Adam Kaliński

Prawnik

O MNIE

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Seminarzysta w Instytucie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Rokrocznie otrzymuje Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół prawa konsumenckiego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawa umów handlowych. Autor pracy magisterskiej z zakresu komisowego obrotu pojazdami mechanicznymi, którą przygotowuje pod opieką prof. dr hab. Jacka Góreckiego.

Prywatnie entuzjasta dobrego filmu, meczów piłki nożnej oraz włoskiej kuchni. Wolne chwile poświęca aktywności fizycznej, w szczególności siatkówce.

Posługuje się językiem angielskim.