Prawo handlowe i spółki

rodzaje spółek

Jakie są rodzaje spółek w KSH?

Przedsiębiorcy poszukujący najwłaściwszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej, w ocenie kancelarii powinni rozważyć propozycje oferowane przez ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Warto przy tym dodać, iż działalność gospodarczą poza spółkami prawa handlowego,o których mowa we wspomnianej ustawie, można prowadzić także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki cywilnej, …

Jakie są rodzaje spółek w KSH? Read More »

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej.

W dniu 1 lipca 2021 r. ostatecznie weszły w życie zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, w wyniku których komunikacja przedsiębiorców z sądem rejestrowym została w całości przeniesiona do Internetu. Tym samym, do lamusa ostatecznie odchodzą urzędowe, papierowe formularze, które od lat wykorzystywały spółki zgłaszające do sądu …

Od 1 lipca rejestracja zmian w KRS wyłącznie w formie elektronicznej. Read More »

Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poza pewnymi wyjątkami określonymi w przepisach w zasadzie nie może działać bez zarządu. Zarząd może natomiast składać się z jednego lub więcej ilości członków, kwestia ta powinna zostać określona w umowie spółki podobnie jak zasady reprezentacji w przypadku zarządu wieloosobowego. Członkowie zarządu się powoływani i odwoływani uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki …

Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o. Read More »

Prawo Handlowe: Zawieranie umów z kontrahentami.

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się nieodłącznie z zawieraniem umów. Niezależnie od tego czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę handlową z dużym kapitałem zakładowym – umowy to codzienność każdego przedsiębiorcy. Zlecenie prowadzenia ksiąg rachunkowych, najem lokalu, leasing samochodu, abonament telefoniczny, dostawa energii elektrycznej, sprzedaż własnych towarów i usług to tylko przykładowe sprawy, w których zawierane są umowy. Każdy …

Prawo Handlowe: Zawieranie umów z kontrahentami. Read More »

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Może czas przekształcić swój biznes? Polacy słyną z pracowitości i przedsiębiorczości. Od wielu lat udowadniamy to zarówno na krajowym podwórku, jak i podbijając zagraniczne rynki. Wiele przedsięwzięć, które kilka lat temu zaczynały się w przydomowych garażach i piwnicach jako tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza odniosło sukces i dzisiaj stanowią dumę zawodową swoich twórców. Paradoksalnie sukces, jakim …

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Read More »

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej

Spółka jawna powinna rozliczyć się z występującym wspólnikiem poprzez wypłacenie mu w pieniądzu przypadającego na niego udziału kapitałowego, zgodnie z przyjętym udziałem wspólnika w zyskach i stratach spółki. Kodeks spółek handlowych dopuszcza wypowiedzenie umowy spółki jawnej zawartej na czas nieoznaczony przez jednego ze wspólników. W tym celu, wspólnik powinien złożyć na ręce pozostałych wspólników lub …

Prawo wspólnika do żądania wypłaty udziału kapitałowego na skutek wystąpienia ze spółki jawnej Read More »

SPÓŁKA CYWILNA to zła forma prowadzenia działalności. Co zrobić żeby było dobrze – podpowiadamy w artykule.

Na początku lat 90-tych spółka cywilna była jedną z najpopularniejszych form wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Łatwość założenia, ograniczony formalizm, a przede wszystkim brak obowiązku rejestracji, skłoniły wiele osób do założenia takiej spółki. Po tym czasie spółki cywilne nadal powstawały, lecz ich popularność z roku na rok spadała. Spółka cywilna nie jest tak naprawdę spółką. Jest …

SPÓŁKA CYWILNA to zła forma prowadzenia działalności. Co zrobić żeby było dobrze – podpowiadamy w artykule. Read More »

Przesunięcie rejestracji do CRBR oraz nowego JPK_VAT

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowego pliku JPK_VAT przez polskich przedsiębiorców, a także o wydłużeniu czasu na rejestrację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy JPK_VATW związku z koronawirusem Ministerstwo Finansów zdecydowało się na przeniesienie wprowadzenia nowego pliku JPK_VAT z 1-go kwietnia 2020 roku na 1-go lipca 2020 roku.Nowy plik …

Przesunięcie rejestracji do CRBR oraz nowego JPK_VAT Read More »

Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej – czym jest i komu przysługuje?

Jedną z form wykonywania działalności w zakresie swojego przedsiębiorstwa jest wykonywanie usług w ramach stosunku agencyjnego. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Tego typu umowy często …

Świadczenie wyrównawcze z umowy agencyjnej – czym jest i komu przysługuje? Read More »

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety

Zamierzasz na wypadek śmierci świadomie rozdysponować swoim majątkiem, w skład którego wchodzi nieruchomość? Warto wtedy pomyśleć o umowie dożywocia, o której słów kilka poniżej. Czym jest umowa dożywocia?  Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, …

Umowa dożywocia – czym jest i jakie ma zalety Read More »