Wyrok Sądu Najwyższego z 2.09.2021 r. III CZP 11/21 – albo jego brak.

FARSA. Tak można nazwać przyszłą – niedoszłą uchwałę Sądu Najwyższego z 2 września 2021 r. Czy aby na pewno zostanie ona kiedykolwiek wydana? Jaki los spotka frankowiczów?

Sądy w całej Polsce masowo zawieszają sprawy dotyczące kredytów indeksowanych
i denominowanych kursem waluty obcej. Słowo waluty obcej nie jest tutaj przypadkowe, bowiem praktyka kancelarii wskazuje, że ok. 95% sporów dotyczy kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF a pozostałe 5% dotyczy innych walut, głównie USD i EUR.

Stąd w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie: TAK, umowy powiązane kursem innej waluty obcej niż CHF również mogą być uznane przez Sądy za nieważne albo częściowo bezskuteczne – w drodze tzw. odfrankowienia / uwolnienia od waluty umowy.

Na szczęście, pojawiają się sygnały o podjętych postępowaniach po 2.09.2021 r. i ich kontynuowaniu. Sytuacja jest dość patowa, ponieważ na pytanie: ile czasu trzeba oczekiwać na odpowiedź TSUE
w sprawie III CZP 11/21 odpowiedź brzmi: NIE WIADOMO, ale najpewniej ok. 12-18 miesięcy.

W międzyczasie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zainicjował postępowanie przed TSUE C-520/21 z powództwa A.S. (Prezesa znanego Stowarzyszenia działającego na rzecz konsumentów) przeciwko bankowi. W sprawie tej ma zostać udzielona odpowiedź co do możliwości domagania się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Czy warto czekać 12-18 miesięcy na odpowiedź TSUE w sprawie Sądu Najwyższego III CZP 11/21? Posłużmy się przykładem. Jedno z małżeństw mieszkających na terenie Śląska oczekuje na wydanie wyroku w sprawie frankowej w I instancji już 4 lata (sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi). Na początku 2021 r. złożono pozew małżeństwa z tej samej miejscowości do Sądu Okręgowego w Katowicach. Wyrok w sprawie został wydany w maju 2021 r. a na dzień dzisiejszy oczekujemy na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd II instancji, tj. Sąd Apelacyjny w Katowicach. Co ciekawe, sprawy tej nie zawieszono.

Najbardziej możliwym scenariuszem będzie wydawanie orzeczeń w sprawach walutowych przez Sądy II instancji i oczekiwanie na dalsze posunięcia przez Sądy II instancji. Dlaczego Sądy II instancji (Okręgowe i Apelacyjne) będą miały utrudnione zadanie? Bo to finalnie i tak w tych Sądach decydują się Państwa (kredytobiorców) losy. Stąd przestroga, że dopóki nie ma wyroku Sądu II instancji, dopóty szampan powinien chłodzić się w lodówce.

Powracając do wątku zagadnień związanych ze sprawą III CZP 11/21 należy stwierdzić, że na ten moment, niezależnie od treści rozstrzygnięcia, pozostaną niezadowolone strony. Nie uprzedzając faktów, wydanie w sprawie orzeczenia przez pełny skład izby cywilnej, jeżeli orzeczenie to będzie korzystne dla banków, będzie kwestionowane przez frankowiczów. Jeżeli będzie korzystne dla frankowiczów – kwestionować będą banki.

Tożsama sytuacja występuje na gruncie sprawy C-260/18 w sprawie Państwa Dziubak. W pismach procesowych strony przedstawiają własną interpretację tego rozstrzygnięcia, wskazując najczęściej że  Sąd nie przesądził o upadku umowy a zakłada niemalże obowiązek jej utrzymania. Podobnie w sprawie C-19/20, gdzie wydane orzeczenie jest interpretowane w ten sposób, że należy zastosować zasadę niebieskiego długopisu i usunąć z umowy część niedozwoloną, pozostawiając dalszy fragment abuzywnego postanowienia. Stąd odpowiedź na pytanie co będzie dalej nie jest prosta. Ale my lubimy wyzwania. Stąd zapraszamy do kontaktu i bezpłatnych konsultacji w sprawie Państwa kredytu i problemu.

O autorze

Michał Grabowski

Adwokat

O MNIE

Adwokat wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. zdał egzamin adwokacki z wyróżnieniem i od września 2020 r. prowadzi praktykę adwokacką. Od 2016 r. współpracuje z kancelarią PIROŻEK & PIROŻEK, uprzednio pracując w dużych, wieloosobowych kancelariach, w których świetnie się odnajduje.

W Kancelarii zajmuje się głównie prawem cywilnym, gospodarczym i karnym. W kręgu zainteresowań mecenasa są przede wszystkim spory konsumenckie z podmiotami rynku finansowego (banki, fundusze inwestycyjne). Ponadto specjalizuje się w dochodzeniu i zabezpieczaniu roszczeń wierzycieli w postępowaniach sądowych i pozasądowych (windykacja, antywindykacja). Pasjonat prawa karnego.

Obronił pracę magisterską na temat czynów zabronionych na sportowych imprezach masowych pod kierunkiem dr hab. Tadeusza Cieleckiego, Prof. UO.

W czasie wolnym uprawia sport, podróżuje lub ogląda mecze piłki nożnej.

Żartobliwie przyznaje, że swoją prawniczą karierę rozpoczął w wieku 8 lat kiedy napisał umowę, w wyniku której za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymał wymarzony rower.

KONTAKT


Więcej artykułów