Prawo pracy

WYPADKI PRZY PRACY

Szybkie uzyskanie świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest dla poszkodowanego sprawą kluczową. Jednakże, gąszcz niejasnych regulacji prawnych sprawia, że uzyskanie należnych świadczeń staje się procesem długotrwałym i trudnym. Pozwól, że pomożemy Ci sprawnie przejść przez ten proces odpowiednio planując kolejne działania by skutecznie zabezpieczyć Twoje interesy.

Specjaliści z zakresu prawa pracy

Wypadek przy pracy to jedno z najbardziej przykrych doświadczeń jakie w życiu zawodowym może spotkać każdego z nas. Nieważne czy jesteś pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenie czy umowę o świadczenie usług, Twoje środowisko pracy nie jest wolne od ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy. Jeśli to ryzyko się ziści i ulegniesz wypadkowi przy pracy, przysługuje Ci szereg świadczeń jakich możesz domagać się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i swojego pracodawcy.

Uzyskanie tych świadczeń nie następuje jednakże automatycznie, musisz o nie wystąpić składając odpowiedni wniosek do ZUS, czy też składając pozew przeciwko swojemu pracodawcy. Do walki o te świadczenia należy się jednakże odpowiednio przygotować, ponieważ zarówno ZUS jak i pracodawca mogą z różnych powodów odmówić wypłaty przysługujących Ci świadczeń. W takich sytuacjach niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który będzie Cię reprezentował w postępowaniach przed ZUS i przeciwko pracodawcy.

Zatem, jeśli uległeś wypadkowi przy pracy porozmawiaj o swoich uprawnieniach z doświadczonymi ekspertami z naszej Kancelarii. Adwokat specjalizujący się w wypadkach przy pracy wskaże Ci jakie roszczenia przysługują w związku z wypadkiem, a także szczegółowo wyjaśnią drogę jaką należy przejść, by otrzymać te świadczenia, pomoże także zgromadzić odpowiednią dokumentację i wystąpi w Twoim imieniu z odpowiednimi żądaniami do ZUS oraz przeciwko pracodawcy.

W jakich sprawach związanych z wypadkiem przy pracy mogę się zwracać do Kancelarii?

Kancelaria świadczy skuteczną pomoc prawną w zakresie wszelkich postępowań z zakresu wypadków przy pracy – zarówno przed sądami, jak i ZUS. Kancelaria podejmuje się spraw o roszczenia jakich poszkodowany może domagać się od ZUS, w tym w szczególności spraw o:

1. zasiłek chorobowy,

2. świadczenie rehabilitacyjne,

3. jednorazowe odszkodowanie,

4. rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Ponadto specjaliści z naszej Kancelarii służą pomocą także w sprawach przeciwko pracodawcy, w tym sprawach o:

1. ustalenie zdarzenia za wypadek przy pracy,

2. odszkodowanie,

3. zadośćuczynienie,

4. rentę wyrównawczą.

Co istotne, udzielane porady prawne mają zawsze wszechstronny charakter. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię uwzględnia całokształt danej sprawy, biorąc pod uwagę konsekwencje jakie wypadek przy pracy wywarł na Twój stan zdrowia, życie zawodowe i prywatne.

Jakie korzyści płyną z konsultacji z adwokatem?

Prawo_pracy_4

Dzięki konsultacji z adwokatem specjalizującym się w wypadkach przy pracy dowiesz się w pierwszej kolejności jakie roszczenia przysługują Ci w związku z wypadkiem. Wiedza o prawach poszkodowanego pozwoli Ci na podjęcie świadomej decyzji o wystąpieniu z odpowiednimi roszczeniami do ZUS oraz przeciwko swojemu pracodawcy, a także umożliwi odpowiednie przygotowanie się do tych spraw i ich sprawne prowadzenie.

Rozmowa z doświadczonym specjalistą zalecana jest zarówno osobom, które dopiero zastanawiają się nad wszczęciem odpowiedniego postępowania, jak i osobom, które już wystąpiły ze swoimi roszczeniami do ZUS lub pracodawcy. Zasięgniecie porady adwokata przed wytoczeniem sprawy ma na celu opracowanie odpowiedniej strategii procesowej, prawidłowe sformułowanie żądań oraz uniknięcie zbędnych i niecelowych działań. Konsultacja sprawy już po jej wszczęciu umożliwia skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości w jej prowadzeniu, dzięki czemu postępowanie może toczyć się szybciej i sprawniej.

Czy spotkanie z adwokatem do czegoś mnie zobowiązuje?

Spotkanie z adwokatem nie zobowiązuje Cię do podejmowania dalszych kroków prawnych.

Rozmowa ma przede wszystkim umożliwić Ci podjęcie odpowiednich, korzystnych dla Ciebie decyzji. To od Ciebie jako klienta zależy czy zdecydujesz się poprzestać na konsultacji i poradzie prawnej czy też zlecisz swoją sprawę do prowadzenia adwokatowi z naszej Kancelarii.

W każdym przypadku szanujemy Twoją decyzję. Pamiętaj jednakże, by nie zwlekać ze zgłoszeniem swoich roszczeń zbyt długo, ponieważ ZUS i pracodawca mogą odmówić spełnienia części Twoich roszczeń z powodu przedawnienia.

 
Prawo_pracy_5

Jak przygotować się do pierwszego spotkania z adwokatem w sprawie wypadku przy pracy?

Wszystko zależy od problemu z jakim zamieszasz zwrócić się do adwokata, a także od tego, czy w związku z wypadkiem przy pracy prowadzone były jakiekolwiek postępowania. Jeśli takie postępowania toczyły się w przeszłości lub toczą się obecnie, pomocna jest każda dokumentacja z nimi związana. Adwokaci naszej Kancelarii podchodzą do każdej sprawy indywidualnie i udzielą Ci porady prawnej na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji i dokumentacji.

 

Jeżeli kontaktujesz się z adwokatem po raz pierwszy, zastanów się nad pytaniami jakie chciałbyś zadać w trakcie spotkania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nasi specjaliści dołożą wszelkich starań by je rozwiać.

 

Artykuły na temat prawa pracy:

W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:

W jaki sposób skontaktować się ze specjalistą z dziedziny wypadków przy pracy?

Jest to możliwe zarówno telefonicznie, jak i za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:

kancelaria@pirozek.pl

W celu umówienia spotkania w Kancelarii warto skontaktować się z sekretariatem pod następującymi numerami telefonu:

+48 32 205 50 12

+48 32 205 50 13