Jazda pod wpływem alkoholu – zaostrzenie przepisów

Jazda pod wpływem alkoholu

Problem jazdy pod wpływem alkoholu jest zjawiskiem, które niestety wciąż występuje na Polskich drogach, a statystyki nie wróżą poprawy sytuacji. W samym 2021 roku odnotowano 101 892 kierujących, którzy zostali zatrzymani będąc nietrzeźwi. Do najczęstszych sprawców należą osoby w wieku od 25 do około 39 lat, a momentem odnotowywania największej ilości kierowców prowadzących pod wpływem jest weekend.

Odbywające się 16 listopada posiedzenie sejmu zakończyło się uchwaleniem ustawy o zaostrzeniu przepisów dotyczących pijanych kierowców. Kluczową dla większości decyzją jest konfiskata pojazdu do której może teraz dojść za pośrednictwem decyzji sądu.

Nietrzeźwość a stan po wypiciu alkoholu

Polskie prawo zakłada dopuszczalną ilość alkoholu we krwi kierowcy do 0,2 promila. Natomiast po wykryciu stężenia wynoszącego między 0,2 a 0,5 promila możemy już mówić o stanie określonym jako po wypiciu alkoholu. Przy ilości wyższej niż 0,5 promila stwierdza się stan nietrzeźwości.

Co mi grozi za jazdę po alkoholu?

Aktualizacja przepisów prawa karnego zakłada konfiskatę pojazdu kierowcom u których wykryto co najmniej 1.5 promila alkoholu we krwi. W przypadku spowodowania przez kierowcę wypadku próg ten jest obniżany do 0,5 promila.­­

Nowelizacja zmieniła także wymiar długości kary dla pijanych kierowców, którzy okazali się sprawcami wypadków drogowych. Dotychczas kierowca pod wpływem, który był winny śmierci lub poważnej utraty zdrowia mógł być pozbawiony wolności do 12 lat. Teraz kara została przedłużona do 16 lat.

Przed nowelizacją standardowym postępowaniem karnym wobec kierowców pod wpływem było odebranie prawa jazdy. Minimalnym czasem zatrzymania prawa jazdy był okres 6 miesięcy (przy wykryciu 0.2-0.5 promila), a maksymalnym okres 36 miesięcy bez dostępu do prawa jazdy. Aktualnie wejdzie w życie także możliwość odebrania pojazdu.

Według oficjalnych informacji policja ma prawo przetrzymać pojazd maksymalnie do 7 dni. Następnie prokuratura zabezpiecza mienie skazanego, natomiast to sąd ogłasza utratę mienia przez kierowcę.

Sąd ma również prawo w wyjątkowych okolicznościach odejść od decyzji odebrania pojazdu.

Co jeśli pojazd nie należy do zatrzymanego ?

W sytuacji w której samochód nie należy do zatrzymanego kierowcy sąd będzie orzekał przepadek równowartości pojazdu. Dokładna kwota będzie określana według polisy ubezpieczeniowej lub według uśrednionej ceny rynkowej pojazdu. Tak samo sprawa wygląda w przypadku samochodów służbowych.

Zaostrzenia przepisów mają na celu próbę ograniczenia ilości pijanych kierowców na drogach, a co za tym idzie zmniejszenie ilości wypadków i ich ofiar. W lipcu i sierpniu 2022 roku na drogach zatrzymano 20 927 pijanych kierowców, to o 27% więcej niż podczas zeszłorocznych wakacji. Warto także pamiętać o fakcie, że kierowca który prowadzi pojazd będąc pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie lecz także dla innych uczestników ruchu drogowego, co pomijając wszelkie aspekty prawne jest zachowaniem nieetycznym.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów