Nieruchomości

Nieruchomości

Zabezpieczenia ryzyka prawdziwości oświadczeń i zapewnień sprzedającego czyli nabycie gruntu, budynku, inwestycji bez ryzyka.

Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości, znane jako Title Insurance, to rodzaj polisy, która chroni nabywców nieruchomości oraz ich inwestycję przed potencjalnymi problemami prawymi związanymi z tytułem prawnym do nieruchomości. Obejmuje to nie tylko kwestie związane z roszczeniami osób trzecich, ale także inne ryzyka prawne i błędy w dokumentacji.  Główne zalety ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości Ubezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości przede wszystkim chroni przed roszczeniami majątkowymi osób trzecich, co jest bardzo istotne w przypadku …

Zabezpieczenia ryzyka prawdziwości oświadczeń i zapewnień sprzedającego czyli nabycie gruntu, budynku, inwestycji bez ryzyka. Read More »

Klauzule waloryzacyjne w umowie o zamówienie publiczne

W dzisiejszych czasach skomplikowane procesy zamówień publicznych stanowią ważny element funkcjonowania administracji publicznej i gospodarki. Jednym z kluczowych aspektów takich umów jest zagwarantowanie uczciwości, przejrzystości i stabilności cen w trakcie ich realizacji. Właśnie w tym celu stosuje się klauzule waloryzacyjne, które mają na celu zabezpieczyć interesy obu stron umowy – zamawiającego oraz wykonawcy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej istocie klauzul waloryzacyjnych oraz ich znaczeniu …

Klauzule waloryzacyjne w umowie o zamówienie publiczne Read More »

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości nie jest tylko formalnością, lecz kluczowym elementem w procesie nabywania nieruchomości. Umożliwia to nie tylko realną ocenę wartości inwestycji, ale także minimalizację ryzyka prawnego. Istotne jest, by nowy właściciel był świadom wszystkich praw i obowiązków związanych z nabywaniem nieruchomości. Każdy błąd czy przeoczenie może prowadzić do problemów prawnych, a w skrajnych przypadkach nawet do utraty inwestycji. Ustalając stan prawny nieruchomości powinniśmy dokładnie zbadać wszelkie dokumenty i zwrócić uwagę …

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości Read More »

Czy można coś zrobić jeśli gmina zmieniła w planie miejscowym przeznaczenie dla Twojej działki?

Większość osób jest świadoma tego, że w przypadku gdy gmina uchwala nowy plan zagospodarowania przestrzennego lub dokonuje zmian w planie uprzednio obowiązującym, w sposób niekorzystny z perspektywy możliwości zagospodarowania danej działki, właścicielowi przysługuje w takim wypadku od gminy odszkodowanie lub roszczenie o wykupienie nieruchomości. Podstawę tego żądania stanowi art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z którym: „1. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą …

Czy można coś zrobić jeśli gmina zmieniła w planie miejscowym przeznaczenie dla Twojej działki? Read More »

Uwaga na termin przedawnienia roszczeń związanych z dokonywaniem nakładów koniecznych na cudzą nieruchomość.

W orzecznictwie sądowym jednolicie przyjmuje się klasyfikację nakładów, które podmioty prawa mogą poczynić na rzecz. Przez nakłady koniecznie rozumie się nakłady, których celem jest utrzymanie rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Nakładami użytecznymi są zaś nakłady dokonane w celu ulepszenia rzeczy. Nakłady zbytkowe służą natomiast nadaniu rzeczy cech odpowiadających upodobaniom posiadacza, zaspokojeniu jego potrzeb estetycznych (zob. Wyrok Sądu Najwyższego, …

Uwaga na termin przedawnienia roszczeń związanych z dokonywaniem nakładów koniecznych na cudzą nieruchomość. Read More »

Jak bronić się przed pozwem o zapłatę czynszu najmu

„Rodzice pani Kariny jako młode małżeństwo otrzymali od gminy lokal komunalny, gdzie wprowadzili się ze swoją małoletnią córką. Życie rodzinne układało się dobrze, a pani Karina po zdaniu matury dostała się na upragnione studia medyczne, co wiązało się z koniecznością wyprowadzki na drugi koniec Polski. Przez całe studia pani Karina utrzymywała stałe relacje ze swoimi rodzicami, którzy zapewniali ją, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Pod koniec studiów …

Jak bronić się przed pozwem o zapłatę czynszu najmu Read More »