Spory sądowe - Prawnik dla firm

Konflikty są naturalną częścią biznesu. Podczas prowadzenia przedsiębiorstwa wielokrotnie zdarza się, że różne punkty widzenia są zarzewiem sporów. Niektóre z nich można rozwiązać polubownie, lecz często niezbędne bywa skierowanie sprawy do sądu. Obsługa prawna firm prowadzona przez naszą kancelarię zawiera szeroki zakres prowadzenia spraw obejmujący m.in. spory sądowe z klientami, pracownikami oraz pomiędzy wspólnikami firmy.

Obsługa prawna firm w postępowaniach sądowych

Kancelaria Pirożek & Pirożek reprezentuje klientów w :

 • postępowaniach cywilnych
 • w sprawach z zakresu prawa pracy
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • w sprawach o naruszenie posiadania
 • w sprawach z zakresu ochrony konkurencji oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową
 • w sprawach własności intelektualnej
 • nakazowych
 • upominawczych
 • uproszczonych
 • postępowaniach karnych
 • postepowaniach karnoskarbowych
 • postępowaniach administracyjnych
 • postępowaniach egzekucyjnych.
Prawnik dla Firm
prawnik dla firm

Zabezpieczenie powództwa

Prawnik dla firm powinien z najwyższą starannością dbać o interesy przedsiębiorców, dlatego nasza kancelaria korzysta z możliwości jaką jest zabezpieczenie powództwa.

Zabezpieczenie powództwa stosowane jest w przypadku kiedy pozwaliśmy dłużnika, a zarazem obawiamy się o to czy nie wyprzeda on swego majątku, aby uniknąć spłaty długu. W takiej sytuacji możemy wnioskować np. o zajęcie nieruchomości dłużnika lub objęcie jej hipoteką. Dzięki tej czynności zyskujemy pewność, że po wygranej sprawie odzyskamy swoją wierzytelność.

Obsługa prawna firm prowadzona przez Pirożek & Pirożek prowadzona jest kompleksowo, zawsze staramy się najlepiej zadbać o interes klienta. Zabezpieczanie powództwa jest jednym z tych narzędzi, dzięki któremu możemy być jeszcze bardziej skuteczni.   

Przerwanie biegu przedawnienia przez powództwo

Każde roszczenie przedawnia się wraz z upływem 3 lub 6 letniego terminu przedawnienia. Po jego upływie nasz dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, jednocześnie tracimy możliwość dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

Zgodnie z art. 123 par. 1 k.c., bieg przedawnienia przerywa się m.in. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Nasza kancelaria, aby zapobiec utracie możliwości dochodzenia roszczeń stosuje przerwanie biegu przedawniania przez powództwo. Dzięki tej czynności zyskujemy czas i możliwości na odzyskanie wierzytelności klienta.

prawnik dla firm Katowice
Prawnik dla firm Katowice

Konflikty pomiędzy wspólnikami - doradztwo prawne

Wyjątkową specjalizacją naszej kancelarii jest rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami prowadzącymi działalność gospodarczą. Niestety konflikty w spółkach to zjawiska powszechne. Należy pamiętać, że sprawy te powinny być jak najszybciej rozwiązane dobra samej spółki oraz jej wierzycieli.

Pomagamy szybko i skutecznie rozwiązywać szeroki zakres sporów występujących pomiędzy wspólnikami m.in:

Zadbaj z nami o swoją działalność gospodarczą

Obsługa prawna firm realizowana przez Kancelarię Adwokacką Pirożek & Pirożek pozwala naszym klientom w pełni zająć się prowadzoną działalnością gospodarczą. Zastępujemy klientów w postępowaniach przez sądami i organami administracji publicznej, nasza wiedza z zakresu prawa gospodarczego pozwala nam skutecznie walczyć o interesy klientów. Korzystając ze wsparcia prawnego P&P masz czas na to co najważniejsze – rozwijanie swojego przedsiębiorstwa.

Artykuły na temat obsługi prawnej firm i spółek: