Obsługa prawna firm

Prawo Handlowe: Zawieranie umów z kontrahentami.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się nieodłącznie z zawieraniem umów. Niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę handlową z dużym kapitałem zakładowym – umowy to codzienność każdego przedsiębiorcy. Zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych, najem lokalu, leasing samochodu, abonament telefoniczny, dostawa energii elektrycznej, sprzedaż własnych towarów i usług to tylko przykładowe sprawy, w których zawierane są umowy. Każdy przedsiębiorca zadaje sobie również pytanie jak konstruować zawierane umowy, tj. czy spróbować w tym zakresie …

Prawo Handlowe: Zawieranie umów z kontrahentami. Read More »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Może czas przekształcić swój biznes? Polacy słyną z pracowitości i przedsiębiorczości. Od wielu lat udowadniamy to zarówno na krajowym podwórku, jak i podbijając zagraniczne rynki. Wiele przedsięwzięć, które kilka lat temu zaczynały się w przydomowych garażach i piwnicach jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza odniosło sukces i dzisiaj stanowią dumę zawodową swoich twórców. Paradoksalnie sukces, jakim jest powodzenie podjętej działalności, może stanowić jednocześnie potencjalne zagrożenie …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Read More »

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej

Spółka jawna powinna rozliczyć się z występującym wspólnikiem poprzez wypłacenie mu w pieniądzu przypadającego na niego udziału kapitałowego, zgodnie z przyjętym udziałem wspólnika w zyskach i stratach spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza wypowiedzenie umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony przez jednego ze wspólników. W tym celu, wspólnik powinien złożyć na ręce pozostałych wspólników lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki oświadczenie w formie pisemnej o wypowiedzeniu umowy spółki. Dla skuteczności …

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej Read More »

SPÓŁKA CYWILNA to zła forma prowadzenia działalności. Co zrobić żeby było dobrze – podpowiadamy w artykule.

Na początku lat 90-tych spółka cywilna była jedną z najpopularniejszych form wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Łatwość założenia, ograniczony formalizm, a przede wszystkim brak obowiązku rejestracji, skłoniły wiele osób do założenia takiej spółki. Po tym czasie spółki cywilne nadal powstawały, lecz ich popularność z roku na rok spadała. Spółka cywilna nie jest tak naprawdę spółką. Jest to jedynie umowa zawartą pomiędzy przedsiębiorcami, którzy nadal prowadzą swoje indywidualne działalności …

SPÓŁKA CYWILNA to zła forma prowadzenia działalności. Co zrobić żeby było dobrze – podpowiadamy w artykule. Read More »

Przesunięcie rejestracji do CRBR oraz nowego JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT przez polskich przedsiębiorców, a także o wydłużeniu czasu na rejestrację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy JPK_VATW związku z koronawirusem Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przeniesienie wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT z 1-go kwietnia 2020 roku na 1-go lipca 2020 roku.Nowy plik JPK_VAT został zapowiedziany wraz ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw …

Przesunięcie rejestracji do CRBR oraz nowego JPK_VAT Read More »

Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej – czym jest i komu przysługuje?

Jedną z form wykonywania działalności w zakresie swojego przedsiębiorstwa jest wykonywanie usług w ramach stosunku agencyjnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Tego typu umowy często występują w branży turystycznej, ubezpieczeniowej czy bankowej. Jednym z roszczeń przysługujących agentowi ze stosunku agencji jest …

Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej – czym jest i komu przysługuje? Read More »

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety

Zamierzasz na wypadek śmierci świadomie rozdysponować swoim majątkiem, w skład którego wchodzi nieruchomość? Warto wtedy pomyśleć o umowie dożywocia, o której słów kilka poniżej. Czym jest umowa dożywocia?  Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie …

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety Read More »

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ

Zarówno zadatek, jak i karę umowną łączy fakt, że stanowią one dodatkowe zastrzeżenia umowne, które mają na celu zapewnić wykonanie umowy przez wzmocnienie stanowiska strony dążącej do jej wykonania. Przepisy regulujące konstrukcję instytucji kary umownej stanowią, iż w przypadku  zastrzeżenia jej w umowie, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (art. 483 § 1 k.c.) Należy jednak …

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ Read More »

WYSOKOŚĆ ZADATKU

W praktyce obrotu cywilnoprawnego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wartość wręczonych przy zawieraniu umowy rzeczy lub pieniędzy ma wpływ na kwalifikację tej czynności jako zastrzeżenia zadatku. Kwestia wysokości zadatku nie została poddana regulacji normatywnej, w związku z tym należy przyjąć, iż wysokość zadatku wyznaczają reguły swobody kontraktowej przewidzianej w treści art. 3531 kodeksu cywilnego zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, …

WYSOKOŚĆ ZADATKU Read More »

ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy występujące w polskim prawie, dzięki temu artykułowi dowiesz się jakie występują między nimi różnice i jak istotną rolę pełnią na gruncie prawa cywilnego. Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy występujące w polskim prawie. Pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych, podstawową cechą, która łączy ze sobą zadatek i zaliczkę jest ich przeznaczenie – są to świadczenia wpłacane na poczet wykonywanej w przyszłości umowy.Różnica …

ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO Read More »