Prawo karne

Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku drogowego?

Wypadek to zdarzenie, w którym oprócz uszkodzenia pojazdów czy mienia, dochodzi do poważniejszych obrażeń, niekiedy śmiertelnych. Może mieć poważniejsze konsekwencje dla uczestników ruchu, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i prawnym. Kolizja, a wypadek drogowy Kolizja drogowa, w odróżnieniu od wypadku, to zdarzenie, w którym uszkodzeniu ulegają jedynie pojazdy, bez wpływu na zdrowie ludzi biorących w nim udział. Najczęściej traktowana jest jako wykroczenie. Jej sprawca może zostać ukarany mandatem. Sprawca zdarzenia Według …

Jaka kara grozi za spowodowanie wypadku drogowego? Read More »

Czym jest występek o charakterze chuligańskim?

Zachowania chuligańskie są często popełniane podczas różnorodnych wydarzeń, takich jak spotkania sportowe czy koncerty. Mają one na celu często prowokację czy zastraszanie innych, a ich konsekwencje mogą być drastyczne. Takie postępowanie może wywołać panikę, stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia obecnych na wydarzeniu. Skutki prawne dla osób dopuszczających się takich czynów mogą być surowe. Definicja w Kodeksie Karnym Artykuł 115 § 21 Kodeksu …

Czym jest występek o charakterze chuligańskim? Read More »

Czy warto składać apelację w sprawie karnej?

Apelacja w sprawie karnej to środek odwoławczy, który pozwala stronie niezadowolonej z wyroku na ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd wyższej instancji. Ale czy zawsze warto korzystać z tego instrumentu prawnego? Czym jest apelacja? Apelacja daje możliwość zwrócenia uwagi sądu na ewentualne błędy popełnione w pierwszej instancji. Jest szansą na zmianę niekorzystnego wyroku dla oskarżonego. Przy rozważaniu możliwości wniesienia apelacji warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach. Po pierwsze, prawo karne …

Czy warto składać apelację w sprawie karnej? Read More »

Korupcja gospodarcza – czym jest?

Korupcja jest pojęciem powszechnie znanym i potępianym na całym świecie. Korupcja w sektorze prywatnym to tzw. korupcja gospodarcza lub korupcja biznesowa. Jest ona trudniejsza do zidentyfikowania, ale równie niebezpieczna i niepożądana jak łapownictwo publiczne. Definicja korupcji gospodarczej Korupcja gospodarcza polega na nadużywaniu powierzonej władzy dla osiągnięcia prywatnych korzyści majątkowych lub osobistych w obszarze gospodarki. Może to objawiać się w formie łapówek, nepotyzmu, fałszowania dokumentów, wyłudzeń czy innych …

Korupcja gospodarcza – czym jest? Read More »

Co grozi za przemoc domową?

Przemoc domowa występuje, gdy jedna osoba w rodzinie wykorzystuje swoją pozycję do psychicznego lub fizycznego dominowania nad innymi, używając w tym celu siły, gróźb lub manipulacji. Jest to działanie świadome i celowe, naruszające prawa i dobrostan ofiary. Co grozi za znęcanie? Zgodnie z kodeksem karnym, osoba stosująca przemoc fizyczną lub psychiczną wobec członka rodziny, bliskiej osoby lub osoby zależnej, może być ukarana karą pozbawienia wolności na okres …

Co grozi za przemoc domową? Read More »

Kiedy kradzież jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem?

Kradzież to przywłaszczenie cudzej rzeczy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, natomiast nie zawsze jest kwalifikowana jako przestępstwo. Według art. 278 Kodeksu Karnego w niektórych sytuacjach może być traktowana jako wykroczenie, a to oznacza różnice w konsekwencjach. Typy kradzieży W Kodeksie Karnym zidentyfikowano różne formy kradzieży, które przewidują wyższe kary niż standardowa kradzież: Kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.) polega na zabraniu przedmiotów po przełamaniu chroniących je zabezpieczeń. …

Kiedy kradzież jest przestępstwem, a kiedy wykroczeniem? Read More »

Co grozi za pranie brudnych pieniędzy?

Pranie pieniędzy to proces polegający na zamaskowaniu pochodzenia środków uzyskanych w sposób nielegalny, tak aby wyglądały one na środki pochodzące z legalnych źródeł. To poważne przestępstwo popełniane jest zarówno przez wysoko postawionych biznesmenów, jak i podmioty działające w mniej formalnych strukturach. Liczne instytucje finansowe stosują zaawansowane strategie w celu identyfikacji oraz przeciwdziałaniu przed takimi działalnościami. Podstawa odpowiedzialności karnej za pranie brudnych pieniędzy Przestępstwo „prania pieniędzy” jest tylko i wyłącznie przestępstwem umyślnym. …

Co grozi za pranie brudnych pieniędzy? Read More »

Fałszowanie dokumentów – czym jest i co za nie grozi?

Norma z art. 270 KK chroni wiarygodność dokumentów, a w konsekwencji pewność obrotu prawnego. Fałszowanie dokumentów może przybrać różne formy np. podrobienia lub przerobienia dokumentu, ale również posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem. Przestępstwo to najczęściej występuje w zbiegu z innym czynem zabronionym np. przeciwko mieniu. Podrabianie dokumentów Tworzenie dokumentu w sposób, który sprawia wrażenie, że pochodzi on od kogoś innego niż jego rzeczywisty autor uważane jest za przestępstwo. Przestępstwo to uznaje się …

Fałszowanie dokumentów – czym jest i co za nie grozi? Read More »

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadanie narkotyków lub dopalaczy jest przestępstwem. Regulację obowiązujące w naszym kraju są dość rygorystyczne i stanowią temat wielu dyskusji. Skutki zatrzymania osoby z substancjami odurzającymi mogą być poważne, jednakże istnieją również różne okoliczności, które mogą wpływać na złagodzenie kary. Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków, na własny użytek Jeżeli osoba zatrzymana posiada niewielką ilość narkotyków bądź dopalaczy przeznaczonych do użytku …

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków? Read More »

Europejski Nakaz Aresztowania

Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) to mechanizm prawny wdrożony przez Unię Europejską w 2004 roku. Fundamentem ENA jest zasada, że nakaz wydany przez Sąd jednego państwa członkowskiego powinien zostać uznany i wykonany przez Sąd innego państwa członkowskiego bez potrzeby dodatkowej kontroli. Jak wygląda procedura wydania ENA? Na terytorium Polski, Sąd Okręgowy podejmuje decyzję o wydaniu ENA na wniosek Prokuratora lub innego Sądu. ENA może być wydana, gdy zapadł …

Europejski Nakaz Aresztowania Read More »