Prawo karne

Wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy w sprawie karnej: czym jest i co warto o nim wiedzieć?

W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, Sąd może uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Doręczy nam wówczas tzw. wyrok nakazowy, którym orzeka karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Czy musisz zaakceptować takie rozstrzygnięcie Sądu, czy też możesz się z nim nie zgodzić? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu! Zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu postępowania karnego: …

Wyrok nakazowy w sprawie karnej: czym jest i co warto o nim wiedzieć? Read More »

uprawomocnienie wyroku

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność.

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie formalnym zagadnieniom prawa karnego procesowego i po części – prawa materialnego. Skorzystanie z usług adwokata zajmującego się sprawami karnymi jest cenne wszędzie tam, gdzie Państwa wiedza pozyskana z różnych źródeł jest niewystarczająca. Przykładem takich informacji (choć dostępnych naprawdę wszędzie) jest informacja dotycząca uprawomocnienia wyroku karnego i dalszych konsekwencji tego uprawomocnienia. Z …

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność. Read More »

sprawa karna

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim zostać?

W szeregu spraw rozpoznawanych w postępowaniu karnym działa oskarżyciel posiłkowy. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie jaką rolę ma w postepowaniu oskarżyciel posiłkowy i czy warto zgłosić swój udział w tym charakterze w toku postępowania karnego. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że oskarżyciel posiłkowy to pokrzywdzony czyli osoba, wobec której popełniono czyn zabroniony. Jednakże nie …

Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim zostać? Read More »

Praw karne

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym z szeregu środków zapobiegawczych skatalogowanych w polskim kodeksie postępowania karnego i z całą pewnością najbardziej dotkliwym dla osób, wobec których zostało zastosowane, z oczywistych dla wszystkich względów. Zgodnie z treścią art. 249 § 1 k.p.k. środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia …

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Read More »

Prawo karne: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe?

Wobec Andrzeja Z. Sąd Rejonowy w Chorzowie wyrokiem z dnia 12 października 2020 r. orzekł na podstawie art. 42 § 1 w zw. z art. 43 § 1 kodeksu karnego (k.k.) środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Czy skazany może ubiegać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, a jeżeli …

Prawo karne: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu – kiedy jest możliwe? Read More »

Prawo karne: Dopuszczalność tzw. systemu dozoru elektronicznego w pryzmacie sumy orzeczonych kar wobec skazanego.

System dozoru elektronicznego (tzw. SDE) jest to rozwiązanie prawne uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym umożlwiające odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, czyli w warunkach wolnościowych. System ten został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia 07 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Przedmiotowa ustawa weszła w …

Prawo karne: Dopuszczalność tzw. systemu dozoru elektronicznego w pryzmacie sumy orzeczonych kar wobec skazanego. Read More »

Prawo karne: Wina bez kary, czyli słów kilka o warunkowym umorzeniu postępowania karnego

W pewnych sytuacjach Kodeks karny umożliwia zakończenie postępowania karnego bez skazania sprawcy czynu nawet wtedy, kiedy jest oczywiste, że oskarżony dopuścił się przestępstwa. Czym jest więc warunkowe umorzenie postępowania karnego i czy należy się go obawiać? Jakie ryzyko niesie ze sobą jego zastosowanie? Poniżej znajdziecie kilka słów wyjaśnienia. Warunkowe umorzenie postępowania jest środkiem, który pozwala …

Prawo karne: Wina bez kary, czyli słów kilka o warunkowym umorzeniu postępowania karnego Read More »

Prawo karne: Prokurator proponuje mi art. 335 k.p.k., czyli skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – czy warto?

Prawidłowe rozwiązanie zagadnienia, czy warto iść na „ugodę” z prokuratorem i doprowadzić do szybkiego skazania bez potrzeby prowadzenia długoterminowego postępowania dowodowego wymaga odpowiedzi na kilka pytań. Po pierwsze i co najważniejsze – należy sobie zadać pytanie: czy popełniłem czyn i czy przyznaję się do jego popełnienia? Jeżeli odpowiedź na tak zadane pytanie jest twierdząca, należy …

Prawo karne: Prokurator proponuje mi art. 335 k.p.k., czyli skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – czy warto? Read More »

Prawo karne. Przeszukanie: kto i kiedy może dokonać przeszukania?

Przeszukanie jest czynnością procesową dokonywaną w toku postępowania karnego. Jest jedną z najistotniejszych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym. Polega na dokładnym obejrzeniu osób, pomieszczeń oraz rzeczy. Jako czynność procesowa wymaga sporządzenia protokołu. Cel przeszukania Celem przeszukania jest wykrycie lub zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej lub znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie bądź podlegających …

Prawo karne. Przeszukanie: kto i kiedy może dokonać przeszukania? Read More »

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie?

To była sobota. Zapowiadał się piękny i słoneczny dzień. Pan Mirosław udał się autobusem do pobliskiego supermarketu, ponieważ musiał zrobić podstawowe zakupy spożywcze. Od rana odczuwalnie pobolewała go prawa noga. Wychodząc już ze sklepu, dojrzał przed jego wejściem, niepilnowany nowiusieńki rower elektryczny. Nie zastanawiając się przed dłuższą chwilę, działając pod wpływem impulsu i nasilającego się …

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie? Read More »