Rozwód Katowice

Prawo rodzinne

ADWOKAT KATOWICE
KANCELARIA PIROŻEK & PIROŻEK

Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym sprawy rozwodowe. Rozwód to często długa i kręta droga przez meandry ludzkich spraw oraz regulacji prawnych. Pozwól, że przeprowadzimy Cię przez ten proces i pomożemy odpowiednio zaplanować kolejne czynności by zabezpieczyć Twoje interesy. Skuteczny adwokat rozwodowy pozwala w znacznym stopniu zwiększyć szansę na satysfakcjonujące zakończenie sprawy rozwodowej.

Specjaliści z zakresu prawa rodzinnego i rozwodu

W dzisiejszych czasach coraz częściej małżonkowie podejmują decyzję o rozwodzie. Zapadają one zarówno po wielu latach rozważań, jak i pod wpływem silnych emocji. To co je łączy, to fakt rozpoczęcia procesu nieodwracalnych zmian w życiu całej rodziny.

Obowiązujący w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy niesie ze sobą odpowiedzi na wiele zagadnień związanych z formalnym rozstaniem dwojga ludzi, niemniej jednak życie pisze scenariusze często nieprzewidywalne z punktu widzenia prawa.

Relacje ludzkie i okoliczności związane z ich zakończeniem wymykają się często schematom zapisanym w regulacjach prawnych. W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który szczegółowo wyjaśni zarówno przebieg samego postępowania, jak i konsekwencje związane z poszczególnymi rozstrzygnięciami sądu. Nadto rozwód jest często pierwszym krokiem do zerwania więzi z byłym partnerem, bowiem dopiero prawomocne rozwiązanie małżeństwa przez rozwód daje możliwości podziału majątku wspólnego. Co więcej, jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, ich dobro też musi być uwzględnione przy podejmowaniu kolejnych kroków prawnych.

W związku z powyższym warto świadomie podejść do całego procesu rozwodowego i porozmawiać z doświadczonym adwokatem z naszej Kancelarii, aby uniknąć przykrych konsekwencji płynących z nieznajomości prawa już na etapie przygotowywania np. pozwu o rozwód czy wniosku o podział majątku wspólnego.

 

W jakich sprawach dotyczących prawa rodzinnego mogę się zwracać do kancelarii?

Kancelaria adwokacka świadczy skuteczną pomoc prawną w zakresie wszelkich postępowań z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności w sprawach o:

1. rozwód (orzeczenie o winie za rozkład pożycia)

2. alimenty

3. uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem

4. zmianę rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym

5. ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

6. pozbawienie, przywrócenie, zmiana postaci ograniczenia władzy rodzicielskiej

Ponadto specjaliści z naszej Kancelarii prawnej służą pomocą m.in. w postępowaniu o podział majątku wspólnego i ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Co istotne, udzielane porady prawne mają wszechstronny charakter, bowiem uwzględniają również przepisy spoza Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego takie jak regulacje prawnokarne, które mogą odgrywać ważną rolę w sprawach rodzinnych.

adwokat katowice rozwód

Adwokat rozwodowy - jakie korzyści płyną z konsultacji?

Przede wszystkim rozmowa z doświadczonym specjalistą pomoże w sprecyzowaniu oczekiwań względem treści orzeczenia o rozwodzie i pozwoli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące procedury sądowej i samej sprawy rozwodowej.

Zalecana jest zarówno osobom, które rozważają dopiero rozwód, jak i tym, które decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego już dawno podjęły.

W pierwszym przypadku jest to możliwość uświadomienia sobie z czym wiąże się podjęcie decyzji o rozwodzie i uzyskania fachowej informacji jakie niesie ze sobą konsekwencje założenie sprawy rozwodowej.

Natomiast w drugim przypadku, konsultacja daje możliwość zaplanowania i przeprowadzenia krok po kroku najpierw postępowania rozwodowego, a w późniejszym okresie podziału majątku wspólnego.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku każdego innego postępowania z zakresu prawa rodzinnego. Szanujemy stanowisko i decyzje klienta, pomagamy w obronie jego interesów na sali sądowej.

