podział majątku

3 SPOSOBY NA PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”.  I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do rozwodu, to jednak i bez niego jest on możliwy. Aby tego dokonać, małżonkowie w pierwszej kolejności muszą znieść wspólność majątkową, którą uzyskali w dniu ślubu. Co jednak zrobić dalej? W jaki sposób można dokonać podziału …

3 SPOSOBY NA PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO Read More »

Podział majątku po rozwodzie, a dzieci.

Najważniejszą kwestią z punktu widzenia sprawy o podział majątku wspólnego z małżonkiem jest ustalenie jego składników oraz ich wartości. Nie jest to jednak proste. Ważne jest, kiedy kupiliśmy daną rzecz i za jaką kwotę. Liczy się również jej obecna wartość. Szczególnie ta ostatnia kwestia powoduje konflikty. Jednak w praktyce, najczęściej strony kwestionują fakt, że rzecz w ogóle wchodzi w skład majątku wspólnego, …

Podział majątku po rozwodzie, a dzieci. Read More »

Co jest moje a co jego?

Jeżeli zawarliśmy umowę majątkową małżeńską – inaczej zwaną intercyzą – to od tej chwili każdy nowy dochód wchodzi w skład odrębnego majątku. W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty nabyte w czasie jej trwania, przez obojga małżonków lub przez jednego z nich. Prawie wszystkie dochody, które trafią nawet na odrębne …

Co jest moje a co jego? Read More »

Jak wycenić nieruchomości przy podziale majątku?

W dzisiejszych czasach naturalne jest to, że zakupowi mieszkania towarzyszy zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Jednak, gdy wspólność majątkowa między małżonkami ustaje rodzi się pytanie: W jaki sposób uwzględnić hipotekę przy podziale majątku? Do niedawna w orzecznictwie sądów w sprawach o podział majątku wspólnego dominowało stanowisko, że „obciążenie hipoteką wpływa w sposób oczywisty na wartość nieruchomości, a zatem …

Jak wycenić nieruchomości przy podziale majątku? Read More »

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku?

Artykuł z cyklu: Podziel majątek z małżonkiem Zdarza się, że podział majątku przysparza sporo stresu i niepokoju. A to dlatego, że niektóre elementy wchodzące w skład majątku wspólnego wzbudzają więcej emocji niż inne. Idealnym tego przykładem jest przedsiębiorstwo, które założone po ślubie staje się własnością obojga małżonków. Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza założona i prowadzona przez …

 Jak dokonać wyceny przy podziale majątku? Read More »

Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu?

Tak! Wbrew powszechnemu przekonaniu, podział majątku jest możliwy zarówno przed rozwodem jak i po jego  orzeczeniu.   Jeżeli chcesz poznać szczegóły okoliczności, które uzasadniają dokonanie podziału majątku w trakcie małżeństwa – zapraszam do dalszej części artykułu. Małżeńskie sprawy majątkowe często stają się prawdziwą “kością niezgody”.  I chociaż o podziale majątku często mówi się w odniesieniu do …

Czy można dokonać podziału majątku bez rozwodu? Read More »

Podział majątku po rozwodzie

Statystyki pokazują jak wiele tego typu spraw rokrocznie trafia na wokandę. Według danych statystycznych GUS w 2021 roku do sądu zostało złożonych ponad 50 tysięcy pozwów rozwodowych. Rozwód, a więc rozwiązanie małżeństwa przez sąd, pociąga za sobą liczne skutki prawne. To jednak tylko dane statystyczne. Każdy kto znalazł się w takiej sytuacji wie ile stresu …

Podział majątku po rozwodzie Read More »

Ile mam czasu na podział majątku po rozwodzie? – Podziel majątek z małżonkiem.

Z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie możesz wystąpić w dowolnym momencie, żądanie podziału majątku nie ulega przedawnieniu.  Orzeczenie rozwodu niesie za sobą wiele konsekwencji. Jedną z najtrudniejszych dla osób, których dotyczy sprawa jest ustalenie i podział wspólności majątkowej. Po rozwodzie wspólność majątkowa między byłymi małżonkami przekształca się we współwłasność, w częściach, w której …

Ile mam czasu na podział majątku po rozwodzie? – Podziel majątek z małżonkiem. Read More »

Podział majątku wspólnego- Czy zawsze musi być po równo?

Domyślnym ustrojem majątkowym w związku małżeńskim, w którym pozostaje większość małżeństw, jest ustrój wspólności ustawowej. Wspólność ta oznacza, że przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa (z wyjątkami wskazanymi w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wchodzą w skład majątku wspólnego. W przypadku ustania wspólności majątkowej udziały małżonków są co do zasady równe. Jednakże, przy …

Podział majątku wspólnego- Czy zawsze musi być po równo? Read More »

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka

Zgodnie z art. 28 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Wskazany …

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk małżonka Read More »