Adwokat Katowice – Pirożek & Pirożek – Kancelaria Adwokacka

Adam Kaliński

Aplikant Adwokacki

O MNIE

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
które ukończył z oceną celującą oraz wyróżnieniem dziekańskim dla Najlepszych Absolwentów Wydziału.    

 

Autor pracy magisterskiej nt. komisowego obrotu pojazdami mechanicznymi, którą obronił u prof. Jacka Góreckiego w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym. 

 

W toku studiów prawniczych rokrocznie otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.              Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa umów handlowych.    Z powodzeniem prowadzi także liczne spory procesowe, w szczególności z zakresu szkód górniczych, nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz tzw. kredytów frankowych.

 

Członek działu redakcyjnego prawa gospodarczego czasopisma naukowego „Młoda Palestra”.

Z Kancelarią związany od maja 2021 r.  Posługuje się językiem angielskim.

KONTAKT