 

Czy spotkanie z adwokatem do czegoś mnie zobowiązuje?

Spotkanie z adwokatem nie musi wcale oznaczać podjęcia dalszych kroków prawnych.

Zawsze od klienta zależy czy zdecyduje się poprzestać na konsultacji i poradzie prawnej czy też dojrzał już do zlecenia prowadzenia sprawy z zakresu prawa rodzinnego profesjonalnemu pełnomocnikowi przed sądem.

Specjaliści z naszej Kancelarii mają pełną świadomość jak istotne w tego typu sprawach jest zaufanie i nić porozumienia z pełnomocnikiem, a decyzje dotyczące tak osobistej sfery życia nie należą do łatwych.

Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie rodzinnej?

Wszystko zależy od zagadnienia z jakim klient zwraca do adwokata i czy w przeszłości toczyły się jakiekolwiek sprawy sądowe w zakresie jego spraw rodzinnych. Jeżeli takie postępowania się toczyły to pomocna jest zawsze wszelka dokumentacja z nimi związana.

Jeżeli jest to pierwszy kontakt z adwokatem to warto zastanowić się nad pytaniami na jakie odpowiedzi się poszukuje.

Nasza Kancelaria prawna podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i stara się udzielić porad prawnych uwzględniając wszelkie informacje uzyskane od klienta.

 
katowice adwokat

Rozwody: Katowice i okolice (Śląsk)
Adwokat: rozwód i podział majątku

 Adwokat – rozwód Katowice

Sprawy rozwodowe to zwykle sprawy o bardzo dużym ładunku emocjonalnym, dlatego warto zlecić je specjaliście, który poprowadzi sprawę rozwodową w sposób szybki i sprawny. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym może w przypadku rozwodu znacząco skrócić czas trwania sprawy, jednak podstawowym celem powinny być dla niego interesy klienta..

Jakie są warunki uzyskania rozwodu?

Sąd może udzielić rozwodu gdy dojdzie do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Ważne, aby wspólne pożycie oraz głębsze relacje między małżonkami zostały trwale zerwane i nie ma szans na ich odnowienie. W Polskim prawie rodzinnym rozkład pożycia uznaje się za trwały, jeżeli małżonkowie nie prowadzą wspólnego życia i nie ma między nimi więzi emocjonalnej, fizycznej ani gospodarczej.

Sąd bada czy rozkład jest zupełny a zatem czy wszystkie więzi pomiędzy małżonkami zostały zerwane. Szczególnie czy małżonkowie zrezygnowali ze wspólnego mieszkania. W przypadku osób, które po mimo tego, że złożyli pozew rozwodowy nadal mieszkają razem unieważnienie małżeństwa może być trudne lub po prostu sąd nie orzeknie rozwodu.

Sąd będzie brał również pod uwagę małoletnie dzieci stron, dobro dzieci jest jest jednym z najistotniejszych elementów w sprawie rozwodowej.

Ile kosztuje prowadzenie spraw rozwodowych przez adwokata?

W opinii publicznej panuje przekonanie, że adwokat rozwodowy musi być kosztowny – to nie prawda. Oczywiście stawki adwokata rozwodowego różnią się w zależności od miasta w którym prowadzona jest sprawa, ale zazwyczaj są one przystępne.

Ceny mogą się różnić w zależności od wyboru sposobu rozliczania. W sprawach rozwodowych istnieje możliwość rozliczania na podstawie stawki godzinowej lub ryczałtowo. Łączny koszt zależy od tego ile pracy będzie miał adwokat rozwodowy. Katowice nie są miastem gdzie stawki są wysokie, a sprawy prowadzone są przez sądy dosyć sprawnie. Całość może zamknąć się w trakcie 3-4 rozpraw co znacząco obniża koszty prowadzenia spraw rozwodowych.

Artykuły na temat rozwodów i podziału majątku:

W jaki sposób skontaktować się ze specjalistą z dziedziny prawa rodzinnego?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

kancelaria@pirozek.pl

W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:

+48 32 205 50 12

+48 32 205 50 13