PRAWO BUDOWLANE

Kancelaria Pirożek & Pirożek

Kompleksowa pomoc prawna dotycząca prawa budowlanego

Kancelaria prowadzi obsługę prawną wykonawców i inwestorów w procesie budowlanym. Naszych prawników cechuje przede wszystkim znajomość branży budowalnej, którą wykształcili w oparciu o prowadzenie bieżącego doradztwa prawnego na rzecz szeregu podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym.

nieruchomości i prawo budowlane
nieruchomości i prawo budowlane
W obszarze prawa budowlanego kancelaria oferuje swoim Klientom następujące usługi:

1. Przygotowywanie, recenzowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz ich zmian, zarówno ze strony wykonawców jak i inwestorów, w tym również w umowach zawieranych w przetargach publicznych.

2. Wydawanie opinii prawnych na etapie przygotowania i wykonywania robót budowlanych, w tym w ramach skomplikowanych kontraktów w branżach takich jak: deweloperska, energetyczna oraz budownictwa przemysłowego.

3. Prowadzenie konsultacji w procesie budowlanym odnośnie do napotkanych trudności w wykładni umów, przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego.
4. Reprezentowanie wykonawców i inwestorów (zamawiających) w procesach sądowych i administracyjnych dotyczących spraw budowlanych, związanych z wypłatą wynagrodzenia, karami umownymi lub wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Mamy pełną świadomość tego, że w procesie budowlanym wielu problemom można zaradzić przewidując możliwość ich powstania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nasi prawnicy doskonale radzą sobie z identyfikacją ryzyk mogących zawarzyć na terminowości lub opłacalności inwestycji. W sytuacji gdy otrzymujemy od Klientów sygnały, iż napotkają oni problem, dzięki bogatemu doświadczeniu, proponujemy rozwiązania prawne, które zmierzają do minimalizacji skutków jego powstania.

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW