Oddłużanie

Nasza Kancelaria oferuje pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami.

Oferujemy w szczególności:

  • Kompleksową pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa, z zastosowaniem trybów opisanych w nowej ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Szerszą charakterystykę tej nowej regulacji prawnej znajdą Państwo TUTAJ
  • Reprezentację dłużników w postępowaniach przeciwko wierzycielom.
  • Reprezentację i wszelką pomoc prawną w postępowaniach upadłościowych
  • Negocjacje ugodowe z wierzycielami i kreatywną pomoc w celu redukcji/rozłożenia na raty/wykupu wierzytelności
  • Pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej,

Dłużniku ! Każdego dnia  prawo dostarcza co raz więcej i co raz skuteczniejszych środków do walki z silniejszymi wierzycielami i metod na redukcję długów ? Zacznijmy normalnie funkcjonować w życiu biznesowym i prywatnym.

Więcej artykułów