: