Prawo rodzinne

Tymczasowe aresztowanie – w jakich sytuacjach jest stosowane?

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy w procedurze karnej. Jest to wyjątkowy środek, używany w konkretnych, dobrze uzasadnionych przypadkach. Decyzja o areszcie tymczasowym orzekana jest przez sąd w celu prawidłowego przebiegu postępowania. Aresztowanie tymczasowe Tymczasowe aresztowanie jest stosowane jako środek ostateczny i tylko wtedy, gdy inne środki nie są wystarczające. Jest to regulowane przez Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. Możliwości zastosowania aresztu tymczasowego obejmują sytuacje, takie jak: Obawa przed ucieczką …

Tymczasowe aresztowanie – w jakich sytuacjach jest stosowane? Read More »

Mediacje w sprawie o rozwód: Czy warto?

Zaostrzone emocje na sali sądowej rzadko sprzyjają osiągnięciu porozumienia w sprawach rozwodowych, a także w kwestiach sporów o władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dziećmi czy określenie alimentów. W takich sytuacjach warto rozważyć osiągnięcie porozumienia w bardziej sprzyjających warunkach. Jednym z takich rozwiązań są mediacje. Jak wygląda mediacja? W kontekście postępowania rozwodowego, sąd ma uprawnienie do skierowania stron konfliktu na sesję mediacji. Po uzyskaniu zgody obu stron na postępowanie mediacyjne, małżonkowie mogą wybrać …

Mediacje w sprawie o rozwód: Czy warto? Read More »

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Uczestnictwo świadków w procesie rozwodowym jest powszechne i ich wypowiedzi często odgrywają kluczową rolę w wyrokach sądowych. Zarówno pozwany, jak i powód mają prawo do przedstawienia świadków podczas przygotowań do sprawy sądowej. Strony te są zobowiązane do wskazania osób, które mogą zeznawać. Osoby te, jako świadkowie, mają określone prawa i obowiązki. Obecność świadka W kontekście procesów rozwodowych regulowanych przez prawo rodzinne, zasady dotyczące angażowania świadków są jasno określone …

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej? Read More »

Kontakty z dzieckiem a rodzic mieszkający za granicą

Według polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy rodzic ma zarówno prawo, jak i obowiązek do podtrzymywania relacji z własnym dzieckiem. W trakcie postępowania rozwodowego, sąd jest zobligowany do określenia zasad, na jakich rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, może z nim się kontaktować. W sytuacjach, gdy jedno z rodziców lub dziecko mieszka za granicą kontakty te mogą być realizowanie zdalnie czy poprzez inne metody komunikacji na odległość. Komu przysługują kontakty z dzieckiem? Jeśli rodzic mający na stałe …

Kontakty z dzieckiem a rodzic mieszkający za granicą Read More »

Rozwód a dziedziczenie po zmarłym małżonku

W Polsce dominuje model wspólności majątkowej. Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej, ten rodzaj wspólności ustala się automatycznie, gdy wchodzą w związek małżeński. Po śmierci męża żona staje się spadkobiercą nie tylko jego dobytku, ale również wszelkich długów, które pozostawił po sobie. Sytuacja zmienia się kiedy małżonkowie są w trakcie lub po rozwodzie. Dziedziczenie po rozwodzie Jeśli przed śmiercią męża trwało postępowanie rozwodowe, ale zmarł on przed wydaniem wyroku, żona nadal ma prawo dziedziczenia …

Rozwód a dziedziczenie po zmarłym małżonku Read More »

Ustalenie ojcostwa

Uznanie ojcostwa a sądowe ustalenie ojcostwa – czym się różnią?

Uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa to dwa różne procesy w polskim prawie dotyczące ustalania relacji między ojcem a dzieckiem. W tym artykule tłumaczymy jak przebiegają  oraz jak można je odróżnić.   Uznanie ojcostwa Uznanie ojcostwa następuje wówczas, gdy mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, przy czym oświadczenie to musi zostać złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku, gdy rodzice nie są małżeństwem, uznanie ojcostwa może nastąpić po urodzeniu dziecka, ale również …

Uznanie ojcostwa a sądowe ustalenie ojcostwa – czym się różnią? Read More »

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na wysokość alimentów na dzieci?

W Polsce orzeczenie o winie w sprawie rozwodowej nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość alimentów. Alimenty są przyznawane w oparciu o potrzeby dzieci oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego. Czy uznany za winnego rozkładu pożycia zapłaci wyższe alimenty na dzieci? W przypadku alimentów dla dzieci, ich wysokość jest ustalana głównie na podstawie potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodziców. Wina jednego z rodziców w rozwodzie nie wpływa na to ustalenie. Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko? Wysokość alimentów na dziecko jest …

Czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na wysokość alimentów na dzieci? Read More »

Kontakty wnuków z dziadkami

Dziadkowie to nierzadko osoby, które były bardzo mocno zaangażowane w wychowanie dziecka. Czasami był to ich własny wybór i inicjatywa, a czasami konieczność pomocy zapracowanym rodzicom. Skutkuje to tym, że prawo dziadków do kontaktów z wnukami jest regulowane przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.   Czym są kontakty z dzieckiem? Kontakty z dzieckiem są szczegółowo określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Termin ten odnosi się do różnorodnych sposobów komunikacji i interakcji z dzieckiem. Są to między innymi osobiste …

Kontakty wnuków z dziadkami Read More »

Inflacja a podwyższenie alimentów

W kontekście aktualnie rosnącej inflacji pojawiają się pytania dotyczące jej wpływu na ustalenie kwoty alimentów. Najistotniejsze aspekty brane pod uwagę podczas ustalania wysokości świadczenia to potrzeby osoby uprawnionej oraz możliwości finansowe osoby zobowiązanej. Na obydwa te czynniki istotny wpływ może mieć wzrost cen. Czym jest inflacja? Inflacja to zjawisko ekonomiczne, które dotyczy wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce, co prowadzi do obniżenia siły nabywczej …

Inflacja a podwyższenie alimentów Read More »

Jak przebiega zmiana nazwiska po rozwodzie?

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie to może być złożone przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa albo bezpośrednio po zawarciu małżeństwa. Jak wygląda natomiast sytuacja nazwiska małżonków już po rozwodzie? Nazwisko w małżeństwie i po rozwodzie Wraz z zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mają możliwość pozostania przy swoich nazwiskach, …

Jak przebiega zmiana nazwiska po rozwodzie? Read More »