Spadek

Kiedy nie można dziedziczyć? O niegodności dziedziczenia słów kilka.

Prawo spadkowe jest jedną z tych gałęzi prawa, gdzie istotną rolą odgrywają więzi uczuciowe łączące potencjalnych spadkobierców ze spadkodawcą oraz tzw. czynnik moralno-etyczny. Aby nie dopuścić do dziedziczenia osób dopuszczających się  moralnie czy etycznie nagannych czynów, w kodeksie cywilnym uregulowano instytucję niegodności dziedziczenia. Kodeks cywilny zawiera przesłanki, na podstawie których można uznać spadkobiercę za niegodnego …

Kiedy nie można dziedziczyć? O niegodności dziedziczenia słów kilka. Read More »

Czy można uniknąć zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją, która zawsze wzbudza wiele kontrowersji i często sprzecznych emocji. Przypomnijmy, że zachowek ma na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym ustaleniem w testamencie, kto zostanie spadkobiercą i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Ustawodawca wyszedł z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby …

Czy można uniknąć zapłaty zachowku? Read More »

Zachowek od obdarowanego.

Pani Maria przez całe życie pomagała swoim najbliższym. Zarówno synowie, jak i wnuki zawsze mogli liczyć na jej pomoc. W pewnym momencie Pani Maria uznała, iż powinna uporządkować swoje sprawy finansowe i postanowiła przekazać najbliższym swój majątek już teraz. Pani Maria miała dwa mieszkanie, więc uznała, że każdy syn otrzyma jedno mieszkanie. Pierwszy syn postanowił, …

Zachowek od obdarowanego. Read More »

Czym jest testament zapisowy?

Pan Zbigniew przeglądając rzeczy po swojej zmarłej żonie Michalinie znalazł jej list do najbliższych. Pani Michalina długo walczyła z ciężką chorobą i list ten stanowił swoistą formę pożegnania z najbliższymi i testamentu. Pani Michalina w liście napisała jak bardzo kocha najbliższych, ale również napisała jak Pan Zbigniew ma podzielić miedzy nim a córką rzeczy Pani Michaliny. …

Czym jest testament zapisowy? Read More »

Spadek nieobjęty a spadek odrzucony.

Kodeks cywilny przewiduje długą listę osób uprawnionych do spadku. Wyliczenie to dotyczy tzw. spadkobierców ustawowych. Oczywiście w pierwszej kolejności spadek należy się małżonkowi oraz dzieciom zmarłego. Jednak ustawowa lista potencjalnych spadkobierców na tych osobach się nie kończy. W przypadku, gdy najbliższa rodzina odrzuca spadek, ustawa stanowi, że spadek przechodzi na członków dalszej rodziny. Spadek mogą …

Spadek nieobjęty a spadek odrzucony. Read More »

Nowy testament i co dalej?

Pan Grzegorz właśnie podziwiał efekty kilkumiesięcznego remontu domu, który odziedziczył wraz z siostrą po zmarłych rodzicach. Dużo czasu i pieniędzy kosztowała go spłata udziału siostry oraz remont domu. Pocieszał go jednak fakt, iż ma już własny kawałek ziemi dla siebie i swojej rodziny. Radość nie trwała jednak długo, gdyż siostra w odwiedzinach oświadczyła Panu Grzegorzowi, że przeglądając …

Nowy testament i co dalej? Read More »

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich

Bardzo często występuje następująca sytuacja – zmarły członek rodziny pozostawił po sobie spore zadłużenie. Ponieważ spadkobiercy nie mieli zamiaru spłacać tych długów, złożyli oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym. Udało im się tego dokonać w ustawowym terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tym, że byli spadkobiercami.   Jeden ze spadkobierców posiada …

Termin na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich Read More »

Co się dzieje z nieprzyjętym spadkiem?

Każdy z nas przynajmniej raz poszedł na pogrzeb dalekiego członka rodziny, z którym tak naprawdę nie utrzymywał bliższych relacji. Ale czy zastanawiamy się wówczas, że śmierć tej osoby może wpłynąć na nasze życie? Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprawa o stwierdzenie nabycia spadku może zostać wszczęta przez każdą osobę, która ma w tym interes prawny. W …

Co się dzieje z nieprzyjętym spadkiem? Read More »

Roszczenie o zachowek – jak przerwać bieg przedawnienia?

Zachowek jest jedną z najpopularniejszych instytucji prawa spadkowego, służy bowiem ochronie najbliższej rodziny spadkodawcy, jeżeli nie została ona przez niego uwzględniona w testamencie (warto mieć na uwadze, o czym pisaliśmy już wcześniej, że z zachowkiem możemy mieć także do czynienia także wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, tj. przy dziedziczeniu ustawowym). Co do zasady każde …

Roszczenie o zachowek – jak przerwać bieg przedawnienia? Read More »

Dodatkowe uprawnienia małżonka w związku z nabycie spadku

„Pani Emilia i Pan Antoni byli zgodnym małżeństwem z pięćdziesięcioletnim stażem. Z racji wykonywanego zawodu zarabiali znacznie więcej od średniej krajowej. Również po zakończeniu kariery zawodowej ich emerytury były znacznie wyższe od przeciętnych. Z tego też względu udało im się odłożyć znaczne sumy pieniędzy, a i tak dużo inwestowali we własny dom, w którym zawsze …

Dodatkowe uprawnienia małżonka w związku z nabycie spadku Read More »