Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

W większości przypadków po rozwodzie pozostaje do rozwiązania kwestia podziału majątku wspólnego małżonków. Bardzo często klienci pytają nas o to ile trwa sprawa o podział majątku. Niestety niełatwo jest udzielić odpowiedzi na to pytanie, długość sprawy o podział majątku zależy od bardzo wielu czynników. W tej publikacji postaramy się opisać możliwe rozwiązania i elementy jakie wpływają na długość postępowania.

Podział majątku wspólnego u notariusza

Podziału majątku wspólnego byli małżonkowie mogą dokonać przed sądem lub u notariusza. W przypadku kiedy pomiędzy stronami nie ma konfliktu, a składniki majątku wspólnego są znane, sprawę można rozwiązać podczas jednej wizyty u rejenta.  Podziału majątku można dokonać po zniesieniu wspólności ustawowej tzn. po rozwodzie lub po ustaleniu rozdzielności majątkowej. U notariusza zawierana jest tzw. umowa o podział majątku w której małżonkowie dzielą dane składniki majątku oraz ustalają ewentualne spłaty i dopłaty. To rozwiązanie jest szybkie i wygodne, niestety nie zawsze mamy możliwość z niego skorzystać.

Sądowy podział majątku – ile trwa?

Zwykle po zakończonej sprawie rozwodowej podział majątku w sądzie trwa od 1 roku do 2 lat. Wszystko jednak zależy od tego jak bardzo skłóceni są byli małżonkowie, tego co wchodzi skład dzielonego majątku i jak bardzo waleczne są strony.

W trakcie sprawy o podział majątku sąd wysłuchuje stron, ustalając szczegóły co do składników majątku oraz dokonuje ich wyceny. Kiedy pomiędzy zeznaniami małżonków nie ma rozbieżności, sprawa zostaje zakończona bardzo szybko – często w krócej niż rok.

Sprawę komplikują ukrywane przez strony składniki majątku, niezgodność co do składników majątku oraz rozbieżności co do jego wyceny. Konieczność powołania biegłego w przypadku kiedy niejasna jest wartość składników majątku może znacznie wydłużyć czas postępowania.

Warto mieć wsparcie profesjonalisty

Przystępując do sprawy podział majątku warto przemyśleć czy chcemy prowadzić ją sami czy wolimy skorzystać z pomocy adwokata. Sprawy o podział majątku bywają naprawdę skomplikowane.  Nawet kiedy po naszej stronie jest dobra wola i chęć ugodowego zakończenia sprawy, nie zawsze jest tak samo po drugiej stronie. Warto w takim przypadku sięgnąć po pomoc prawnika, który sprawnie przeprowadzi podział majątku.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów