Aktualności

Ustawa o sygnalistach, czyli duże zmiany, których nie można zignorować.

Jest już nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli tzw. ustawy o sygnalistach. W pierwszej kolejności procedury wewnętrze dotyczące sygnalistów będą musiały wdrożyć głównie podmioty prywatne zatrudniające co najmniej 250 osób, podmioty sektora finansowego i podmioty publiczne. Termin na to ma być wydłużony do 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (pierwotnie miało to być zaledwie 14 dni). Bez zmian natomiast pozostał termin dla podmiotów …

Ustawa o sygnalistach, czyli duże zmiany, których nie można zignorować. Read More »

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku?

Artykuł z cyklu: Podziel majątek z małżonkiem Zdarza się, że podział majątku przysparza sporo stresu i niepokoju. A to dlatego, że niektóre elementy wchodzące w skład majątku wspólnego wzbudzają więcej emocji niż inne. Idealnym tego przykładem jest przedsiębiorstwo, które założone po ślubie staje się własnością obojga małżonków. Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza założona i prowadzona przez jednego małżonka, stanowi wspólność majątkową. Co oznacza, że podlega podziałowi, a jej część może …

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku? Read More »

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze.

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody, na zasadach określonych ustawą. Budując budynek na terenie dotkniętym skutkami eksploatacji górniczej należy przewidzieć konieczność zastosowania stosownych zabezpieczeń przed występowaniem tych szkód w przyszłości (a przynajmniej zmniejszającym ich ryzyko). Charakter …

Błędy projektowe lub wykonawcze przy zabezpieczaniu budynku, a odpowiedzialność kopalni za szkody górnicze. Read More »

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego „Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.” Oznacza to, …

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Read More »