Oddłużanie

Nasza Kancelaria oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami.

Oferujemy w szczególności:

  • Kompleksową pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z zastosowaniem trybów opisanych w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szerszą charakterystykę tej nowej regulacji prawnej znajdą Państwo TUTAJ
  • Reprezentację dłużników w postępowaniach przeciwko wierzycielom.
  • Reprezentację i wszelką pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych
  • Negocjacje ugodowe z wierzycielami i kreatywną pomoc w celu redukcji/rozłożenia na raty/wykupu wierzytelności
  • Pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej,

Czy wiesz, że:

  • Zgodnie z najnowszą linią orzeczniczą umorzenie postępowania egzekucyjnego w pewnych sytuacjach może doprowadzić do przedawnienia dochodzonej wierzytelności ? (na przykład: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 roku)
  • Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw opłata od pozwu w sprawie czynności bankowych została obniżona do już tylko 1.000 zł. ?

Dłużniku ! Każdego dnia  prawo dostarcza co raz więcej i co raz skuteczniejszych środków do walki z silniejszymi wierzycielami i metod na redukcję długów ? Zacznijmy normalnie funkcjonować w życiu biznesowym i prywatnym.

Leave a Comment

Więcej artykułów