Prawo rodzinne

Rozwód bez orzekania o winie – czy warto?

Rozwód jest trudnym i emocjonalnie obciążającym doświadczeniem dla obu stron związku. W dzisiejszych czasach, coraz więcej par decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, co ma na celu przyspieszenie sprawy i rozwodowej i zmniejszenie negatywnych emocji z nią związanych.   Rozwód bez orzekania o winie to procedura, która umożliwia rozwiązanie małżeństwa bez konieczności udowadniania, która ze stron jest winna za rozpad związku. W przypadku takiego rozwodu, strony składają wspólny wniosek o rozwód i nie stawiają sobie nawzajem …

Rozwód bez orzekania o winie – czy warto? Read More »

Jak wygląda apelacja w sprawie rozwodowej?

Apelację w sprawie rozwodowej składa strona niezgadzająca się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Odwołanie składa się do sądu wyższej instancji. Apelację można złożyć co do całości, jeśli nie zgadzamy się z każdym punktem wyroku lub w części, wskazując konkretny punkt, z którym się nie zgadzamy. Jak złożyć apelację w sprawie rozwodowej? Aby to zrobić, należy najpierw wystąpić do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku rozwodowego i dostarczenie kopii wyroku razem z uzasadnieniem. …

Jak wygląda apelacja w sprawie rozwodowej? Read More »

Czy separacja jest konieczna przed rozwodem?

To czy separacja jest niezbędna do uzyskania rozwodu to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez osoby, które zastanawiają się nad końcem swojego małżeństwa. W tym artykule omówimy, kiedy warto uzyskać separację przed rozwodem. Przedstawimy również, jak przebiega sprawa i w jakich okolicznościach sąd orzeka separację. Kiedy sąd wydaje orzeczenie o separacji? Sąd może orzec separację małżeńską na wniosek jednego lub obojga małżonków, gdy ich wspólne pożycie jest trudne, niemożliwe …

Czy separacja jest konieczna przed rozwodem? Read More »

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Czy współmałżonek odpowiada za zobowiązania (długi) zaciągnięte przez drugiego małżonka? Czy i w jakim zakresie pożyczka męża obciąża żonę? Czy rozwód wpływa na odpowiedzialność za długi (byłego) współmałżonka? Wyrok wydany w stosunku do jednego z małżonków, jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych …

Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Read More »

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – jakie kroki prawne można podjąć?

Na wstępie, należy zaznaczyć przepisy regulujące kontakty dzieci z rodzicami i krewnymi znajdują się w ustawie  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (w skrócie k.r.o). Zgodnie z artykułem 113 k.r.o niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów (art. 113 § 1 k.r.o.). Art. 113 § 2 k.r.o. precyzuje, że kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce …

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – jakie kroki prawne można podjąć? Read More »

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego rocznie w Polsce sądy orzekają średnio 65 tys. rozwodów. Rozwody te dotyczą nie tylko Polaków, ale również par międzynarodowych. W większości przypadków rozwód z cudzoziemcem można przeprowadzić w Polsce i jest to korzystne dla obu stron postępowania rozwodowego. Małżeństwo międzynarodowe a rozwód Zazwyczaj rozwód mieszanych małżeństw w których jedno z małżonków jest obcokrajowcem odbywa się na standardowych zasadach i przebiega dokładnie tak samo jak rozwody polskich par. …

Rozwód z obcokrajowcem w Polsce Read More »

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów?

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów? Sprawy o alimenty to jedne z najczęstszych spraw odbywających się przed sądem rodzinnym. W większości dotyczą one roszczeń małoletniego dziecka przeciwko jednemu z rodziców. Warto nadmienić, że roszczenia te mogą istnieć także pomiędzy innymi członkami rodziny – pomiędzy byłymi małżonkami, ale także między rodzeństwem. Najczęściej osoby zobowiązane do uiszczania comiesięcznych alimentów pragną uwolnić się od tego obowiązku i dążą do jego zniesienia. Należy …

Czy można się zwolnić z płacenia alimentów? Read More »

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić?

Kwestia władzy rodzicielskiej jest jedną z najistotniejszych i najczęściej poruszanych spraw w sądach rodzinnych. Ma ona bowiem niebagatelne znaczenie nie tylko w zakresie kwestii formalnych i urzędowych, ale także w całkiem prozaicznych sytuacjach dnia codziennego. Zasadniczo obydwojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej – co oznacza, że każde z nich ma prawo i obowiązek podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka, spędzać z dzieckiem czas czy uzyskiwać wszelkie informacje na temat zdrowia dziecka. W takiej sytuacji rodzice …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić? Read More »

ustalenie ojcostwa

Jak wygląda i ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawy dotyczące pochodzenia dziecka są jednymi z najczęstszych spraw rodzinnych na wokandzie sądowej. Jeżeli chodzi o macierzyństwo, długo nie było przewidzianego trybu do zaprzeczenia pochodzeniu dziecka od danej kobiety, gdyż jak stanowi jedna z naczelnych zasad prawa rodzinnego – Matka jest zawsze pewna. Jest to wyraz przyjętej w prawie polskim konstrukcji, iż matką dziecka jest ta kobieta, która je urodziła. Natomiast jeżeli chodzi o ojca dziecka – już wcześniej zostały wypracowane …

Jak wygląda i ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa? Read More »

Czy warto się wzajemnie obwiniać – co daje rozwód z orzekaniem o winie?

Większość osób zastanawiających się nad wniesieniem sprawy o rozwód zadaje sobie kluczowe pytanie – czy ma to być rozwód z orzeczeniem o winie czy jednak bez winy? Jest to jedna z fundamentalnych kwestii jakie należy rozważyć podejmując decyzję o rozwodzie. W postepowaniu o rozwód Sąd ma co do zasady obowiązek rozstrzygać który z małżonków ponosi winę za rozpad związku. Jedyną okolicznością, która wyklucza badanie tego aspektu w czasie postępowania jest WSPÓLNY I ZGODNY wniosek małżonków o orzeczenie rozwodu bez rozstrzygania …

Czy warto się wzajemnie obwiniać – co daje rozwód z orzekaniem o winie? Read More »