Michał Świętnicki

Radca Prawny

O MNIE

Ab­sol­went pra­wa na Wy­dzia­le Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Kra­ko­wie.
W 2011 r. ukoń­czył apli­ka­cję rad­cow­ską przy Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Kra­ko­wie i od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego.

W swojej praktyce zawodowej zajmował się kompleksową obsługą przedsiębiorców – spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych z branży m.in. budowlanej, energetycznej i handlowo-usługowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej największych polskich ubezpieczycieli,
w zakresie roszczeń odszkodowawczych wynikających z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów medycznych i innych zdarzeń.

W obszarze jego zainteresowań pozostaje również prawo pracy, w tym spory sądowe związane
z rozwiązaniem stosunku pracy czy stosowaniem wobec pracownika mobbingu.

Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

Czas wolny spędza z rodziną. Zaszczepił córce zainteresowanie meczami piłki nożnej, dzięki czemu wspólnie oglądają spotkania angielskiej Premier League.

KONTAKT