Prawo rodzinne

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie w Polsce procedury uznania wyroku rozwodowego orzeczonego w innym państwie? Stan faktyczny: Pan Andrzej ożenił się ze swoją żoną w Polsce w 1990 r. Następnie przeprowadzili się do Niemiec, gdzie w 1999 r. rozwiedli się. Sąd niemiecki wydał orzeczenie rozwodowe. Kolejne lata nadal tam zamieszkiwali. Pan Andrzej w 2010 r. wrócił do Polski. Po jakimś czasie chciał ponownie się ożenić. Jednakże …

Uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego w Polsce Read More »

Ubezwłasnowolnienie – czym jest i kiedy się je stosuje?  

Ubezwłasnowolnienie jest jednym z najbardziej inwazyjnych środków prawnych, mających na celu ochronę osób niezdolnych do samodzielnej realizacji swoich praw i obowiązków. W polskim systemie prawnym uregulowane jest ono przepisami Kodeksu cywilnego (K.c.) i stanowi ostateczność, stosowaną wyłącznie w sytuacjach, gdy inne formy wsparcia i ochrony okazują się niewystarczające. Podstawy prawne ubezwłasnowolnienia Zgodnie z art. 13 K.c., przez ubezwłasnowolnienie rozumie się pozbawienie osoby dorosłej zdolności do czynności prawnych …

Ubezwłasnowolnienie – czym jest i kiedy się je stosuje?   Read More »

Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe?

Kwestia alimentów na rzecz dzieci, niezależnie od statusu związku rodziców, stanowi istotny element prawa rodzinnego. W sytuacji, gdy rodzice decydują się żyć osobno, nie przechodząc formalnego procesu rozwodowego, wciąż pozostają zobowiązani do wspierania finansowego swoich dzieci. Alimenty na dziecko bez rozwodu – prawne podstawy Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest fundamentalną zasadą, która ma zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Prawo to nie jest uzależnione od stanu cywilnego …

Alimenty na dziecko bez rozwodu – czy są możliwe? Read More »

Czy strona ma obowiązek stawić się na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa stanowi kluczowy moment w procesie zakończenia małżeństwa. Prawo rodzinne reguluje proces rozwodowy w sposób szczegółowy, stawiając przed stronami konieczność spełnienia określonych wymogów proceduralnych. Jednym z kluczowych pytań, które pojawia się w kontekście rozprawy rozwodowej, jest „Czy trzeba przyjść na rozprawę rozwodową?„. Obowiązek stawienia się na rozprawie Zasadą jest, że strony procesu rozwodowego są zobowiązane do osobistego stawienia się na rozprawie. Jest to związane z koniecznością ustalenia wszystkich …

Czy strona ma obowiązek stawić się na rozprawie rozwodowej? Read More »

Alimenty na rodzica – kiedy dziecko powinno je płacić?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec ich dzieci jest powszechnie uznawanym elementem odpowiedzialności rodzicielskiej, stanowiącym jedną z podstawowych zasad prawnych i społecznych. Rzadziej jednak poruszana jest kwestia, w której to role odwracają się, a dorosłe dzieci stają się zobowiązane do zapewnienia wsparcia finansowego swoim rodzicom. Pomimo że taka sytuacja może wydawać się nietypowa, prawo w określonych okolicznościach przewiduje i reguluje taką ewentualność. Podstawy prawne obowiązku alimentacyjnego wobec …

Alimenty na rodzica – kiedy dziecko powinno je płacić? Read More »

Nazwisko po rozwodzie. W jaki sposób można powrócić do poprzedniego nazwiska?

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie to może być złożone przed sporządzeniem przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa albo bezpośrednio po zawarciu małżeństwa. Jak wygląda natomiast sytuacja nazwiska małżonków już po rozwodzie? Wraz z zawarciem związku małżeńskiego małżonkowie mają możliwość pozostania przy swoich nazwiskach, przyjęciu nazwiska drugiego …

Nazwisko po rozwodzie. W jaki sposób można powrócić do poprzedniego nazwiska? Read More »

Święta po rozwodzie, a opieka nad dziećmi.

Święta Bożego Narodzenia to czas, który powinien być wypełniony spokojem, miłością i wzajemną opieką. Dla rodziców, którzy przeszli przez rozwód, ten okres może wiązać się z dodatkowymi wyzwaniami dotyczącymi opieki nad dziećmi. Kluczowe jest znalezienie sposobów na zarządzanie tymi trudnościami, aby święta były radosnym czasem dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci. Harmonogram Świąteczny W przypadku rozwodów, rodzice mogą ustalić harmonogram świątecznej opieki nad dziećmi na wiele lat …

Święta po rozwodzie, a opieka nad dziećmi. Read More »

Zarządzanie majątkiem dziecka – jakie prawa mają rodzice?   

Zarządzanie majątkiem małoletnich jest kluczowym aspektem władzy rodzicielskiej. Odpowiedzialność ta obejmuje nie tylko dbałość o finansowy dobrostan dziecka, ale także przygotowanie go do samodzielności i zarządzania własnymi finansami w dorosłym życiu. Polskie prawo, poprzez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyznacza jasne ramy dotyczące tego, jak rodzice powinni zarządzać majątkiem swoich dzieci. Podstawy prawne zarządzania majątkiem nieletnich Zgodnie z art. 8 par. 1 kodeksu cywilnego każdy człowiek od chwili urodzenia …

Zarządzanie majątkiem dziecka – jakie prawa mają rodzice?    Read More »

Alimenty wstecz – kiedy można ich zażądać?

Alimenty to  świadczenia na rzecz bliskich osób, które nie są w stanie utrzymać się własnymi siłami. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W polskim prawie istnieje możliwość żądania alimentów wstecz, czyli takich które nie były płacone w przeszłości. W tym artykule omówimy, kiedy i w jakich okolicznościach można wystąpić o takie alimenty. Kiedy można żądać alimentów wstecz? Przepisy prawne …

Alimenty wstecz – kiedy można ich zażądać? Read More »

Tymczasowe aresztowanie – w jakich sytuacjach jest stosowane?

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy w procedurze karnej. Jest to wyjątkowy środek, używany w konkretnych, dobrze uzasadnionych przypadkach. Decyzja o areszcie tymczasowym orzekana jest przez sąd w celu prawidłowego przebiegu postępowania. Aresztowanie tymczasowe Tymczasowe aresztowanie jest stosowane jako środek ostateczny i tylko wtedy, gdy inne środki nie są wystarczające. Jest to regulowane przez Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy. Możliwości zastosowania aresztu tymczasowego obejmują sytuacje, takie jak: Obawa przed ucieczką …

Tymczasowe aresztowanie – w jakich sytuacjach jest stosowane? Read More »