Specjaliści z zakresu obsługi prawnej firm i spółek

Obsługa prawna spółek

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego. Naszych klientów wspomagamy na każdym etapie rozwoju spółki, począwszy od jej założenia, poprzez doradztwo prawne na etapie prowadzenia działalności, zgłaszanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w procesie likwidacji spółki.

Obsługa prawna firm w sprawach dotyczących prawa handlowego obejmuje również reprezentację wspólników i spółek w procesach sądowych związanych z zaskarżeniem uchwał podejmowanych przez spółki, które niosą przesłanki niezgodności z prawem lub prowadzą do pokrzywdzenia wspólnika, a także w procesie rozliczeń pomiędzy spółką w wspólnikami. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej.

Kompleksowa pomoc dla przedsiębiorców

Skutecznie i szybko wspomagamy rejestrację spółki przez Internet, w portalu Ministerstwa Sprawiedliwości S24. Dzięki temu, klient często już następnego dnia po przyjęciu przez nas zlecenia, może cieszyć się działającą spółką, posiadającą zdolność do funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Kompleksowo pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej. Gdy przychodzi moment na dokonanie zmian w spółce, przygotowujemy dla naszych klientów kompletną dokumentację niezbędną do prawidłowego zgłoszenia takiej zmiany.

 

Obsługa prawna firm w Katowicach

Nasza kancelaria prawna w Katowicach oferuje kompleksową pomoc prawną w następujących obszarach związanych prowadzeniem firmy niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności:

 • zakładanie spółek: przygotowanie projektu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • rejestracja spółki w KRS,
 • rejestracja spółki przez Internet w portalu S24,
 • podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. i spółce akcyjnej,
 • obniżenie kapitału zakładowego i uniknięcie postępowania konwokacyjnego,
 • zmiana wspólnika w spółce z o.o.,
 • sprzedaż udziałów lub akcji,
 • przeniesienie praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej,
 • przystąpienie nowego wspólnika do spółki,
 • wystąpienie wspólnika ze spółki i rozliczenia z tym związane,
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę,
 • przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • obsługa prawna łączenia spółek, w tym transgraniczne połączenia podmiotów w obszarze UE,
 • likwidację działalności gospodarczej lub spółki,
 • sprawy z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie raportów prawnych,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych (sprawy gospodarcze),
 • windykacja należności.

Te i wiele więcej usług obejmuje kompleksowa obsługa prawna firm. Katowice to miasto gdzie znajduje się nasza siedziba, ale nasze usługi świadczymy na terenie całej aglomeracji śląskiej.

przyszły budżet obsługi prawne
skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców

Obsługa prawna firm - jak się rozliczamy

Rozliczenia zależne od ilości pracy i od SUKCESU! Nie praktykujemy ryczałtów, stała kwota za różny zakres prac źle wpływa na relacje pomiędzy kancelarią a klientem. Ryczałt miesięczny niezależny od ilości pracy i od efektów pracy to przeżytek, bardzo demotywujący. Według nas klient nie powinien płacić, kiedy kancelaria dla niego nie pracuje, ale prawnik powinien zostać nagrodzony, jeżeli napracował się i jeszcze osiągnął efekt.  

Sposób rozliczenia zdecydowanie odróżnia nas od różnych firm doradczych, które można spotkać na rynku.

Zapłata należy nam się tylko wtedy gdy Klient zaakceptuje wysokość zapłaty i zakres wykonanych czynności. Co miesiąc klient otrzymuje zestawienie wykonanych czynności i akceptuje czas poświęcony na ich wykonanie! Jeżeli Klient sobie życzy to uzgadniamy z wyprzedzeniem kwotę należną za dany zakres prac.

NIC nie płacisz. Jeżeli nas zatrudnisz, ale w danym miesiącu nie ma  pracy dla prawnika, to zupełnie normalne jest to że Klient nie płaci. Dlatego umowy przez nas zawierane mają charakter ramowy i w żadnym razie nie zobowiązują Klienta do powierzenia nam spraw. Skupiasz się na prowadzeniu działalności gospodarczej, nie martwiąc się o rosnące koszty. 

