Czy prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie?

Praw karne

Tymczasowe aresztowanie jest jednym z szeregu środków zapobiegawczych skatalogowanych w polskim kodeksie postępowania karnego i z całą pewnością najbardziej dotkliwym dla osób, wobec których zostało zastosowane, z oczywistych dla wszystkich względów.

Zgodnie z treścią art. 249 § 1 k.p.k. środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Tymczasowe aresztowanie może zastosować wyłącznie Sąd.

Przechodząc jednak do odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule dzisiejszego artykułu stwierdzić należy, że uchylenie tymczasowego aresztowana (aresztu) na etapie postępowania przygotowawczego (śledztwo / dochodzenie) może nastąpić przez prokuratora a co wynika bezpośrednio z brzmienia art. 253 § 2 k.p.k., który stanowi, iż:

„Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.”

Nie ma zatem żadnych wątpliwości ani przeszkód, że dopóki sprawa nie trafi do Sądu (tzn. nie zostanie do Sądu wysłany akt oskarżenia), prokurator prowadzący sprawę może uchylić bądź zmienić każdy środek zapobiegawczy, w tym także w postaci zastosowanego przez Sąd aresztu. Natomiast jak sprawa zostanie skierowana do Sądu wówczas „gospodarzem” postępowania karnego staje się właściwy Sąd i wyłącznie on decyduje o uchyleniu bądź zmianie środka zapobiegawczego, w tym także tymczasowego aresztowania.

Pogotowie karne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W przypadku zatrzymania przez organy ścigania niezwłocznie pojawiamy się na miejscu zdarzenia, również poza zwykłymi godzinami pracy naszej Kancelarii. Warto pamiętać, że brak pomocy profesjonalnego obrońcy już podczas pierwszego przesłuchania zazwyczaj negatywnie wpływa na dalszy przebieg postępowania.

W nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 730 556 100

Obrońcę może ustanowić dla zatrzymanego także INNA OSOBA, w sytuacji gdy zatrzymany został pozbawiony wolności.

O autorze

Maciej Sechman

Adwokat

O MNIE

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Aplikację prawniczą ukończył zdaniem państwowego egzaminu adwokackiego z wynikami bardzo dobrymi, za które otrzymał wyróżnienie dziekańskie.

Podczas odbywania aplikacji adwokackiej praktykował w renomowanych kancelariach prawnych na Śląsku, co pozwoliło mu zdobyć bezcenne doświadczenie zawodowe z kilku gałęzi prawa.

Świadczy pomoc prawną dla osób fizycznych i przedsiębiorców w tym także z krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Biegle włada językiem angielskim.

KONTAKT

e-mail: m.sechman@pirozek.pl

tel: +48 603 208 422


Więcej artykułów