Jak dokonać wyceny przy podziale majątku?

Artykuł z cyklu: Podziel majątek z małżonkiem

Zdarza się, że podział majątku przysparza sporo stresu i niepokoju. A to dlatego, że niektóre elementy wchodzące w skład majątku wspólnego wzbudzają więcej emocji niż inne.

Idealnym tego przykładem jest przedsiębiorstwo, które założone po ślubie staje się własnością obojga małżonków. Nawet jednoosobowa działalność gospodarcza założona i prowadzona przez jednego małżonka, stanowi wspólność majątkową.

Co oznacza, że podlega podziałowi, a jej część może przypaść drugiemu małżonkowi. Kiedy już wiemy, że nasza firma podlega podziałowi – czas zastanowić się w jaki sposób dokonuje się wyceny przedsiębiorstwa.
W takich sytuacjach interesują nas przede wszystkim dwie metody:


Metoda majątkowa

Zakłada ona, że przedsiębiorstwo to przede wszystkim składnik majątku. Jest ono warte tyle, ile jego majątek pomniejszony o zobowiązania. Metoda ta jest szczególnie często wykorzystywana przy wycenach w niewielkich spółkach.

Metoda dochodowa

W tym przypadku wartość ustalana jest w oparciu o przyszłe dochody. Metoda ta jest stosowana najczęściej przy wycenie profesjonalnych przedsiębiorstw. Gdyż najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość firmy.

Należy jednak pamiętać, że przy wycenie wartości firmy uwzględniana jest nie tylko wartość ruchomości i nieruchomości. Dochodzi do niej między innymi: wartość koncepcji prowadzenia działalności, czy inne prawa związane z daną firmą.

Jak podzielić przedsiębiorstwo?

Jeśli małżonkowie zdecydują się na podział majątku, to mają tak naprawdę dwie możliwości. Pierwszą z nich jest zawarcie umowy. W takim przypadku muszą obliczyć, kto i ile zainwestował w daną działalność. Następnie powinni ustalić, jak się tak oszacowanym składnikiem majątku podzielić. Wypracowanie kompromisu znacznie przyspieszy podział majątku, gdyż nie wymaga ingerencji sądu. Jeśli małżonkowie dojdą do porozumienia, mogą przeprowadzić podział majątku u notariusza.

Zdarza się, że małżonkowie mają zupełnie rozbieżne oceny wartości składowych majątku. W takiej sytuacji należy skierować do sądu wniosek o podział. Wtedy sąd dokonuje wyceny majątku przy pomocy biegłych rzeczoznawców i dzieli majątek. Sąd zadecyduje także, do kogo działalność będzie należeć. Pod uwagę weźmie wiele aspektów. Przede wszystkim, kto faktycznie zajmuje się prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz kto zainwestował więcej.

Jednak nie są to proste decyzje. Niezwykle trudne bywa ustalenie do kogo przedsiębiorstwo powinno należeć. Na przykład czy powinno zostać przyznane jednej ze stron w całości – z obowiązkiem spłaty drugiej osoby. Czy jego składniki powinny zostać podzielone między uczestników postępowania? 

Jeśli małżonkowie nie są ze sobą zgodni, to sądowe postępowania działowe bywają niezwykle długie i żmudne. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, aby jak najlepiej zabezpieczyć swoją działalność oraz zbadać wszelkie możliwości załatwienia sprawy – nie tylko na drodze sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszamy do kontaktu

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów