Justyna Rysula

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Aplikację adwokacką odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończyła z dobrym wynikiem, za który otrzymała wyróżnienie dziekańskie. Od 2018 r. wykonuje zawód adwokata, a od 2020 r. posiada także uprawnienia Stałego Mediatora przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, przy Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Oferuje także mediację online w ramach projektu organizowanego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wespół z sądami.

Studia prawnicze ukończyła broniąc pracy magisterskiej z zakresu postępowania karnego pod kierunkiem prof. dr hab. T. Grzegorczyka. Już w okresie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z renomowaną łódzką kancelarią oraz odbywając praktyki w wydziale karnym jednego z łódzkich Sądów Rejonowych. Ukończyła również Studia   Podyplomowe   Prawa    Karnego    Skarbowego i Gospodarczego na  Wydziale   Prawa   i   Administracji   Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo karne, prawo rodzinne oraz problematyka odszkodowań w zakresie szkód osobowych wynikających ze zdarzeń losowych, szkód osobowych wynikających z wypadków przy pracy lub wypadków komunikacyjnych oraz szkody powstałe na skutek zdarzeń medycznych.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem angielskim prawniczym w stopniu zaawansowanym potwierdzonym certyfikatem Test of Legal English Skills (TOLES).

W wolnych chwilach chętnie oddaje się lekturze, dobrym seansom lub podróżom.

KONTAKT