Prawo karne

znęcanie

Jak wygląda sprawa karna o znęcanie?

W ostatnich latach coraz częściej w toku postępowania karnego rozpatrywane są zarzuty dotyczące znęcania. Sprawy te coraz częściej także dotykają przede wszystkim osób coraz młodszych, a bardzo często dzieci. Znęcanie się może przybrać formę działań fizycznych lub oddziałujących na psychikę pokrzywdzonego. Jednak bardzo często sprawca działa wykorzystując obydwa te sposoby. Warto podkreślić, że dla zaistnienia tego czynu konieczne jest aby pomiędzy sprawcą i pokrzywdzonym …

Jak wygląda sprawa karna o znęcanie? Read More »

Wyrok nakazowy

Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym – Czym jest i co należy wiedzieć ?

W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, Sąd może uznać, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Doręczy nam wówczas tzw. wyrok nakazowy, którym orzeka karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Czy musisz zaakceptować takie rozstrzygnięcie Sądu, czy też możesz się z nim nie zgodzić? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu! Zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy …

Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym – Czym jest i co należy wiedzieć ? Read More »

uprawomocnienie wyroku

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność.

Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie formalnym zagadnieniom prawa karnego procesowego i po części – prawa materialnego. Skorzystanie z usług adwokata zajmującego się sprawami karnymi jest cenne wszędzie tam, gdzie Państwa wiedza pozyskana z różnych źródeł jest niewystarczająca. Przykładem takich informacji (choć dostępnych naprawdę wszędzie) jest informacja dotycząca uprawomocnienia wyroku karnego i dalszych konsekwencji tego uprawomocnienia. Z chwilą wydania wyroku, wyrok taki nie jest …

Czas oczekiwania na uprawomocnienie wyroku karnego. Wpływ uprawomocnienia wyroku na niekaralność. Read More »

Praw karne

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym z szeregu środków zapobiegawczych skatalogowanych w polskim kodeksie postępowania karnego i z całą pewnością najbardziej dotkliwym dla osób, wobec których zostało zastosowane, z oczywistych dla wszystkich względów. Zgodnie z treścią art. 249 § 1 k.p.k. środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody …

Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie? Read More »

Prawo karne: Dopuszczalność tzw. systemu dozoru elektronicznego w pryzmacie sumy orzeczonych kar wobec skazanego.

System dozoru elektronicznego (tzw. SDE) jest to rozwiązanie prawne uregulowane w Kodeksie karnym wykonawczym umożlwiające odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym, czyli w warunkach wolnościowych. System ten został wprowadzony w Polsce Ustawą z dnia 07 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 01 września 2009 r. i została uchylona …

Prawo karne: Dopuszczalność tzw. systemu dozoru elektronicznego w pryzmacie sumy orzeczonych kar wobec skazanego. Read More »

Przeszukanie – Kto i kiedy może mnie przeszukać ?

Przeszukanie jest czynnością procesową dokonywaną w toku postępowania karnego. Jest jedną z najistotniejszych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym. Polega na dokładnym obejrzeniu osób, pomieszczeń oraz rzeczy. Jako czynność procesowa wymaga sporządzenia protokołu. Cel przeszukania Celem przeszukania jest wykrycie lub zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej lub znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie bądź podlegających zajęciu w postępowaniu karnym np. celem zabezpieczenia kar majątkowych, …

Przeszukanie – Kto i kiedy może mnie przeszukać ? Read More »

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie?

To była sobota. Zapowiadał się piękny i słoneczny dzień. Pan Mirosław udał się autobusem do pobliskiego supermarketu, ponieważ musiał zrobić podstawowe zakupy spożywcze. Od rana odczuwalnie pobolewała go prawa noga. Wychodząc już ze sklepu, dojrzał przed jego wejściem, niepilnowany nowiusieńki rower elektryczny. Nie zastanawiając się przed dłuższą chwilę, działając pod wpływem impulsu i nasilającego się bólu w nodze, wskoczył na cudzy rower i odjechał na nim do domu. Wieczorem rozmyślając nad swoim …

Prawo karne: Panie Mecenasie – czy mi grozi więzienie? Read More »

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki?

Policja dokonuje zatrzymania osoby w momencie, gdy istnieją przesłanki, że może być ona przestępcą. Celem takiego działania Policji jest nie tylko postawienie kogoś przed sądem, ale także uniemożliwienie ucieczki lub zatarcia śladów. Osoba zatrzymana przez Policję musi zostać poinformowana o przyczynach i podstawach jej zatrzymania. Jakie masz prawa i obowiązki jako osoba zatrzymana? Środek przymusu w postaci zatrzymania przez Policję w praktyce stosowany jest bardzo często. Dla zatrzymanego jest …

Zatrzymanie w postępowaniu karnym. Jakie masz prawa i obowiązki? Read More »

porwanie

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie – jaka jest praktyczna różnica w świetle prawa ?

Adam i Ewa już od dłuższego czasu nie zamieszkiwali razem. Początkowo zgodni małżonkowie, z czasem zaczęli mieć zupełnie inne cele życiowe i zainteresowania. Przestali ze sobą rozmawiać, nie spędzali wspólnie czasu. To co ich jednak nadal łączyło to wspólne dziecko – dziesięcioletnia Zuzia. Pewnego dnia, a był to pochmurny czwartek, Adam miał odebrać Zuzię ze szkoły i odwieźć prosto do Ewy, tak się jednak nie stało. Zrozpaczona matka bezskutecznie próbowała dodzwonić się …

Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie – jaka jest praktyczna różnica w świetle prawa ? Read More »