Dlaczego warto sporządzić testament?

Często zamiast sporządzić testament pozostawiamy swoim najbliższym komplikacje związane z dziedziczeniem. Warto samemu podjąć decyzje niż polegać na nieprzewidywalnych okolicznościach i decyzjach osób trzecich, testament faktycznie upraszcza sytuację po śmierci

Możliwość dysponowania majątkiem zgodnie z własną wolą

Przepisy dotyczące dziedziczenia wskazują, że majątek najpierw przechodzi na najbliższą rodzinę. Dopiero gdy takich osób nie ma, spadek mogą otrzymać dalsi krewni.

Podstawowym powodem do sporządzenia testamentu jest możliwość swobodnego rozdysponowania majątkiem zgodnie z własnymi życzeniami. Choć są pewne ograniczenia, jak prawo do zachowku, które chroni niektórych spadkobierców przed niekorzystnymi decyzjami w testamencie, istnieje możliwość wydziedziczenia niektórych osób pod pewnymi okolicznościami.

Dodatkowo, testament pozwala na precyzyjne przydzielenie konkretnych składników majątku wybranym osobom. Bez testamentu, wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami całego majątku, co trwa do momentu jego podziału

Czy testament można podważyć?

Niestety nadal wiele osób nie decyduje się na sporządzenie testamentu. Nie robią tego ponieważ „jeszcze za wcześnie”, „nie mają czasu” bądź „nie posiadają cennych rzeczy”. Istnieje także jedna pewna grupa, która wierzy, że tworzenie testamentu jest bezcelowe, ponieważ może zostać zakwestionowany w przyszłości.

Często testamenty sporządzane są w chwilach kryzysu zdrowotnego, co sprawia, że po śmierci spadkobiercy próbują go podważyć, argumentując np. że osoba spisująca go była pod wpływem leków. Wielu ludzi zwleka niepotrzebnie decyzją spisania, bojąc się podejmować tak ważne kwestie natomiast gdyby sporządzili testament z wyprzedzeniem, szanse zakwestionowania go byłoby bliskie zeru.

Zaleca się również sporządzanie testamentu z pomocą notariusza, ponieważ w przypadku ręcznie spisanego testamentu niewielki błąd może zostać argumentem do podważenia jego treści.

Co gdy osoba samotna nie spisze testamentu?

Nie można zapomnieć także o osobach, które nie posiadają rodziny ani krewnych. Gdy nie sporządzą testamentu, ich majątek po śmierci – zgodnie z przepisami trafi do gminy lub Skarbu Państwa.

Osoba, która nie posiada krewnych może przekazać spadek przyjaciołom, sąsiadowi czy nawet wybranej fundacji.

Warto spisać testament, ponieważ daje to pełną kontrolę nad swoim majątkiem, pozwalając rozdysponować go zgodnie z własnymi życzeniami. Testament gwarantuje, że majątek trafi do tych, których spadkodawca chce obdarować, niezależnie od tego, czy są to krewni, przyjaciele czy wybrane organizacje charytatywne. Dzięki niemu można uniknąć potencjalnych konfliktów i nieporozumień między spadkobiercami po śmierci oraz sprawić by nasze ostatnie życzenia zostały zrealizowane.

Więcej artykułów