Postępowania administracyjne

Jedną ze specyficznych cech prawa administracyjnego jest jego wszechobecność. Towarzyszy ono człowiekowi niemal na każdym etapie życie w różnych formach. Cała procedura związana z prowadzeniem akt stanu cywilnego, wydawania prawa jazdy, dowodu osobistego, koncesji, zezwolenia, czy też stwierdzenie zgonu objęta jest przepisami stricte administracyjnymi. Słusznie profesor Tadeusz Woś uznał, iż „życie człowieka zaczyna się od aktu administracyjnego i kończy aktem administracyjnym”.

Z racji tego, że organy administracji (czy to państwowej czy samorządowej) są obecne niemal we wszystkich aspektach życia, prawo nakłada na nie szczególne obowiązki dbałości o interesy obywateli. Nie można w końcu zapominać, do czego została powołana administracja. Obrazuje to sama etymologia słowa – z języka łacińskiego „ministrare” oznacza nie tylko „działać”, ale również – „służyć”.
Nie można jednak zapominać, że wszędzie zdarzają się omyłki, czasami z przeoczenia, czasami z powodu błędnego odczytania przepisu kolejnej rozwlekłej ustawy. Osobie poszkodowanej trudno natomiast jest samemu się poruszać w gąszczu przepisów materialnych i proceduralnych prawa administracyjnego. Sieć organów państwowych i samorządowych oraz złożona struktura sądownicza nierzadko ochronę praw…

Dlatego właśnie proponujemy naszym Klientom pomoc w toku postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Leave a Comment

Więcej artykułów