SZKODY GÓRNICZE: Po co biegły w sprawie o szkody górnicze?

W dzisiejszym artykule poruszymy temat opinii biegłego.

Jest ona kluczowym dowodem w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze. W każdym postepowaniu sądowym ten, kto wnosi pozew musi wykazać wysokość i zasadność swojego roszczenia.

Innymi słowy, poszkodowany wnoszący pozew jest zobligowany do udowodnienia tego, że poniósł szkodę w określonej wysokość, w wyniku działania zakładu górniczego.

Czy biegły z sądu przyzna większą kwotę?

Już na etapie wnoszenia pozwu powinniśmy określić wysokość odszkodowania jakiego będziemy się domagali od kopalni.

Oczywiście poszkodowani nie wiedzą jaka jest dokładna wartość kosztów naprawy uszkodzonego budynku, dlatego często posiłkują się oni kosztorysami różnych firm remontowo- budowlanych.

Wysokość odszkodowania zależy opinii biegłego. To on ustala jego ostateczną wysokość. Niejednokrotnie zdarza się, że biegły sądowy ustali znacznie większą kwotę odszkodowania niż ta wynikająca z naszego prywatnego kosztorysu. W takiej sytuacji –należy rozszerzyć powództwo do kwoty wynikającej z opinii biegłego.

Ponadto ze względu na szybki i znaczny wzrost cen materiałów budowlanych może się okazać, że kwota wskazana przez nas w pozwie będzie już nieaktualna i biegły przyzna nam wtedy również wyższe odszkodowanie.

Wniosek dowodowy

Postępowanie sądowe, w którym będziemy ubiegać się o odszkodowanie za szkody górnicze charakteryzuje się pewnym formalizmem. Musi być on ściśle przestrzegany, by nasze roszczenie zostało zasądzone, co w konsekwencji oznacza wygranie sprawy. Jednym z takich rygorów jest postępowanie dowodowe, które ma na celu wykazanie okoliczności przedstawionych w pozwie, a więc poniesionej szkody i jej wysokości. W tym celu już w pozwie powinniśmy zawrzeć wniosek dowodowy o powołanie biegłego odpowiedniej specjalności. W przypadku postępowań, których celem jest uzyskanie odszkodowania za szkody górnicze, najczęściej będzie to biegły z zakresu szkód górniczych i geologii, ale również biegły z zakresu budownictwa i szacowania nieruchomości.

Po co aż tylu biegłych?

Czasem wystarczy jeden biegły, jednak zdarza się, że potrzebna jest opinia kilku. To zależy.  Spór sądowy z zakładem górniczym dotyczy najczęściej zarówno udowodnienia związku przyczynowego, jak również wysokości poniesionej szkody. W każdym przypadku kluczowym dowodem będzie opinia biegłego odpowiedniej specjalności. Ani poszkodowany, ani sędzia rozpoznający sprawę nie posiada tak specjalistycznej wiedzy z zakresu szkód górniczych – stąd wniosek o biegłego jest konieczny i uzasadniony.

Jeśli chodzi o udowodnienie związku przyczynowo- skutkowego pomiędzy działaniem kopalni, a poniesioną szkodą należy powołać biegłego z zakresu budownictwa i szkód górniczych, którego zadaniem będzie wykazanie, że to właśnie kopalnia jest odpowiedzialna za uszkodzenie naszej nieruchomości. W przypadku, gdy biegły sądowy udowodni powyższy związek to kolejnym krokiem będzie ustalenie zakresu i wartości prac koniecznych do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, a więc ustalenie wysokości odszkodowania. W tym celu konieczna będzie opinia biegłego zakresu budownictwa. Co prawda zdarza się, że biegli posiadają kilka specjalizacji, jednak najczęściej w toku sprawy wydawane są dwie opinie biegłych.

Biegły sądowy i jego opinia 

Biegły sądowy jest niezależnym ekspertem, wpisanym na listę biegłych sądowych prowadzoną przez Sądy Okręgowe.  Lista jest co roku aktualizowana, a znaleźć ją można na stronach internetowych danego Sądu Okręgowego.

Biegły wydaje swoją opinię po dokładnym przeanalizowaniu stanu sprawy, oględzinach nieruchomości oraz analizie dostępnych dokumentów. Zazwyczaj termin wydania opinii w sprawach szkód górniczych wynosi około 3 miesiące.

Po otrzymaniu opinii biegłego, sąd przesyła jej odpis do stron, wskazując jednocześnie termin do wniesienia ewentualnych uwag bądź zarzutów.

W przypadku, gdy uważamy, że opinia została sporządzona nierzetelnie bądź nie zostały w niej zawarte wszystkie istotne okoliczności możemy złożyć wniosek o jej uzupełnienie bądź o sporządzenie opinii przez innego biegłego. W każdym przypadku jednak musimy należycie uzasadnić, dlaczego z opinią biegłego się nie zgadzamy.

Co ważne w sprawach o odszkodowanie za szkody górnicze poszkodowany jest zwolniony z ponoszenia kosztów sądowych, co również dotyczy ponoszenia kosztów wydania opinii biegłego, które w zależności od charakteru sprawy mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do kontaktu!

O autorze

Rafał Kirsch

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Członek Sekcji Praktyków Prawa  Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Sekcja Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Aktualnie odbywa studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w Katedrze Postępowania Cywilnego.

Uczestnik programu Erasmus na Wydziale Prawa Univrsidad de Valladolid. Pierwsze doświadczenia w pracy prawnika zdobył już na studiach odbywając liczne praktyki w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Po studiach odbył aplikację komorniczą organizowaną przez Izbę Komorniczą w Katowicach zakończoną egzaminem komorniczym w 2014 r. Ze względu na wieloletnie doświadczenie zdobyte w kancelarii komorniczej specjalista  z zakresu postępowania egzekucyjnego. W 2017 r. z powodzeniem zdał egzamin adwokacki. W kancelarii zajmuje się m.in. prawem bankowym, zobowiązaniami oraz odszkodowaniami za szkody górnicze.

W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę, jazdę na rolkach, bieganie oraz wycieczki górskie. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą ,,Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu”.  

Posługuje się  językiem angielskim.

KONTAKT


Więcej artykułów