Podział majątku – od czego zacząć?

Dzielenie majątku wspólnego może być źródłem konfliktu i stresu. Co zatem zrobić, aby dobrze przygotować się do tego procesu i od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy ustalić co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego. Oznacza to że należy sporządzić listę nabytych w trakcie małżeństwa (tj. trwania wspólności majątkowej małżeńskiej) ruchomości, nieruchomości oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Podkreślenia wymaga, że chodzi o takie składniki (rzeczy, nieruchomości etc.), które istniały i były własnością małżonków w dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku, gdy przyczyną ustania tejże wspólności jest orzeczenie rozwodu przez sąd to datą, według której należy oceniać stan posiadania małżonków jest dzień uprawomocnienia się tego wyroku. Jeżeli małżonkowie są zgodni i ustanowią rozdzielność majątkową u notariusza, wtedy to data aktu notarialnego wskazuje na moment ustania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Następnie po sporządzeniu listy składników należy oszacować wartość poszczególnych składników majątku. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wartość ta powinna być ustalona według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen aktualnych. Dla przykładu, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi lokal mieszkalny to jego wartość winna być określona według jego stanu i standardu (np. przed remontem lub po remoncie) na dzień ustania wspólności majątkowej, natomiast według aktualnych cen rynkowych dla nieruchomości takiej jak ta podlegająca podziałowi.

Po sporządzeniu listy składników i określeniu ich wartości należy podliczyć globalną wartość całego majątku (zsumowanie wszystkich kwot). Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W związku z tym każdy z małżonków w wyniku podziału winien otrzymać składniki odpowiadające swą wartością połowie zgromadzonego majątku. W praktyce częstym jest, iż małżonkowie posiadają w majątku wspólnym jeden bardzo wartościowy składnik (nieruchomość) oraz kilka mniej wartościowych. W takich sytuacja nie jest możliwe dokonanie podziału w naturze (obdzielenie po równo składnikami). W takich sytuacjach jedna ze stron może otrzymać taki wartościowy składnik majątku na własność, lecz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka. Spłaty mogą zostać uzgodnione w ratach. Podkreślenia wymaga, że małżonkowie mogą sami ustalić między sobą sposób podziału, wysokość rat oraz terminy spłaty i udać się do notariusza celem dokonania takiego zgodnego podziału majątku.

Z powyższego jasno wynika że małżonkowie mogą nie zgadzać się w wielu kwestiach – zarówno co do tego co jest składnikiem majątku wspólnego, jak i jaką wartość przedstawiają poszczególne składniki. W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do adwokata, który sporządzi stosowny wniosek do sądu i wyjaśni przebieg postępowania.

Leave a Comment

O autorze

Joanna Wanat

rozwody katowice

Adwokat

O MNIE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach od 2017 roku. Uczestniczyła w programie praktyk Erasmus w kancelarii Compensation Solicitors Online w Londynie w Wielkiej Brytanii i biegle posługuje się językiem angielskim. Zdobywała wszechstronne doświadczenie zawodowe w licznych kancelariach prawniczych na terenie województwa śląskiego.

Specjalizuje się sprawach procesowych zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i karnego. Z powodzeniem podejmuje się spraw z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa gospodarczego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Ceniona przez klientów za zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Miłośniczka sportów zespołowych, a w szczególności siatkówki halowej oraz plażowej. Wielbicielka podróży małych i dużych.

KONTAKT

E-mail: j.wanat@pirozek.pl

Tel: +48 602 311 427


Więcej artykułów