Adam Kaliński

Prawnik

O MNIE

Wybitny Prawnik. Seminarzysta w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wyjątkowy przebieg kariery naukowej. W trakcie studiów, w każdym semestrze otrzymywał  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Obecnie swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół prawa konsumenckiego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa umów handlowych.

Prywatnie entuzjasta dobrego filmu, meczów piłki nożnej oraz włoskiej kuchni. Wolne chwile poświęca aktywności fizycznej, w szczególności siatkówce.

Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT