Prawo karne

Jakie prawa ma osoba tymczasowo aresztowana?

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem zapobiegawczym przewidzianym w kodeksie postępowania karnego, którego najważniejszym  celem jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Nadto, wskazany środek zapobiegawczy może być stosowany w celu  zapobiegnięcie popełnienia przez podejrzanego nowego, ciężkiego przestępstwa. Jakie są przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania? Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania dzieli się zazwyczaj na ogólne, właściwe dla wszystkich środków zapobiegawczych, oraz szczególne – odnoszące się wyłącznie do tymczasowego …

Jakie prawa ma osoba tymczasowo aresztowana? Read More »

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe?

Wobec Andrzeja Z. Sąd Rejonowy w Chorzowie orzekł na podstawie art. 42 § 1 w zw. z art. 43 § 1 kodeksu karnego (k.k.) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Czy skazany może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli tak, to jakie warunki Andrzej Z. musi spełnić? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziecie w niniejszym artykule. Zgodnie z treścią art. …

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe? Read More »

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek?

Zdarza się, że osoba, która zasiada w organach spółki prawa handlowego zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jakie konsekwencje niesie za sobą wyrok? Czy np. członek zarządu spółki z o.o. skazany wyrokiem karnym może dalej pełnić funkcję w organach spółki? Odniesienie odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek znajdziemy w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Wymogi wobec członków organów spółek Art. 18 KSH wprowadza ograniczenia …

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek? Read More »

Konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców od 14 marca 2024

Od marca 2024 roku polski system prawny przewiduje znaczące zmiany dotyczące odpowiedzialności karnej kierowców. Zmiany te, wprowadzone w nowelizacji Kodeksu karnego, szczególnie dotyczą kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Sankcje są zaostrzone, a nowością jest wprowadzenie konfiskaty pojazdu jako dodatkowej kary dla sprawców określonych przestępstw drogowych. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie najważniejszych aspektów tej reformy. Zaostrzona odpowiedzialność karna Reforma Kodeksu karnego, która weszła …

Konfiskata pojazdów nietrzeźwych kierowców od 14 marca 2024 Read More »

Co grozi za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem to jedno z poważniejszych przestępstw przeciwko mieniu, penalizowane przez większość systemów prawnych na świecie. W polskim porządku prawnym zagadnienie to regulowane jest przez Kodeks karny, który określa zarówno ramy odpowiedzialności, jak i możliwe konsekwencje dla sprawcy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tematyki kradzieży z włamaniem, z perspektywy prawnej, wskazując na potencjalne konsekwencje dla sprawcy oraz możliwości obrony przed zarzutami. Kradzież z włamaniem Kradzież z włamaniem jest definiowana jako bezprawne przejęcie …

Co grozi za kradzież z włamaniem? Read More »

Co grozi za ucieczkę z miejsca zdarzenia?

Opuszczenie miejsca zdarzenia, zwłaszcza w emocjach po wypadku, może wydawać się chwilowym wyjściem z trudnej sytuacji. Jednakże, ta pozorna droga ucieczki przed natychmiastowymi konsekwencjami jest złudna. Podejmując decyzję o odejściu z miejsca zdarzenia, osoba nie tylko narusza prawo, ale również rezygnuje z możliwości podjęcia odpowiedzialności i naprawienia szkody. W konsekwencji, takie działanie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawymi, które w dłuższej perspektywie są znacznie bardziej dotkliwe niż początkowe obawy. Ucieczka z miejsca …

Co grozi za ucieczkę z miejsca zdarzenia? Read More »

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe. Czym się różnią i co za nie grozi?

Rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym stanowi fundament zrozumienia odpowiedzialności podatkowej. Te dwa terminy określają różne poziomy naruszeń przepisów. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić kluczowe różnice między tymi pojęciami, ukazując, jak prawo skarbowe traktuje poszczególne czyny naruszenia oraz jakie sankcje mogą zostać nałożone na sprawców. Wykroczenie skarbowe Wykroczenie skarbowe jest mniej poważnym naruszeniem przepisów podatkowych, traktowanym przez prawo skarbowe jako czyn …

Wykroczenie a przestępstwo skarbowe. Czym się różnią i co za nie grozi? Read More »

Przesłuchanie

Szczególny tryb przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych – art. 185a KPK

Przesłuchiwanie małoletnich ofiar bez wątpienia jest szczególną formą tej czynności –  wymaga nie tylko precyzji prawnej, ale także umiejętności miękkich, wrażliwości i taktu. Jest to wyzwanie polegające na ochronie dziecka, przy jednoczesnym zapewnieniu, że procedury prawne są ściśle przestrzegane. Regulacje prawne dotyczące przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych Proces przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego jest regulowany przez szereg przepisów prawnych i procedur zawartych głównie w Kodeksie Postępowania Karnego, który określa zasady postępowania karnego, w tym …

Szczególny tryb przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych – art. 185a KPK Read More »

poręczenie majątkowe

Poręczenie majątkowe – czym jest i kiedy się je stosuje?

Kaucja majątkowa, zwana także poręczeniem majątkowym͏, to mechanizm prawny stosowany w postępowaniu karnym w ͏celu zapewnienia sprawnego͏ przebiegu procesu sądowego. Stosuje się je, gdy istnieje obawa, że ​​oskarżony może podjąć próbę ucieczki, manipulować świadkami lub zakłócać postępowanie sądowe. Rodzaje przedmiotu poręczenia majątkowego Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego poręczenie majątkowe może przybierać różne ͏formy. Obejmuje to gotówkę, papiery wartościowe, takie jak weksle i obligacje, …

Poręczenie majątkowe – czym jest i kiedy się je stosuje? Read More »

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek?

Zdarza się, że osoba, która zasiada w organach spółki prawa handlowego zostaje skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Jakie konsekwencje niesie za sobą wyrok? Czy np. członek zarządu spółki z o.o. skazany wyrokiem karnym może dalej pełnić funkcję w organach spółki? Odniesienie odpowiedzialności karnej do możliwości pełnienia funkcji w organach spółek znajdziemy w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Art. 18 KSH wprowadza ograniczenia co do możliwości sprawowania funkcji członka zarządu, …

Kiedy wyrok karny wpływa na możliwość pełnienia funkcji w organach spółek? Read More »