Prawo Handlowe: Zawieranie umów z kontrahentami.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się nieodłącznie z zawieraniem umów. Niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę handlową z dużym kapitałem zakładowym – umowy to codzienność każdego przedsiębiorcy. Zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych, najem lokalu, leasing samochodu, abonament telefoniczny, dostawa energii elektrycznej, sprzedaż własnych towarów i usług to tylko przykładowe sprawy, w których zawierane są umowy.

Każdy przedsiębiorca zadaje sobie również pytanie jak konstruować zawierane umowy, tj. czy spróbować w tym zakresie swoich własnych sił, przyjąć wzorzec zaproponowany przez kontrahenta czy też skorzystać z pomocy procesjonalnego prawnika i zlecić mu przygotowanie umowy od podstaw lub wprowadzenie poprawek do już używanego wzorca.

Każde z rozwiązań ma swoje zalety. Jednakże skorzystanie z pomocy prawnika niesie ze sobą największą z zalet, tj. możliwość dostosowania umowy do potrzeb konkretnej działalności oraz należyte zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ zgodnie z łacińską paremią pacta sunt servanda, co w tłumaczeniu oznacza, że umów należy dotrzymywać. Zawarcie bowiem przez przedsiębiorcę niekorzystnej umowy nie zwalnia go z obowiązku jej stosowania.

Uchronić przed niekorzystnymi postanowieniami zawartymi w umowie może skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który analizując potrzeby Klienta przygotuje odpowiednią umowę, tj. m.in. zaproponuje rodzaj umowy właściwy dla danej sprawy, zadba o dochowanie warunków formalnych, zawrze w umowie postanowienia chroniące interesy swojego Klienta oraz sprecyzuje prawa i obowiązki stron.

Jakie korzyści płyną z przygotowania umowy przez profesjonalistę? Przede wszystkim należyte zabezpieczenie swoich praw i pewność stosunku zobowiązaniowego zawartego z kontrahentem. Dobrze przygotowana umowa umożliwia bezkonfliktowe wykonywanie jej postanowień, dzięki czemu obie strony umowy mogą skupić się na korzyściach płynących z zawarcia kontraktu. Nikt nie będzie przecież zaprzeczał, że celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest działalność zarobkowa, a nie walka z kontrahentem i spory na tle różnic w interpretacji postanowień umowy. Niniejszy wpis rozpoczyna serię artykułów związanych z procesem zawierania umów handlowych. Kolejne artykuły koncentrować się będą na poszczególnych problemach związanych za zawieraniem umów przez podmioty gospodarcze.

O autorze


Więcej artykułów