 

Rozwiązujemy spory prawne między wspólnikami

Konflikty w ramach spółek to powszechne zjawisko, które – dla dobra samej spółki oraz jej wierzycieli – powinno zostać jak najszybciej rozwiązane. Zazwyczaj nieporozumienia między wspólnikami można rozwiązać polubownie, lecz nie zawsze jest to możliwe. Nasza kancelaria zapewnia skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców, oferowane przez nas usługi obejmują m.in.:

 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami spółek osobowych,
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wyłączenie wspólnika i przymusowe umorzenie udziałów spółki z o.o,
 • spawy dotyczące złamania zakazu konkurencji,
 • dochodzenie należności po wystąpieniu wspólnika ze spółki osobowej,
charakter ogólnej informacji poglądowej
kancelaria prawna zajmująca

Doradztwo prawne

Rozmowa z naszym doświadczonym specjalistą pomoże w sprecyzowaniu oczekiwań przedsiębiorcy w kontekście zakładania i powadzenia działalności w formie spółki i pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące procedury z tym związanej.

Doradztwo prawne zalecane jest zarówno osobom, które dopiero planują założenie spółki lecz nie wiedzą jakie wiążą się z tym obowiązki i korzyści, a także tym, którzy aktywnie prowadzą już działalność lecz napotykają trudności prawne na różnym etapie.

Prawne regulacje spółek handlowych bywają skomplikowane dla przedsiębiorców. Uważamy, że naszą rolą jest przede wszystkim doradzanie naszym klientom w zakresie przyjęcia możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań mających chronić ich interesy. Rozumiemy, że każda spółka ma nieco inną specyfikę prowadzenia działalności, inne cele i zadania.

W niektórych wypadkach najlepszym rozwiązaniem jest uproszczenie struktury spółki i umowy łączącej wspólników. W innych przypadkach, niezbędne jest wdrożenie zabezpieczeń chroniących wspólników i zarząd przez niepożądanym działaniem osób trzecich lub też nieuczciwym postępowaniem innego wspólnika.

Jako kancelaria zapewniamy skuteczną pomoc prawną już na etapie projektowania postanowień umowy mającej łączyć wspólników w przyszłości. Projektujemy umowy spółek tak, aby odpowiadały potrzebom naszych klientów, a następnie pomagamy im w całym procesie rejestracji. Kładziemy nacisk na informowanie o ewentualnym ryzyku związanych z zakładaną operacją oraz informujemy z wyprzedzeniem o skutkach prawnych planowanych działań.

Jeżeli jest to pierwszy kontakt z adwokatem to warto zastanowić się nad pytaniami na jakie odpowiedzi się poszukuje. Usługi kancelarii ukierunkowane są zawsze na klienta. Specjaliści z naszej kancelarii podchodzą do każdej sprawy indywidualnie i starają się udzielić porad prawnych uwzględniając wszelkie informacje uzyskane od klienta.

Zapraszamy! Obsługa prawna firm – Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Chorzów, Mysłowice. 

Obsługa prawna na każdym etapie działalności

Projektujemy zmiany umowy spółki, uchwały które powinni podjąć wspólnicy, dodatkowe dokumenty i oświadczenia składane w KRS, umowy zbycia udziałów, umowy zbycia praw i obowiązków wspólników i wiele innych. Jeśli jest to niezbędne, uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach akcjonariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego dla decyzji podejmowanych w trakcie spotkań wspólników.

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa asystujemy w procesach przekształcenia podmiotów gospodarczych : połączeń, podziałów i przekształceń przedsiębiorców. Pomagamy również osobom, które prowadziły do tej pory firmę pod postacią jednoosobowej działalności gospodarczej, aby dokonać jej przekształcenia w spółkę.

zakresu prawa pracy
wsparcie prawne

Myślisz o upragnionej emeryturze i myślisz o stopniowym wycofywaniu się z aktywności zawodowej ? Zawrzyj już dzisiaj umowę z przyszłym zarządcą sukcesyjnym. 

Powołanie zarządcy sukcesyjnego nie wiąże się z ryzykiem, w każdej chwili można takiego zarządcę odwołać.  Do momentu śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny nie ma żadnych praw, jego rola zaczyna się dopiero po śmierci właściciela firmy. Zarządca działa na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, ale nie ma do niej żadnych praw.  

Wyznaczenie zarządcy sukcesyjnego daje wiele korzyści: 

 • pełna płynność działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela,
 • zarządca sukcesyjny może natychmiast przejąć obowiązki po zmarłym właścicielu,
 • umowy z pracownikami pozostaną ważne,
 • zachowujemy zawarte wcześniej kontrakty,

Artykuły na temat obsługi prawnej firm i spółek: