Szkody górnicze

Ekskluzywny wywiad z ekspertem do spraw szacowania spadku ceny rynkowej – Magdaleną Laskowską.

Tematyka spadku wartości rynkowej nieruchomości na skutek wpływu eksploatacji górniczej budzi ciągłe zainteresowanie naszych Klientów. W wielu prowadzonych przez nas sprawach staramy się również i mocno walczymy o uzyskanie dla Klienta także tych kwot obok kosztów naprawy występujących szkód. W jakich sytuacjach dochodzi do takiego spadku wartości nieruchomości? W jaki sposób wyliczana jest należna kwota? Aby nasze stanowisko i wiedzę prawną poprzeć i wzbogacić dodatkowo …

Ekskluzywny wywiad z ekspertem do spraw szacowania spadku ceny rynkowej – Magdaleną Laskowską. Read More »

Rekompensata za zmniejszenie wartości domu.

Czy oprócz odszkodowania za zniszczenia wyrządzone przez kopalnię, należy się także zapłata za zmniejszenie wartości rynkowej nieruchomości? Pytanie dotyczy chyba każdego właściciela domu, który dostał odszkodowanie lub rozważa wystąpienie o zapłatę odszkodowania. Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego przez: przywrócenie stanu poprzedniego zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednak, gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało …

Rekompensata za zmniejszenie wartości domu. Read More »

Czy od kopalni można domagać się zadośćuczynienia za krzywdę (potocznie: za straty moralne)?

Nietykalność mieszkania to jedno z dóbr osobistych wymienionych przez art. 23 Kodeksu Cywilnego. Dobro to jest pod ochroną prawa cywilnego. Jeżeli to dobro zostaje narażone poprzez cudze działanie, mamy prawo do żądania zadośćuczynienia pieniężnego. Podobną zasadę wyraża również ustawa prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z tą ustawą właściciel domu nie może wprawdzie sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, ale w zamian za to może żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem …

Czy od kopalni można domagać się zadośćuczynienia za krzywdę (potocznie: za straty moralne)? Read More »

SZKODY GÓRNICZE: Po co biegły w sprawie o szkody górnicze?

W dzisiejszym artykule poruszymy temat opinii biegłego. Jest ona kluczowym dowodem w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze. W każdym postepowaniu sądowym ten, kto wnosi pozew musi wykazać wysokość i zasadność swojego roszczenia. Innymi słowy, poszkodowany wnoszący pozew jest zobligowany do udowodnienia tego, że poniósł szkodę w określonej wysokość, w wyniku działania zakładu górniczego. Czy biegły z sądu przyzna większą kwotę? Już na etapie wnoszenia pozwu powinniśmy określić …

SZKODY GÓRNICZE: Po co biegły w sprawie o szkody górnicze? Read More »

Jak szybko można dostać odszkodowanie od Kopalni?

„Proces z kopalnią” – dla wielu osób brzmi to, jak rzucenie się z motyką na słońce. Okazuje się jednak, że prawo stawia przed osobami dotkniętymi ruchem zakładu górniczego szereg ułatwień. Zgodnie z art. 144  prawa geologicznego i górniczego, właściciel nieruchomości niestety nie może w żaden sposób przeciwstawić się działalności wydobywczej kopalni. Co gorsza, według obecnie obowiązujących przepisów przedsiębiorca górniczy ma uproszczoną ścieżkę przedłużenia koncesji na wydobycie, bez potrzeby …

Jak szybko można dostać odszkodowanie od Kopalni? Read More »

Kupiłem/dostałem dom, w którym zauważyłem szkody górnicze. Czy mogę zażądać odszkodowania od przedsiębiorcy górniczego?

Marzenie o swoim domu, rzecz jasna można zrealizować albo poprzez przebrnięcie przez etap jego budowy, albo zakup z rynku pierwotnego lub wtórnego. W ramach rynku wtórnego nie zawsze możemy w pełni ocenić stan budynku. Nigdy nie wiadomo co kryje się pod tapetami, tynkami, boazeriami czy panelami – gładka ściana, a może drobne spękania. Czy w ramach oględzin nieruchomości przed jej nabyciem sprzedawca pozwoli nam w dowolnym miejscu odkuć fragment ściany albo zerwać fragment …

Kupiłem/dostałem dom, w którym zauważyłem szkody górnicze. Czy mogę zażądać odszkodowania od przedsiębiorcy górniczego? Read More »

Kto pozywa ten wygrywa, czyli dlaczego warto pozwać kopalnie.

Pojawienie się szkód pochodzenia górniczego na nieruchomości powoduje ogromne uciążliwości dla jego mieszkańców. Pochylony budynek, odpadające tynki, pęknięcia na ścianach, zepsute drzwi i okna powodują, że dom właściwie nie nadaje się do zamieszkania, a w skrajnych przypadkach jego dalsze użytkowanie może zagrażać życiu i zdrowiu. Co zatem zrobić, gdy w budynku zauważymy szkody górnicze, a kopalnia zwleka z rozpoznaniem wniosku lub proponuje odszkodowanie rażąco zaniżone? Odpowiedź jest prosta – …

Kto pozywa ten wygrywa, czyli dlaczego warto pozwać kopalnie. Read More »

Od jakiej daty należne są odsetki w sprawie odszkodowania za szkody górnicze?

Na wstępnie należy zacząć od tego, iż zgodnie z brzemieniem art. 481 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Odsetki ustawowe za opóźnienie należą się zatem drugiej stronie bez wykazywania szkody i zawinienia po stronie dłużnika a zatem jedyne co trzeba wykazać to stan opóźnienia …

Od jakiej daty należne są odsetki w sprawie odszkodowania za szkody górnicze? Read More »

Czy z kopalnią można wygrać?

Poniższa, prawdziwa historia pokazuje, że warto próbować. Kto nie próbuje traci szansę na odpowiednio wysokie odszkodowanie, wyliczone przez niezależnego biegłego sądowego. Biegły ten działa pod nadzorem Sądu. Zakład górniczy proponuje poszkodowanym jednostronnie przyjęty przez siebie punkt widzenia i swoją wysokość odszkodowania. Sąd i biegły sądowy niejednokrotnie mają zupełnie inną ocenę tych samych szkód niż kopalnia. W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że procedura dochodzenia odszkodowania za szkody …

Czy z kopalnią można wygrać? Read More »

Przedawnienie roszczeń dotyczących szkód górniczych.

 Zgodnie z Kodeksem cywilnym z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Niewątpliwie roszczenia związane z dochodzeniem odszkodowania z tytułu wystąpienia szkód górniczych mają charakter majątkowy a tym samym ulegają przedawnieniu. Zasady …

Przedawnienie roszczeń dotyczących szkód górniczych. Read More »