PORZĄDEK W FIRMIE

W polskim systemie prawnym od wielu lat funkcjonuje ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

W polskim systemie prawnym od wielu lat funkcjonuje ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Stosunkowy nieduży akt prawny ( 48 artykułów) jest bardzo rzadko stosowany. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w 2015 r. do sądów wpłynęło 14 spraw, w 2014 r. spraw tych było 31, a w 2013 r. – 26 spraw, a ustawa znajdowała zastosowanie głównie względem małych podmiotów zbiorowych, a nakładane przez sądy kary były relatywnie niewielkie.

W związku z powyższym podjęto prace legislacyjne mające na celu zmianę tego stanu rzeczy. Na skutek tych prac powstał projekt ustawy, którego założenia znacząco odbiegają od dotychczasowych.

jak odzyskac skradzione pieniadze z karty kredytowej

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Istotną zmianą jest w pierwszej kolejności odstąpienie od uprzedniego skazania osoby fizycznej, jako niezbędnego warunku odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Wedle projektowanych zmian pojawi się nowa przesłanka, dla której niezbędne będzie ustalenie, iż osoba fizyczna piastująca określone funkcje w podmiocie zbiorowym dopuściła się czynu zabronionego, który przyniósł lub też mógł przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść.

Co więcej, okoliczność ta będzie mogła być ustalona przez sąd w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego i to niezależnie od uprzedniego skazania osoby fizycznej.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez przedsiębiorcę

W związku z powyższym projektowana ustawa opiera się w szczególności na koncepcji tzw. winy anonimowej.

Wedle tej koncepcji odpowiedzialność podmiotu zbiorowego może mieć miejsce w przypadku wykazania w toku postępowania, że czyn zabroniony został popełniony – co stanowi warunek minimum tej odpowiedzialności.

Nie jest przy tym wymagane ustalenie konkretnej osoby fizycznej, jako sprawcy przestępstwa.

Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW