Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu?

Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu, podział majątku jest możliwy zarówno przed rozwodem jak i po jego  orzeczeniu.  

Jeżeli chcesz poznać szczegóły okoliczności, które uzasadniają dokonanie podziału majątku w trakcie małżeństwa – zapraszam do dalszej części artykułu.

Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”.  I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do rozwodu, to jednak i bez niego jest on możliwy. Aby tego dokonać, małżonkowie w pierwszej kolejności muszą znieść wspólność majątkową, którą uzyskali w dniu ślubu. W trakcie małżeństwa wspólność majątkowa ustaje, gdy:

  • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • małżonek zostanie ubezwłasnowolniony,
  • jeden z małżonków ogłosi upadłość,
  • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami,
  • zostanie zniesiona przez sąd przy rozwodzie,
  • zostanie zawarta umowa notarialna o rozdzielności majątkowej.

Każda z wyżej opisanych sytuacji uzasadnia dokonanie podziału majątku wspólnego w trakcie małżeństwa.

Jak tego dokonać?

Rozdzielność majątkowa może zostać zniesiona przez sąd przy rozwodzie, separacji, ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków lub w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z nich. Innym przypadkiem zniesienia wspólności majątkowej jest zawarcie intercyzy – umowy notarialnej o rozdzielności majątku. Intercyza najczęściej zawierana jest jeszcze przed ślubem, jednak można zrobić to również w trakcie małżeństwa. 

Po ustaleniu rozdzielności należy zawrzeć umowę o podziale majątku. Umowa powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Co istotne, małżonkowie nie muszą dzielić całego majątku wspólnego, a na przykład jedynie część. W przypadku braku zgody między małżonkami, podziału majątku dokonuje sąd na żądanie jednego z małżonków

Dlaczego w takiej sytuacji potrzebujesz pomocy prawnika?

Tworząc związek małżeński, nikt z nas nie zakłada możliwości rozstania się z drugą osobą. Dlatego nie każdy myśli o podpisaniu intercyzy. Z tego powodu po ślubie od razu powstaje wspólność majątkowa. Jeżeli dochodzi do rozwodu lub małżonkowie decydują się na dokonanie rozdzielności majątkowej, konieczne jest przeprowadzenie podziału majątku. Niestety nie jest to łatwe – dlatego konieczna jest pomoc doświadczonego prawnika. 

Wsparcie doświadczonej osoby przyda się zwłaszcza, gdy podział wspólności odbywa się w sądzie, w trakcie postępowania rozwodowego. Prawnik może również zaproponować podział majątku poprzez umowę pomiędzy stronami – to rozwiązanie jest tańsze i łatwiejsze. 

Jednak niezależnie od sposobu, na który się zdecydujemy, w każdym wypadku pomoc specjalisty będzie wyjątkowo pomocna. Doświadczony prawnik bezstronnie i racjonalnie pokaże co dla zgłaszającego się klienta będzie najlepsze.

Podsumowanie

Dopóki trwa wspólność małżeńska, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku. Nie może nawet rozporządzać samodzielnie udziałem, który by mu przypadał po ustaniu wspólności. Dlatego niezbędne jest ustanowienie rozdzielności przed podziałem majątku.

Reasumując, trwanie małżeństwa nie jest przeszkodą do podziału majątku wspólnego. Można dokonać podziału, wprowadzając ustrój rozdzielności majątkowej.

Masz więcej pytań?

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów