Prawo handlowe i spółki

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety

Zamierzasz na wypadek śmierci świadomie rozdysponować swoim majątkiem, w skład którego wchodzi nieruchomość? Warto wtedy pomyśleć o umowie dożywocia, o której słów kilka poniżej. Czym jest umowa dożywocia?  Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, …

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety Read More »

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ

Zarówno zadatek, jak i karę umowną łączy fakt, że stanowią one dodatkowe zastrzeżenia umowne, które mają na celu zapewnić wykonanie umowy przez wzmocnienie stanowiska strony dążącej do jej wykonania. Przepisy regulujące konstrukcję instytucji kary umownej stanowią, iż w przypadku  zastrzeżenia jej w umowie, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez …

DODATKOWE ZASTRZEŻENIA UMOWNE W POSTACI ZADATKU I KARY UMOWNEJ Read More »

WYSOKOŚĆ ZADATKU

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat tego ile powinna wynosić wysokość zadatku przy zawieraniu umowy przedwstępnej. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak. W praktyce obrotu cywilnoprawnego istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy wartość wręczonych przy zawieraniu umowy rzeczy lub pieniędzy ma wpływ na kwalifikację tej czynności jako zastrzeżenia zadatku. Kwestia wysokości zadatku …

WYSOKOŚĆ ZADATKU Read More »

ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO

Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy występujące w polskim prawie, dzięki temu artykułowi dowiesz się jakie występują między nimi różnice i jak istotną rolę pełnią na gruncie prawa cywilnego. Zadatek i zaliczka to często mylone ze sobą terminy występujące w polskim prawie. Pomimo istotnych różnic konstrukcyjnych, podstawową cechą, która łączy ze sobą …

ZADATEK A ZALICZKA NA GRUNCIE PRAWA CYWILNEGO Read More »

ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym instytucji zaliczki, a także zasad jej funkcjonowania. Kilka słów na ten temat od Santany Nowak: Zaliczka nie znajduje konkretnego uregulowania w przepisach prawa cywilnego. Niemniej jednak zasady jej funkcjonowania należy  wyprowadzać z ogólnych przepisów o umowach wzajemnych. Co do zasady, umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się …

ZALICZKA – O CZYM WARTO WIEDZIEĆ? Read More »

ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku

Często w praktyce spotykamy się z terminem zadatku. Niemal do rangi zwyczaju urosło zastrzeganie zadatku w umowach deweloperskich, sprzedaży nieruchomości. Santana Nowak przygotowała kilka słów o tym czym w świetle prawa jest zadatek. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie zdecydowanie przeważa pogląd, że zadatek jest szczególną umowną sankcją za niewykonanie umowy. Jego podstawową funkcją …

ZADATEK – Charakter prawny instytucji zadatku Read More »

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ?

Kara umowna jest zastrzeżeniem powinności zapłaty określonej sumy pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Karę umowną nalicza się, gdy dojdzie do ziszczenia się wskazanych w umowie zdarzeń. Powstaje jednak pytanie, czy dłużnik zawsze będzie zobowiązany do uiszczenia sumy pieniężnej tytułem kary umownej. Według ugruntowanej linii orzeczniczej, przepisy Kodeksu cywilnego regulujące instytucję kary …

KIEDY MOŻNA UCHYLIĆ SIĘ OD POWINNOŚCI ZAPŁATY KARY UMOWNEJ? Read More »

PROJEKTOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nowe zmiany w prawie, tym razem zmiany te mają dotyczyć przedawnienia wierzytelności. Obecnie podstawowe terminy przedawnienia to 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe, bądź związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Według projektu ministerstwa pierwszy z tych terminów zostanie skrócony do 6 lat. Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń to nie jedyna …

PROJEKTOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH Read More »

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Polisolokaty są dostępnym na rynku usług finansowych produktem, stanowiącym umowę na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Według danych przedstawionych przez Rzecznika Finansowego około 5 milionów Polaków zainwestowało w nie swoje środki finansowe. Wartość zainwestowanego kapitału przekracza natomiast 50 miliardów złotych. W latach 2014 – 2016 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął szereg postępowań w sprawie …

OGRANICZENIE PRAWA DO WYPOWIEDZENIA UMOWY UBEZPIECZENIA OSOBOWEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM (POLISLOKATY), JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Read More »