Prawo gospodarcze

Kancelaria Pirożek & Pirożek

Prawo gospodarcze stanowi zbiór aktów prawnych, które regulują stosunki gospodarcze, zarówno w zakresie relacji między państwem, a przedsiębiorstwami (prawo gospodarcze publiczne) jak i pomiędzy indywidualnymi podmiotami gospodarczymi.

Prawo gospodarcze stanowi zbiór aktów prawnych, które regulują stosunki gospodarcze, zarówno w zakresie relacji między państwem, a przedsiębiorstwami (prawo gospodarcze publiczne) jak i pomiędzy indywidualnymi podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze prywatne normuje również stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a konsumentami.

Przepisy z tej gałęzi prawa obejmują w szczególności rodzaje spółek prawa handlowego i zasady ich funkcjonowania, prawo papierów wartościowych oraz wszelkie kwestie dotyczące upadłości. Cechą charakterystyczną prawa gospodarczego jest brak jednolitej regulacji dla wszystkich stosunków gospodarczych, przez co rozumie się brak jedynego kodeksu, który zawierałby wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Oferujemy pomoc w rozwiązaniu m.in. następujących problemów prawnych:

• Pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek prawa handlowego;

• Pomoc w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych;

• Opracowywanie i opiniowanie umów handlowych;

• Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego;

• Profesjonalne przygotowywanie umów i dokumentacji dla spółek;

• Bieżącą obsługę korporacyjną spółek.

umowy

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW