Fałszowanie dokumentów – czym jest i co za nie grozi?

Norma z art. 270 KK chroni wiarygodność dokumentów, a w konsekwencji pewność obrotu prawnego. Fałszowanie dokumentów może przybrać różne formy np. podrobienia lub przerobienia dokumentu, ale również posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem. Przestępstwo to najczęściej występuje w zbiegu z innym czynem zabronionym np. przeciwko mieniu.

Podrabianie dokumentów

Tworzenie dokumentu w sposób, który sprawia wrażenie, że pochodzi on od kogoś innego niż jego rzeczywisty autor uważane jest za przestępstwo. Przestępstwo to uznaje się za popełnione niezależnie od tego czy osoba, której podpis podrobiono wiedziała o tym lub wyrażała na to zgodę. 

Przerobienie dokumentów

Polega na zmienieniu treści autentycznego dokumentu w sposób inny niż był pierwotnie. W tym kontekście nieistotne jest jakiego rodzaju są wprowadzone zmiany. Dokument może zostać zmodyfikowany na przykład poprzez dodanie nowych informacji, dokonanie poprawek czy sformułowanie całkowicie nowej umowy.

Kiedy należy uważać na sfałszowanie dokumentów?

Fałszowanie dokumentów może wystąpić w różnorodnych okolicznościach. Chociaż jednymi z najbardziej oczywistych są przypadki, gdy oszuści fałszują je w celu uzyskania kredytu w banku czy pożyczki z instytucji pozabankowej. Fałszerstwo dokumentów może mieć jednak miejsce w wielu innych kontekstach, takich jak:

  • fałszowanie dokumentów przez pracownika – listy wejść i wyjść z zakładu pracy, swojego CV, świadectwa pracy, certyfikatów potwierdzających określone umiejętności;
  • fałszowanie certyfikatów szczepień – w przypadku pandemii COVID-19 było to częstym przypadkiem;
  • fałszowanie faktur i wszelkiego rodzaju umów;
  • podrabianie testamentów, oświadczeń, dokumentów urzędowych;
  • podrabianie dzienników budowy;
  • fałszowanie dokumentów przy podpisywanie umów najmu, sprzedaży, zakupu nieruchomości;
  • fałszowanie podpisów itp.

Co grozi za fałszowanie dokumentów?

Fałszowanie dokumentów to czyn zabroniony, za który odpowiada się przed prawem. Odpowiednie przepisy i sankcje związane z tym przestępstwem można znaleźć w wymienionym art. 270 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przygotowanie do tego rodzaju przestępstwa podlega natomiast karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat pozbawienia wolności.

Konsekwencje fałszowania dokumentów

Osoby skazane za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów mogą zostać pozbawione prawa do pełnienia takich funkcji jak pracownik instytucji finansowej, notariusz, urzędnik państwowy, mediator sądowy, członek zarządu w przedsiębiorstwach, pośrednik nieruchomości czy doradca podatkowy.

Fałszowanie dokumentów to poważne przestępstwo, które może przyjąć różne formy, od podrobienia podpisu po przeróbki autentycznego dokumentu. Współczesne metody oszustwa sięgają poza proste fałszowanie, obejmując takie działania jak modyfikowanie faktur, podrobienie certyfikatów czy fałszowanie zapisów pracy.

Skutki takiego przestępstwa mogą mieć długotrwałe reperkusje, dlatego w przypadku postawienia zarzutów

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

dr Jarosław Wichura

DR JAROSŁAW WICHURA

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od 2017 r. wykonuje zawód adwokata.

 

W kręgu zainteresowań znajduje się m.in. prawo cywilne i gospodarcze, jak również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. Od wielu lat z sukcesem świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

 

Uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach m.in. z zakresu mediacji w sprawach cywilnych i karnych, rozwoju przedsiębiorczości, doskonalenia umiejętności personalnych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. 


W czerwcu 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Wolność słowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ujęcie porównawcze” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wcześniej także w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu (prowadzi zajęcia z przedmiotów m.in. „Wstęp do prawoznawstwa”, „Prawo międzynarodowe publiczne”, „Administracja publiczna”).

 

Wielokrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Wyróżniony przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej oraz osiągnięcia naukowe. Jest autorem monografii naukowej pn. „Nowe media a opinia publiczna”, współautorem monografii pn. „Funkcjonalna implementacja przepisów antykorupcyjnych na gruncie polskiego prawa karnego”, 21 artykułów naukowych oraz współredaktorem 2 publikacji zbiorowych. Ponadto pisze teksty popularnonaukowe oraz eksperckie.

 

Płynnie posługuje się językiem angielskim (certyfikat TOEIC).

Z zamiłowania pianista i meloman. Wolne chwile poświęca dobrej książce oraz górskim wycieczkom.

KONTAKT


Więcej artykułów