PRAWO UBEZPIECZENIOWE, DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH I INNYCH PODMIOTÓW

Kompleksowa pomoc prawna dotycząca prawa ubezpieczeniowego oraz w dochodzeniu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów

Działalność zakładów ubezpieczeń, podobnie zresztą jak każdego innego podmiotu gospodarczego, ukierunkowana jest na maksymalizację zysków i minimalizację strat, a powstanie szkody oraz konieczność jej naprawienia stanowi koszt i wydatek dla zakładu ubezpieczeń.  Naturalnym zatem celem ubezpieczyciela nie jest wypłata odszkodowania, lecz ustalenie czy nie zachodzą przesłanki do odmowy uznania roszczeń. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia osobie roszczącej utrudnia się uzyskanie należnego odszkodowania. Towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają na braku świadomości i ograniczonej wiedzy osób zgłaszających roszczenia. Poprzez nadmierne, niepotrzebne skomplikowanie procedur, rozbudowywanie druków zgłoszenia szkody, podstępne pytania starają się pozyskać dokumentację szkodową, który będzie stanowić idealny materiał do sporządzenia odmowy.

Nieprzypadkowo istnieje takie branżowe powiedzenie, że gdyby zakłady ubezpieczeń miały wypłacać odszkodowania, to nosiłyby nazwę towarzystwo odszkodowawcze.

jak odzyskac skradzione pieniadze z karty kredytowej
kradzież z karty kredytowej przez internet

Warto zwrócić uwagę, że przy zawieraniu umów ubezpieczenia pośrednicy oraz ubezpieczyciele zapewniają o kompleksowości ochrony. Dopiero powstanie szkody boleśnie weryfikuje te obietnice. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty – adwokata doświadczonego w procesie dochodzenia odszkodowania, który w odpowiedni sposób poprowadzi likwidację i wyegzekwuje odpowiednią kwotę lub zweryfikuje zakres ochrony i przedstawi szczegółową analizę ze wskazaniem zagrożeń.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, przy pracy, na skutek zaniedbania zarządcy nieruchomości (np. upadek na oblodzonym chodniku czy śliskiej podłodze), błędu lekarskiego i medycznego czy innego zdarzenia szkodowego lub uszkodzeniu uległ Twój pojazd, dom lub inne mienie, to należy Ci się stosowna rekompensata pieniężna.

Dochodzimy wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia od towarzystw ubezpieczeniowych i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Rekompensatę mogą stanowić równowartość kosztów naprawy, pojazdu zastępczego, utraconych dochodów, uszczerbku na osobie czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Towarzystwa ubezpieczeniowe celowo obniżają wypłaty należnych odszkodowań nawet o 70% często wskazując, że jest to w ich ocenie odpowiednia suma pieniężna. Dopiero interwencja profesjonalnego pełnomocnika, jakim jest adwokat doświadczony w branży ubezpieczeniowej i odszkodowawczej, gwarantuje uzyskanie takiej rekompensaty, która jest adekwatna do poniesionej szkody i doznanych cierpień.

Kancelaria prowadzi obsługę prawną i posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Naszych prawników cechuje znajomość zagadnień związanych z dochodzeniem odszkodowań i doradztwem ubezpieczeniowym. Pomogliśmy wielu osobom w uzyskaniu należnego im odszkodowania czy zadośćuczynienia. W ramach świadczonych usług należy w szczególności wyróżnić:

– analiza i ocena wypadku ubezpieczeniowego, pozyskanie dokumentacji i zgłoszenie roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody;

– sporządzanie pism – odwołania, skargi do Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego;

– sporządzanie i weryfikacja wycen, kosztorysów porównawczych, operatów szacunkowych wykazujących faktycznie poniesioną szkodę;

– negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klientów z ubezpieczycielami;

– egzekucja należności ubezpieczeniowych od ubezpieczycieli i innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody;

– reprezentowanie Klienta przed sądem do prawomocnego zakończenia sprawy;

– analiza zamkniętych postępowań i ponowne zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia odszkodowania oraz pominiętych roszczeń;

– analiza zawartych umów ubezpieczenia i wskazanie obszarów wymagających rozszerzenia ochrony, aby w przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego uzyskać należne odszkodowanie;

– prowadzenie negocjacji z Zakładami Ubezpieczeń w celu poprawy warunków posiadanych polis.

 

jak odzyskać skradzione pieniądze z konta
jak odzyskać skradzione pieniądze

Nasi adwokaci i prawnicy mają doświadczenie w zakresie szerokiego wachlarza szkód i roszczeń m.in.:

wypadki komunikacyjne – szkody osobowe i rzeczowe,

 – wypadki przy wykonywaniu pracy,

wypadki w rolnictwie,

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

– utracone zarobki oraz zmniejszenie się możliwości zarobkowania osoby poszkodowanej – uszkodzenie nieruchomości,

– szkody zalaniowe, pożarowe, przepięciowe, kradzieże,

– błędy lekarskie i medyczne,

szkody wyrządzone przez podmioty profesjonalne – firmy,

– uszkodzenia maszyn, budynków, urządzeń – wyrządzone firma firmie (B2B),

szkody korporacyjne,

szkody finansowe.

Adwokat odszkodowania Katowice
Skontaktuj się z nami, nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań i ubezpieczeń.
Prawnik ubezpieczenia Katowice
Skontaktuj się z nami, nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań.
Odszkodowania medyczne
Skontaktuj się z nami, nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań medycznych.
Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje kartą płatniczą

Pirożek & Pirożek, R.Pirożek, K.Pirożek, J.Wichura SPÓŁKA JAWNA

al. Wojciecha Korfantego 51, 40-160 Katowice
tel.: 32 205 50 12
tel.: 32 205 50 13
e-mail: kancelaria@pirozek.pl
PKO BP SA: 90 1020 2313 0000 3902 0605 4607
SWIFT: BPKOPLPW