Nieruchomości

Uwaga na termin przedawnienia roszczeń związanych z dokonywaniem nakładów koniecznych na cudzą nieruchomość.

W orzecznictwie sądowym jednolicie przyjmuje się klasyfikację nakładów, które podmioty prawa mogą poczynić na rzecz. Przez nakłady koniecznie rozumie się nakłady, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Nakładami użytecznymi są zaś nakłady dokonane w celu ulepszenia rzeczy. Nakłady zbytkowe służą natomiast nadaniu rzeczy cech odpowiadających …

Uwaga na termin przedawnienia roszczeń związanych z dokonywaniem nakładów koniecznych na cudzą nieruchomość. Read More »

Jak bronić się przed pozwem o zapłatę czynszu najmu

„Rodzice pani Kariny jako młode małżeństwo otrzymali od gminy lokal komunalny, gdzie wprowadzili się ze swoją małoletnią córką. Życie rodzinne układało się dobrze, a pani Karina po zdaniu matury dostała się na upragnione studia medyczne, co wiązało się z koniecznością wyprowadzki na drugi koniec Polski. Przez całe studia pani Karina utrzymywała stałe relacje ze swoimi …

Jak bronić się przed pozwem o zapłatę czynszu najmu Read More »