podział majątku

Co jest moje a co jego?

Jeżeli zawarliśmy umowę majątkową małżeńską – inaczej zwaną intercyzą – to od tej chwili każdy nowy dochód wchodzi w skład odrębnego majątku. W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty nabyte w czasie jej trwania, przez obojga małżonków lub przez jednego z nich. Prawie wszystkie dochody, które trafią nawet na odrębne rachunki będą wspólne. Prawie wszystkie… Więc czy w trakcie małżeństwa mam coś własnego? …

Co jest moje a co jego? Read More »

Jak wycenić nieruchomości przy podziale majątku?

W dzisiejszych czasach naturalne jest to, że zakupowi mieszkania towarzyszy zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jednak, gdy wspólność majątkowa między małżonkami ustaje rodzi się pytanie: W jaki sposób uwzględnić hipotekę przy podziale majątku? Do niedawna w orzecznictwie sądów w sprawach o podział majątku wspólnego dominowało stanowisko, że „obciążenie hipoteką wpływa w sposób oczywisty na wartość nieruchomości, a zatem przy jej ustalaniu w toku podziału majątku wspólnego sąd powinien uwzględnić to obciążenie. …

Jak wycenić nieruchomości przy podziale majątku? Read More »

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku?

Artykuł z cyklu: Podziel majątek z małżonkiem Zdarza się, że podział majątku przysparza sporo stresu i niepokoju. A to dlatego, że niektóre elementy wchodzące w skład majątku wspólnego wzbudzają więcej emocji niż inne. Idealnym tego przykładem jest przedsiębiorstwo, które założone po ślubie staje się własnością obojga małżonków. Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza założona i prowadzona przez jednego małżonka, stanowi wspólność majątkową. Co oznacza, że podlega podziałowi, a jej część może …

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku? Read More »

Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu?

Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu, podział majątku jest możliwy zarówno przed rozwodem jak i po jego  orzeczeniu.   Jeżeli chcesz poznać szczegóły okoliczności, które uzasadniają dokonanie podziału majątku w trakcie małżeństwa – zapraszam do dalszej części artykułu. Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”.  I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do rozwodu, to jednak i bez niego jest on możliwy. Aby tego dokonać, małżonkowie …

Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu? Read More »

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód, a więc rozwiązanie małżeństwa przez sąd, pociąga za sobą liczne skutki prawne. Każdy kto znalazł się w takiej sytuacji wie ile stresu i przykrych emocji kosztuje podejmowanie pewnych decyzji.  Aby zmniejszyć negatywne konsekwencje rozwodu należy zadbać o dobre przygotowanie i wiedzę.  W tym artykule poruszymy kwestie, które zdecydowanie pomogą Ci oswoić się z tym tematem. Podział majątku po rozwodzie – jak przebiega proces sądowy? Proces sądowy …

Podział majątku po rozwodzie Read More »

Ile mam czasu na podział majątku po rozwodzie? – Podziel majątek z małżonkiem.

Z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie możesz wystąpić w dowolnym momencie, żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu.  Orzeczenie rozwodu niesie za sobą wiele konsekwencji. Jedną z najtrudniejszych dla osób, których dotyczy sprawa jest ustalenie i podział wspólności majątkowej. Po rozwodzie wspólność majątkowa między byłymi małżonkami przekształca się we współwłasność, w częściach, w której każda z nich przypada jednemu współwłaścicielowi. Zazwyczaj jest to połowa całości majątku wspólnego, chociaż od tej reguły również …

Ile mam czasu na podział majątku po rozwodzie? – Podziel majątek z małżonkiem. Read More »

Podział majątku wspólnego- Czy zawsze musi być po równo?

Domyślnym ustrojem majątkowym w związku małżeńskim, w którym pozostaje większość małżeństw, jest ustrój wspólności ustawowej. Wspólność ta oznacza, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa (z wyjątkami wskazanymi w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wchodzą w skład majątku wspólnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej udziały małżonków są co do zasady równe. Jednakże, przy spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest ustalenie nierównych udziałów. Kiedy ustaje wspólność majątkowa? Ustrój wspólności …

Podział majątku wspólnego- Czy zawsze musi być po równo? Read More »

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka

Zgodnie z art. 28 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Wskazany przepis może mieć zastosowanie na przykład w sytuacji stosowania tzw. przemocy ekonomicznej w małżeństwie. Zjawisko …

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka Read More »

Zarząd majątkiem dziecka. Kiedy potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego?

Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Bieżący zarząd składnikami majątku małoletniego co do zasady nie wymaga zgody sądu opiekuńczego. Zdarzają się jednak sytuacje, które wymagają nie tylko zaangażowania rodziców, ale również zezwolenia sądu. O jakich przypadkach mowa? Zgodnie z art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: k.r.o.], rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres …

Zarząd majątkiem dziecka. Kiedy potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego? Read More »

Podział majątku – od czego zacząć?

Dzielenie majątku wspólnego może być źródłem konfliktu i stresu. Co zatem zrobić, aby dobrze przygotować się do tego procesu i od czego zacząć? W pierwszej kolejności należy ustalić co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego. Oznacza to że należy sporządzić listę nabytych w trakcie małżeństwa (tj. trwania wspólności majątkowej małżeńskiej) ruchomości, nieruchomości oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Podkreślenia wymaga, że chodzi o takie składniki (rzeczy, nieruchomości etc.), które istniały i były …

Podział majątku – od czego zacząć? Read More »