Pomoc frankowiczom

Klienci banków masowo zaciągali kredyty frankowe aż do 2014 roku. Kredyt był atrakcyjny gdyż opierał się na symulacji, w której stawka LIBOR była na bardzo niskim poziomie. Ponadto bankierzy w znacznej części przemilczeli kwestie ryzyka waluty obcej, a klienci nie otrzymywali rzetelnej i przejrzystej informacji o zagrożeniu spłaty kredytu w CHF. Obecnie grupa pokrzywdzonych frankowiczów stanowi ponad 5% wszystkich polskich kredytobiorców. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy skuteczną pomoc w pozbyciu się kredytu.

Kiedy pomoc frankowiczom ma sens?

W każdej chwili warto podjąć współpracę z kancelarią oferującą pomoc dla frankowiczów. Zasady są proste, wystarczy spełnić kilka przesłanek. Jeżeli:

  •  W przeszłości podpisałeś umowę na kredyt we frankach;
  •  Umowa kredytu zawiera postanowienia niedozwolone;
  • Kredyt CHF był kredytem hipotecznym.

Możesz starać się o unieważnienie umowy lub odfrankowienie kredytu

Jak pomóc frankowiczom?

Nasza kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie postępowania i we wszystkich sprawach frankowych. Usługi świadczą wyspecjalizowani prawnicy posiadający duże doświadczenie w pomocy kredytobiorcom. W szczególności w zakresie naszej pomocy znajduje się analiza sprawy i przygotowanie strategii, badanie zapisów umowy, reprezentacja frankowiczów przed sądem a także wsparcie podczas negocjacji i mediacji z bankiem. Dodatkowo, oprócz pomocy z odfrankowieniem lub unieważnieniem umowy kredytowej, klienci mogą liczyć na pomoc prawną w obniżeniu rat lub stworzeniu korzystnej ugody bankowej.

Warto pamiętać, ze obecnie za sprawą wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Sądowi Najwyższemu frankowicze mają realne szanse na zwrot części wpłaconych pieniędzy bez względu na to,  czy zaciągnęli kredyt indeksowany czy denominowany. Wyroki TSUE są jednoznaczne i korzystne dla konsumentów, dlatego sądy powszechne mogą stwierdzić zarówno unieważnienie kredytu jak i jego przewalutowanie.

Unieważniony kredyt we frankach

Unieważnienie umowy kredytowej jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych sposobów na pomoc frankowiczom. Sąd orzeka o nim w sytuacji, gdy umowa naszpikowana jest klauzulami abuzywnymi, po których wyłączeniu nie ma możliwości aby funkcjonowała dalej. W takiej sytuacji bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wpłat dokonanych w walucie obcej przez frankowicza, kredytobiorca powinien zwrócić całą kwotę, która została przekazana mu na rachunek bankowych po zawarciu umowy. Często zdarza się, że po wzajemnym rozliczeniu wpływów, frankowicz wpłacił znacznie więcej niż wynosił kapitał kredytu. W takiej sytuacji bank jeszcze musi dopłacić kredytobiorcy środki, które nienależnie pobrał.

Pomoc frankowiczom- odfrankowienie kredytu

Jeśli po analizie dokumentów kredytowych okaże się, że umowa jest tylko częściowo nieważna, wówczas umowa pozostaje w mocy. Odfrankowienie umowy na kredyt we frankach polega na zmianie waluty z franków na złotówki przy dalszym trwaniu umowy i konieczności dokonywania dalszych spłaty rat. Jeśli doszło do nadpłat, podobnie jak w przypadku unieważnienia kredytu, bank obowiązany jest zwrócić środki frankowiczowi.

Uwolnij się od kredytu we frankach szwajcarskich

Pamiętaj, że najskuteczniejszym sposobem na uwolnienie się od zobowiązań jest skierowanie sprawy frankowej na drogę sądową. Ugody, które proponują banki nie uwalniają od kredytu, a jedynie proponują odfrankowienie umowy na warunkach, które niekoniecznie mogą okazać się korzystne.

Kancelaria z dużym doświadczeniem w sporach frankowych jest gwarancją profesjonalnej i pełnej pomocy, nawet w bardzo skomplikowanych sprawach. Każdy klient jest inny, a każdy stan faktyczny wymaga indywidualnego podejścia na którym oprze się strategię potrzebną do jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb klienta. Nasza kancelaria gwarantuje zaangażowanie w sprawę, gdyż pomoc dla frankowiczów stanowi jeden z naszych kluczowych priorytetów.

Artykuły na temat prawa bankowego: