Co jest moje a co jego?

Jeżeli zawarliśmy umowę majątkową małżeńską – inaczej zwaną intercyzą – to od tej chwili każdy nowy dochód wchodzi w skład odrębnego majątku.

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty nabyte w czasie jej trwania, przez obojga małżonków lub przez jednego z nich. Prawie wszystkie dochody, które trafią nawet na odrębne rachunki będą wspólne.

Prawie wszystkie… Więc czy w trakcie małżeństwa mam coś własnego?

Jeżeli tak, to co to jest?

  • Wszystko co miałem przed zawarciem małżeństwa – to raczej oczywiste.
  • To co odziedziczyłam nawet w trakcie małżeństwa.
  • To co dostałam w darowiźnie – chyba że darujący postanowił podarować pieniądze lub rzecz obojgu małżonkom.
  • Nagrody za moje osobiste osiągnięcia.
  • To co dostałam w darowiźnie – chyba że darujący postanowił podarować pieniądze lub rzecz obojgu małżonkom.
  • Udziały w spółce cywilnej. Jeżeli małżonek jest wspólnikiem w spółce cywilnej, to przysługujący mu udział wchodzi w skład jego majątku osobistego. Dotyczy to również sytuacji, gdy spółka cywilna powstała już w trakcie trwania małżeństwa i gdy udziały w niej zostały pokryte z majątku wspólnego małżonków.

Co jeśli małżonkowie się rozwiodą, a jeden z nich miał udziały w spółce cywilnej, które zostały pokryte z majątku wspólnego? W takiej sytuacji drugi małżonek może żądać rozliczenia tych nakładów.

  • Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę. „Wierzytelności” to tylko oczekiwanie i nadzieja na otrzymanie pieniędzy. Chodzi zatem tu tylko o wynagrodzenie do momentu jego wypłaty. Od momentu wypłaty wynagrodzenie trafia do majątku wspólnego małżonków, nie jest to już więc majątek osobisty.

 Ma to znaczenie np. dla możliwości zajęcia pensji małżonka przez komornika. Jeżeli egzekucja komornicza toczy się przeciwko jednemu małżonkowi lub do majątku wspólnego, to drugiemu małżonkowi nie można zająć wierzytelności o wypłatę wynagrodzenia. Jest tak tylko do chwili wypłaty. Jak pieniądze trafią już na rachunek wspólny to komornik może je zająć. Mógłby zatem nasz kodeks nie pisać o problemach niepraktycznych ☹

O tym, które poszczególne elementy wchodzą w skład majątku osobistego decyduje wiele czynników. W rzeczywistości zaczyna to mieć znaczenie, gdy małżonkowie chcą podzielić majątek, jeden z nich się zadłużył lub gdy biorą rozwód. Pamiętajmy, że w małżeństwie można zupełnie zrezygnować z majątku wspólnego – należy w tym celu podpisać intercyzę lub znieść wspólność majątkową.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu!

O autorze

Kornelia Piątek

Kornelia Piątek

Specjalista ds. kontaktu z klientem

O MNIE

Studentka Komunikacji promocyjnej i Kryzysowej na Uniwersytecie Śląskim.

Swoje zainteresowania zawodowe rozwija już od początku studiów. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nauka jest niezwykle ważna, jednak najlepszym co można zrobić ze zdobytą wiedzą jest wykorzystanie jej w praktyce. Dlatego z takim zapałem angażuje się w pracę. Pasjonuje się wszelakim procesem twórczym i marketingiem internetowym.

W wolnym czasie działa w wolontariatach. Wspiera fundacje działające na terenie Wrocławia i Katowic otaczające opieką zwierzęta bezdomne. Natomiast wieczory spędza nad dobrą książką, czytając lub tworząc poezję.

KONTAKT


Więcej artykułów