podział majątku

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Niemniej jednak brzmienie kolejnych paragrafów wskazanego przepisu daje możliwość ustalenia w trakcie podziału majątku tzw. nierównych udziałów małżonków w ich majątku wspólnym. Każdy małżonek może tylko z ważnych powodów żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania …

Nierówne udziały w majątku wspólnym Read More »

Majątek wspólny i osobisty małżonków. Co należy do żony, a co do męża?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Co jednak nie jest objęte wspólnością ustawową i należą do majątku osobistego każdego z małżonków? Większość małżeństw nie zawiera tzw. intercyzy. Oznacza to, iż pomiędzy małżonkami nie powstaje rozdzielność majątkową, a tym samym zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego …

Majątek wspólny i osobisty małżonków. Co należy do żony, a co do męża? Read More »

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków z datą wsteczną

Wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami powstaje automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa tj. z mocy ustawy na podstawie art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania małżeństwa. W skład tego majątku wchodzą przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego …

Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków z datą wsteczną Read More »

Rozliczenia przy podziale majątku małżonków. O czym należy pamiętać?

Małżonkowie mogą żądać zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na poszczególne składniki majątkowe, a roszczenia te powinny zostać zgłoszone najpóźniej do czasu zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego. Podstawę takiego żądania stanowi art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O jakich roszczeniach musimy pamiętać? Art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego [dalej: k.r.o.] reguluje zasady dokonywania przez małżonków rozliczeń z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste każdego …

Rozliczenia przy podziale majątku małżonków. O czym należy pamiętać? Read More »

intercyza

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać?

Z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oznacza to, że wszystko, co od chwili ślubu małżonkowie zgromadzą, stanie się częścią ich majątku wspólnego. Zasady ustawowej wspólności majątkowej można jednak zmienić przez podpisanie tzw. intercyzy. Czym jest więc intercyza i czy warto ją spisywać? Kodeks rodzinny …

Co to jest intercyza i czy warto ją spisywać? Read More »

Udziały małżonków w majątku wspólnym: czy zawsze są równe?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustanawia generalną zasadę, iż po ustaniu wspólności ustawowej oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku, który był nią objęty. Taka zasada odpowiada normalnemu układowi stosunków wzajemnych w małżeństwie, w związku z czym małżonkowie po rozpadzie związku małżeńskiego zazwyczaj żyją w przeświadczeniu, że każdy z nich posiada równy udział w majątku wspólnym. Od tej reguły istnieje jednak istotny wyjątek… Art. 43 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy [dalej: …

Udziały małżonków w majątku wspólnym: czy zawsze są równe? Read More »

Podział majątku: wartość nieruchomości obciążonej hipoteką wchodzącej w skład majątku wspólnego

Drogi Były Mężu! Piszę do Ciebie, bo choć udało nam się jakimś cudem doprowadzić nasz rozwód do finału to niestety nie jest to jeszcze koniec rzeczy, które musimy ustalić. Jak wiesz pozostała nam kwestia podziału majątku. Długo myślałam nad jakąś opcją, która pozwoli nam szybko to załatwić. Według mnie, po tych wszystkich latach mniej czy bardziej udanego związku, składnikami naszego majątku są: Samochód marki Volkswagen Golf …

Podział majątku: wartość nieruchomości obciążonej hipoteką wchodzącej w skład majątku wspólnego Read More »