PRAWO BANKOWE

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE,
SKRADZIONE PIENIĄDZE Z KONTA,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BANKU ZA SKRADZIONE PIENIĄDZE

OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE PRAWA BANKOWEGO ORAZ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ OD BANKÓW ZA NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE I KRADZIEŻ PIENIĘDZY Z KONTA

Specjaliści z zakresu prawa bankowego

Banki określane są mianem instytucji zaufania publicznego. Mają gwarantować bezpieczeństwo i stabilność globalnego systemu finansowego. Są to wielkie machiny obracające codziennie milionami złotych, dokonujące w każdej chwili setki tysięcy transakcji. Jednakże, z bardziej przyziemnego punktu widzenia – to instytucje, które są odpowiedzialne za pieniądze ludzi, firm, stowarzyszeń, którzy są jej klientami. Każdego dnia, tysiące ludzi zaciąga pożyczki, kredyty, dokonuje płatności kartąBLIKiem, czy telefonem.

Jednocześnie, niemal każdego dnia, dokonuje się kradzieży kart bankowych czy kradzieży pieniędzy z konta, kiedy w magiczny sposób środki znikają w ułamku sekundy, mimo braku autoryzacji klienta. Każdego dnia, na skutek śmierci bliskiej osoby, jej spadkobiorcy starają się o uzyskanie informacji o stanie, czy dostępu do konta osoby zmarłej. Każdego dnia, banki udostępniają i wykorzystują dane osobowe wszystkich swoich klientów.

Chociaż banki wydają się być instytucją bez twarzy, mówiącą językiem, którego próby zrozumienia mogą kończyć się bólem głowy, tworzone są przecież przez ludzi i dla ludzi.

Przez tysiące ludzi, dla milionów ludzi. Badania z 2018 roku dowiodły, że wśród Polaków mających co najmniej 15 lat niemal 87% posiada konto w banku, a z roku na rok liczba ta rośnie. By zaspokoić prośby i żądania każdego przeciętnego Kowalskiego, banki czasem mogą nie dochować należytej staranności, traktując sprawę nie dość wnikliwie i zbyt schematycznie.

Z powodu złożoności procesów oraz skomplikowanych procedur, klient może poczuć się w takim momencie sfrustrowany i bezradny, zastanawiając się jak odzyskać skradzione pieniądze z konta przez nieautoryzowane użycie karty?

Każdy z pracowników banku może popełnić jakiś błąd. Naszym zadaniem jest, by ten błąd pomóc naprawić. Obowiązujące regulacje nakładają na bank szereg przepisów, mające na celu ochronę petenta.

Narzucone wysokie standardy obsługi pozwalają na skuteczną obronę praw naszych klientów.

Szybkie podjęcie odpowiednich kroków przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów  umożliwia pozytywne dla klienta rozwiązanie sprawy.

Wcześniej podane przykłady podają, jak często można spotkać się z problemami prawa bankowego. W przypadku kradzieży pieniędzy z konta bankowego, gdzie zgłosić kradzież pieniędzy z kontaJak odzyskać skradzione pieniądze z karty kredytowej? Często w praktyce pojawia się problem, względem kogo w ogóle wystosować powództwo?

Czy bank ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowaną transakcję kartą? W przypadku śmierci babci, kto i jak ma prawo do uzyskania informacji o jej stanie konta? Czemu instytucja tajemnicy bankowej ma chronić interesy klienta, a nie utrudniać możliwość otrzymania odpowiedzi? Na jakich warunkach i kiedy dochodzi do przedawnienia kredytu? Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny? Czy w mojej umowie z bankiem znajduje się klauzula abuzywna? Jak napisać reklamację na działalność banku, a kiedy trzeba skierować sprawę do sądu?

Na te, oraz wiele innych pytań odpowiadamy niemal codziennie. Niestety, nie da się spreparować uniwersalnej odpowiedzi, rozwiązującej problemy wszystkich klientów objętych kwestią „nieautoryzowane transakcje” czy „przedawnienie kredytu”. Do każdego z osobna należy podchodzić indywidualnie, charakteryzując naturę prawną jego problemu oraz znajdując możliwe rozwiązania.

Kancelaria Pirożek & Pirożek posiada doświadczenie w zakresie spraw szeroko rozumianego prawa bankowego, w tym w szczególności:
– konsultacje i opinie na każdym etapie sprawy;
– występowanie w negocjacjach i postępowaniach pozasądowych;
– prowadzenie postępowań sądowych.

 

Artykuły na temat prawa bankowego: